Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, milli mücadelede Çorum’un verdiği desteğin öneminden bahsederek; “Kurtuluş Savaşı’nda Çorum, Karadeniz’i İç Anadolu bağlayan önemli bir kavşak olmasından dolayı milli mücadelede önemli bir konumda yer almıştır. Çorum tarih boyunca 1071 Malazgirt’tan bu yana konumu ile stratejik öneme sahip olmuştur" dedi.

Çorum Valiliği, Türkiye Bilimler Akademisi, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde “Milli Mücadele’de Karadeniz Sempozyumu ve Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Türk edebiyatının acı günü! Rasim Özdenören hayatını kaybetti Türk edebiyatının acı günü! Rasim Özdenören hayatını kaybetti

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış törenine TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, FSMVÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Göleç ve akademisyenler katıldı.

ÇORUM TARİH BOYUNCA STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİPTİ

Programın açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, milli mücadelede Çorum’un verdiği desteğin öneminden bahsederek; “Kurtuluş Savaşı’nda Çorum, Karadeniz’i İç Anadolu bağlayan önemli bir kavşak olmasından dolayı milli mücadelede önemli bir konumda yer almıştır. Çorum tarih boyunca 1071 Malazgirt’tan bu yana konumu ile stratejik öneme sahip olmuştur. Konumu itibariyle yine milli mücadelenin dönüm noktalarında gerekli desteği her zaman sağlamıştır. Cepheye mühimmat, erzak ve teçhizat naklinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu mücadelede 1516 Çorumlu evladımız şehit olmuştur.” dedi. 

Projenin sadece 12 ciltlik eserin ortaya konacak olması açısından değil, konunun kaygı ve ciddiyetle ele alınması açısından da çok değerli olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde böyle bir çalışma için iş birliği içinde olmak bile bizim için büyük bir iftihar kaynağı. 12 ciltlik eserin tarihte önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Bu ciddi boşluk tabii ki yazılmamış eserlerin değil görülmemiş, atlanmış ve belki de eksik kalmışların tamamlanması olarak kabul edilecek. Dolayısıyla “Türkiye 1918-1923 Milli Mücadele’nin Yerel Tarihleri Projesi”nin 100. yılımıza yakışır bir proje olduğunu duymaktan ve bu projeye ev sahipliğimizle katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, mücadelesinin bir belgesi nitelinde olacak bu çalışmanın gelecek kuşaklar için de büyük bir kaynak teşkil edeceği ve hatıraların kaybolup gitmeyeceğini bilmek çok güzel.” dedi. Prof. Öztürk konuşmasına Hitit Üniversitesi hakkında ve Çorum’un Milli Mücadeledeki yeriyle ilgili bilgi vererek konuşmasına devam etti.

Projeyle Millî Mücadele’nin Anadolu’daki yansımalarının birincil kaynaklardan okunabilmesinin hedeflendiğini ifade eden TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bu sayede Türkiye’nin kuruluşunda ve bağımsızlığının temelindeki emeklerin daha net ve doğru bir şekilde anlaşılacağını söyledi.

KARADENİZ BÖLGESİ ÖZELİNDE MİLLÎ MÜCADELE’NİN YEREL DİNAMİKLERİ ELE ALINDI

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Millî Mücadeleye bakış uzun yıllar tek veçheden ve dar bir çerçeveden olmuştur. Bu proje ile çok boyutlu ve geniş bir perspektiften objektif bir tarih yazımına katkı sunacak bir adım atmış bulunuyoruz. Türkiye’nin ulusal bilimler akademisi olmasının sorumluluğu ile TÜBA, bu projede salt akademik bir bakışla sonuçlara ulaşmayı hedeflemektedir. Bu proje vatanımızın neler pahasına ve hangi mücadelelerin verilerek bizlere emanet edildiğini gösteriyor. Gelecek nesillere millet olma bilincini kazandırmak ve onlara karşılıksız bir vatan sevgisini aşılamak da projemizin hedefleri arasındadır. Türk toplumunun ortak hafızasına dayanan bir Millî Mücadele belleği oluşturulması amaçlanan proje kapsamında üçüncüsünü düzenlediğimiz bu Sempozyumda Karadeniz Bölgesi özelinde Millî Mücadele’nin yerel dinamikleri ele alınacak. Projemizin özgünlüğü işte burada ortaya çıkıyor. Bu proje merkezî bakış açısından farklı olarak döneme ilişkin yerel kaynakları ve aktörleri inceliyor. Bugün burada Karadeniz’in farklı bölgelerinin Millî Mücadele için önemini dinleyeceğiz. Başta Karadeniz’de halkın milli mücadeleye inandırılmasında büyük katkıları olan Ali Şükrü Bey olmak üzere Millî Mücadelenin başarıya ulaşarak bu cennet vatanın bizlere miras kalmasını sağlayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum.” dedi.

24 ÜNİVERSİTEDEN 35 BİLİM İNSANI YEREL TARİHİ MERCEK ALTINA ALINDI

Sempozyum programı Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi’nin “Millî Mücadele Tarihyazımı: Yöntem ve Kaynak Arayışları Üzerine Gözlemler”iyle açıldı. TÜBA Asli Üyesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun M. Emecen ise “Uzak ve Yakın Tarihimizde Karadeniz Kentleri” başlıklı konferansını verdi.

Başkanlığını Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Turan’ın yaptığı  “Millî Mücadele’de Doğu Karadeniz” başlıklı oturumda; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) Prof. Dr. Hikmet Öksüz “Millî Mücadelenin Lojistik Olarak Desteklenmesinde Karadeniz Limanları”, Ankara Üniversitesi’nden (AÜ) Prof. Dr. Mesut Çapa “Dahiliye Vekili Fethi Bey’in Samsun Gezisi (1922)”, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu “Millî Mücadelede Ordu” ve Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Sarı “Batum’da Pontusculuk Faaliyetleri”ni anlattı.

“Millî Mücadele’de Orta ve Batı Karadeniz” konulu ikinci oturumunu ise Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nejla Günay yönetti. Kastamonu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ercan Çelebi “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İstiklâl Yolunun (İnebolu-Ankara Hattı) Genel Durumuna İlişkin Tespitler”, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Arslan “Millî Mücadele Döneminde Zonguldak ve Çevresi”, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Doç. Dr. Erol Evcin “Bolu ve Havalisinde Millî Mücadele” ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu ise “Amasya ve Yöresinde Pontusçu Hareketler” hakkında konuştu.

Programın ikinci günün de devam eden sempozyumun üçüncü oturumunun başkanlığını Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Satan yürüttü. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nuri Köstüklü “1920’li Yıllarda Kırım ve Kazan Türklerinin Yaşadığı Açlık Felaketi ve Çorum’dan Yapılan Yardımlar”, Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldırım “İşgale Uğramayan Bölgelerin Millî Mücadele’deki Yeri ve Önemi: Çorum Örneği”, Hitit Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Tuğba Gülen “Millî Mücadele Yıllarında Çorum’dan Portreler” ve Araştırmacı- Yazar Hasan Tuluk ise “Çorum’un Şerife Bacısı Hatice Kadın ve Taş Mektep” başlıkları altında sunum yaptılar. 

“Millî Mücadele’nin Yerel Tarihleri” başlıklı Çalıştay ise FSMVÜ’den Doç. Dr. Mustafa Göleç, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep K. Şerefoğlu Danış ve Dr. Öğr. Üyesi İlhami Danış moderatörlüğünde planlandı. Çalıştayın ilk oturumunda Batı Anadolu, Güneybatı Anadolu, Güney Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yerel milli mücadele tarihi 9 farklı üniversiteden 12 bilim insanı tarafından masaya yatırıldı. Batı Karadeniz, Trakya, Güney Marmara, İç Anadolu, Ankara ve İstanbul ise 10 farklı üniversiteden 12 bilim insanı tarafından incelendi.

Sempozyum ve çalıştay programı, Alacahöyük - Çorum gezisiyle sona erdi.