Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon aileye ulaşan projede  "İnsan var ise aile sayesinde vardır" diyerek aile kavramının önemi vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, küresel çağdaki değişimlere bağlı olarak Türk aile yapısının da özünü kaybetmemesi adına yapılacak eğitimlerin önemli bir rol oynadığını ve projenin bu anlamda büyük değere sahip olduğunu kaydetti.

Türkçede aileyle ilgili kavramların inceliklerinin dikkate değer olduğuna işaret eden Kodek, aileyi tanımlarken ailenin oluşabilmesi için insana özgü olan kavramların ve onun kritik rolünün atlanmaması gerektiğini belirterek,  aile anlayışındaki zamana dayalı hızlı değişime dikkat çekti. Ailenin geliştirilmesi için yapılan her bir hizmetin Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yapılan mücadeleye denk bir kıymete sahip olduğunu dile getirdi.  Ailenin bir okul, okulun da bir aile olduğunu; bu iki kavramın birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu söyledi.

Projenin hedefi: Güçlü aile, güçlü çocuklar, güçlü toplum

Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen Aile Okulu Projesi; gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda projeyle ailelere "sosyal ve duygusal beceri gelişimi,  aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite" olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim veriliyor. Ayrıca proje başlıklarına "Çevre ve iklim değişikliği, ilk yardım ve trafik öğreniyorum" olmak üzere üç konu daha eklendi. Proje kapsamında bugüne kadar ilimizde 200 e yakın, öğretmene eğitici eğitimi verilirken bu öğretmenler de aldıkları eğitimler çerçevesinde 8 bine yakın aileye eğitim verdi.