Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl düzenlenen “8. Hitit Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Kongreye 2021 Küresel Öğretmen Ödülünü ülkemiz adına kazanan Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz meslek lisesi öğrencileriyle birlikte 3 farklı bilimsel araştırmayla katıldı.

14 Mayıs tarihinde bildiri sunumlarını gerçekleştiren öğrencilerden

Azra Elicekli, Çorum ili merkez ilçesinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde mesleki eğitime giden 359 öğrenci üzerinde “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde İşletmelerde Mesleki Eğitime Giden Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Algılarının İncelenmesi” konulu araştırmasını sundu.

Edanur Evram ve Melike Karaköse ile birlikte Çorum İli Merkez İlçesinde bulunan ortaöğretim kurumlarında, farklı okul (Anadolu Lisesi, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi) türlerinin 9,10,11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören 15-19 yaş aralığında 677 kız, 686 erkek olmak üzere toplam 1.363 öğrenci üzerinde “Müziğin Lise Öğrencilerinin Çatışma Yönetim Tarzlarına (Stillerine) Olan Etkisinin İncelenmesi” konulu araştırmasını sundu.

BESYO öğrencileri, Belediyede staj yapacak BESYO öğrencileri, Belediyede staj yapacak

Abdulsamad Hafedh Mhana Aldoorı, Çorum ili merkez ve ilçelerinde bulunan mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 610 öğrenci üzerinde  “Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Mülteci Öğrencilere Yönelik Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi” konulu araştırmasını sundu.

Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz, “Kongre yabancı öğrencilerinde katıldığı uluslararası katılımcıların yer aldığı farklı bilim dalları ve branşlarda hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulup sergileneceği uluslararası bir organizasyondur. Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencileri kongreye yaptıkları bilimsel araştırmaların bildirileri ile katılmaktadırlar. Hazırlanan programda ülkemizdeki 62 üniversiteden farklı alanlardan 7’si lise öğrencisi olan 418 katılımcı sunulmaya değer bulan 215 bildiri ile çok değerli çalışmalarını bulgularını belirlenen oturumlarda tüm katılımcılarla paylaştılar. Çoğunluğunun lisans ve lisans üstü öğrencilerinin yer aldığı kongrede meslek lisesi öğrencilerinin yer alması çok değerlidir” ifadelerine yer verdi.