Mehmetçik Anadolu Lisesi, Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirilen projelerle öğrencilere ve öğretmenlere önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. 07/09/2023 tarihinde okulun öğretmenleri hem birlikte kahvaltı yapıp hem de erasmus+ projeleri hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden eğitime destek çağrısı Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nden eğitime destek çağrısı

Bu kapsamda İngilizce Öğretmeni Melike DİBO biten üç projenin;  Online Teaching 2.0: We also learn at home.  (Çevrimiçi Öğretim 2.0), (N)EVER (S)Top Savıng h2o For Lıfe; True Water Warrıors İn Schools  (Suyun Sürdürülebilirliği ) ve The Necessıty Of A New Multıcultural Democratıc Culture (Bilinçli Vatandaş Yetiştirme) olduğunu ifade etti.

Bu projelerin, sınıfları sınırların ötesine taşıdığını ve katılımcılara kültürel zenginliklerle dolu deneyimler sunuduğu söyledi. Öğrencilere Kapı Açan Erasmus+ Projeleri sayesinde yurtdışına gitme fırsatı yakalayan öğrencilerin, farklı kültürleri deneyimleyerek dünya görüşlerini genişlettiğini de ekledi. İngilizce Öğretmeni Alparslan Yetgin de devam eden 4 projenin; Zero Waste Schools (SIFIR ATIK ), Wasteless; Waste less, recycle more! (Sıfır Atık Ve Geri Dönüşüm ), Renewable Energy In The Water, Energy & Food; Remember the Future and Save Today! (Yenilenebilir Enerji ) ve Cinematherapy: The Healing Power of Therapeutic Tools (Sinematerapi Yöntemiyle Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Öğrencilere Destek Olma) olduğunu ifade edip bu projelerle ilgili süreç değerlendirmesi yaptı. Sözlerine yabancı ülkelerde iletişim kurma ihtiyacının, öğrencilerin dil becerilerini hızla geliştirmelerine katkı sağladığını ve yeni yerlerde ve farklı kültürlerde kendilerini ifade etme deneyiminin, öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını söyledi.

İngilizce Öğretmeni Abdulhalik Kürşat Arık ise kabul edilen yeni iki projenin ECO-LINGUA KIDS: Second language acquisition through an environmentally focused approach for pre-school and primary school children- (çevre temelli dil eğitimi alan çocuklar) ve  Climate without Borders;The key to achieving a clean and healthy environment (iklim; temiz ve sağlıklı bir çevre ) isimlerine sahip olduğun ifade edip, Erasmus+ projelerinin öğrencilere; farklı bakış açılarına açık olma ve küresel sorunlara duyarlılık kazanma fırsatı sunduğu söyledi. Felsefe Öğretmeni Emine Yılmaz Erasmus+ projeleriyle öğretmenlerin de profesyonel gelişim şansı yakalayıp, yeni öğretim yöntemleri ve pedagojik yaklaşımları öğrenme fırsatı yakaladığını belirtti. İngilizce Öğretmeni Seçil Tokatlı farklı ülkelerden gelen eğitimcilerle işbirliği yapma imkânı bulduklarını ve bu projelerin öğretmenlerin uluslararası ağlar oluşturmasına yardımcı olduğunu söyledi. Yurtdışı deneyiminin, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak daha deneyimli ve çok yönlü eğitmenler olmalarını destekliğini de ekledi. Ve son olarak tarih öğretmeni Özlem Başkan da öğretmenlerin, Erasmus+ projeleri sonrası öğrencilerini daha fazla motive ettiklerini ve uluslararası deneyimlerin değerini anlayarak öğrencilere rehber olduklarını ifade etti.