Açıklanan yeni program ile Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) Yeşil Dönüşüm Destek Programı hayata geçirildi. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Yeşil Dönüşüm Destek Programı başlatıldı.

Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP (Toplam Eşdeğer Petrol) aralığında olan işletmeye 100 bin TL, Yıllık enerji tüketimi 100500 TEP olanlara ise 400 bin TL destek sağlanacak.

 Yapılan açıklamaya göre şu ifadelere yer verildi:

KOSGEB’in açıklanan yeni destek programı ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının gözden geçirilmesi, sorun ve ihtiyaçları tespit edilerek stratejilerin oluşturulması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Söz konusu destek aracılığıyla KOBİ'ler için yeşil dönüşüm konusunda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir.

Bu çerçevede; yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) aralığındaki işletmeler için ayrı 100-500 TEP aralığındaki işletmeler için ayrı olmak üzere destek tasarımı yapılmıştır. Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olanlardan Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alacakları, motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verilmesi planlanmıştır.

Her iki tüketim aralığı için de desteğin aşamalı olarak verilmesi planlanmıştır.

İşletmeler birinci aşamada sırayla;

Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu Bakan Bilgin canlı yayında ek zammı duyurdu

Belirlenen tedarikçilerden elektrik motorları/enerji etüt hizmetini alacak ve işletmenin aldığı etüt hizmeti sonuç raporu hizmet sağlayıcı tarafından KOSGEB tarafından hazırlanan yazılım altyapısı üzerinde oluşturulacak ve onaylanacaktır.
Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu onaylanan işletme ödeme talebinde bulunabilecektir.
Elektrik motorları /enerji etüt hizmeti için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.
İşletmeler ikinci aşamada sırayla;

Elektrik Motorları /Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporunda yer alan öneriler doğrultusunda elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderleri gerçekleştirerek ödeme talebinde bulunabilecektir.
KOSGEB Uygulama Birimi tarafından elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderlerinin tespiti gerçekleştirilecektir.
Elektrik motorları değişimi/verimlilik artırıcı giderler için belirlenen üst limitler dahilinde işletmeye KOSGEB Uygulama Birimi tarafından destek ödemesi yapılacaktır.
Bahse konu hizmetlerin, Yeşil Dönüşüm Destek Programı için başvuru KOSGEB Kurumsal internet sayfasından (www.kosgeb.gov.tr) yapıldıktan sonra, program süresi içerisinde alınması gerekmektedir.”