Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki koroner anjiyografi ünitesi, kurulduğu günden beri binlerce kez kalp krizlerine müdahale ederek Çorum halkına hayat verdi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde koroner anjiyografi ünitesi 2021 yılında 3.454 hastaya koroner anjiyografi, 1.645 hastaya stent takılması, 195 hastaya koroner bypass, 41 hastaya kalp kapak ameliyatı, 98 hastaya aort cerrahisi ve 94 hastaya eletrofizyoloji (eps) uygulaması yapıldı. Her yıl onlarca kalp deliği olan hastalanın da, ameliyatsız bir yöntemle kalp delikleri kapatıldı.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2021 faaliyet raporu açıklandı.

Yapılan açıklamada, Kardiyak Rehabilitasyon merkezi 2021 yılında 245 hastaya hizmet verdi.

Bu süre zarfında sadece kalp damarlarının anjiyografisi değil her yıl onlarca kalp deliği olan hastaların, ameliyatsız bir yöntemle kalp delikleri kapatıldı. 2021 yılında 367 hastaya Periferik Arteriyal Damar Girişimi yapıldı. 2021 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 83 hastaya kalıcı kalp pili takılmış veya takılı piller yenisi ile değiştirilmiştir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinde akupunktur, kupa, fitoterapi, proloterapi, mezoterapi uygulamaları yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

ONKOLOJİ TANI ve TEDAVİ MERKEZİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi Kurulması ön izni Bakanlığımızdan alınmış olup Bakanlığımızca Pet-Ct ve Radyoterapi Cihazı tahsisi yapılmıştır. İlgili merkezin inşaatı devam etmekte olup, 2022 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır.

PALYATİF BAKIM MERKEZİ

Yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda, ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek üzere palyatif bakım merkezlerimiz hizmet vermektedir.

KORNEA NAKİL MERKEZİ

28.01.2015 tarihli ve 5376.203 sayılı Onayı ile yürürlüğe giren “Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Bankası ile protokol yapılarak hastane bünyesinde; “Kornea Nakil Merkezi” kurulması sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlayan göz nakilleri ile hastalarımızın yaşamış oldukları bu mağduriyetler giderilmektedir.

Migren Hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi Migren Hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi

ANNE DOSTU HASTANELER

Anne Dostu Hastane Genelgesine göre Sağlık tesislerimizden, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Anne Dostu Hastane Unvanına sahip olup, ilgili Genelge kapsamında Anne Dostu Hastane ünvanı olmayan sağlık tesisimiz bulunmamaktadır.

BEBEK DOSTU HASTANELER

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Osmancık Devlet Hastanesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi, Sungurlu Devlet Hastanesi, Bayat Devlet Hastanesi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi, Mecitözü Devlet Hastanesi Bebek dostu Unvanını almış olup, aynı zamanda Müdürlüğümüzün “Altın Bebek Dostu İl” ünvanı bulunmaktadır.

Ayrıca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Bebek Dostu Unvanını almıştır.

KRONİK YARA BAKIM BİRİMİ

Ülkemizde, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun sağlık hizmet sunumu için; çeşitli nedenlerle doku bütünlüğünün bozulması sonucunda belirli bir süre içinde iyileşmeyen ve genellikle tekrar eden kronik yara ve/veya diyabetik ayak ile başvuran hastaların teşhis ve tedavi sürecini gerçekleştirmek, oluşabilecek komplikasyonları önlemek/azaltmak üzere hastanemizdeki klinikler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla; Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile 15.04.2021 tarihinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Genel Cerrahi kliniğine bağlı olarak Kronik Yara Bakımı Birimi oluşturulmuştur. 15.04.2021 tarihinde hizmete başlayan kronik yara bakım biriminde, 53 hasta il dışından olmak üzere 856 hastaya hizmet verilmiştir. Bu hastalardan 198 hastaya kliniklerde yatarak tedavi gerçekleştirilmiş olup, 2 hasta ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla dış merkezlere sevk edilmiştir.

COVİD-19 TAKİP MERKEZİ

Covid-19 hastalığı geçiren bireylerin mevcut durumlarına ilişkin tespit yapılması, izlemlerinin en az 2 yıl süreyle standart ve multidisipliner şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu bireylerin tıbbi izlemlerinde belirlenen ve müdahale edilmesini gerektiren sağlık durumlarının erken dönemde belirlenmesi ve gereken tıbbi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla sağlık politikaları geliştirilmesi hedefi çerçevesinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 30.09.2021 tarihi itibari ile Covid-19 Takip Merkezi oluşturulmuştur. Oluşturulan bu merkezde 2021 Ekim-Aralık döneminde 698 hastaya hizmet verilmiştir.”