Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz tarafından yürütülen KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevi 01.07.2022 tarihi itibari ile altı ay boyunca TÜMBELSEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet  tarafından yürütülmesine karar verildi.

Hemşehrimiz Naci Ağbal'a Kazancı Holding'te önemli görev Hemşehrimiz Naci Ağbal'a Kazancı Holding'te önemli görev

Yapılan açıklamada, “Bilindiği gibi KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğü görevi bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütülmektedir.Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü olan KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır” denildi.

Ayrıca, “KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. KESK yalnızca üyelerinin insanca yaşanacak ücret talebi, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden, laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.