Ödül karmaşası için çözüm önerisi sunan Kadir Şimşek, “Acilen bu aylıkla ödül yönergesinin ve kanun maddesinin binde 20 sınırlamasının kaldırılması gereklidir. Aksi halde bu kaos her yıl devam edecektir” dedi. 
“Özellikle Osmancık ve İskilip gibi büyük ilçelerin yanı sıra Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Laçin, Boğazkale gibi 7 ilçede yüzlerce eğitim çalışanı, aylıkla ödül alma şartlarına haiz olduğu halde ödül alan personel sayısı sıfır. Böyle bir uygulamayla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu durum hakkaniyete uygun değildir. Bu ödüllendirme hiç kimseyi memnun etmemiştir” şeklinde açıklama yapan Kadir Şimşek, “Örneğin Alaca ilçesinde de her yıl 3-5 kişi bu ödülü almaya hak kazanırken, bu yıl 44 kişi bu ödülü alma şartlarına sahip oldu. Fakat kanun ve yönerge gereği bu sayı binde 20 sayısını aşamadığı için, personelin büyük bir bölümüne bu ödül verilememiştir” diyerek, acıkmasını şöyle sürdürdü:
“Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aylıkla ödül alan memur, öğretmen, okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve yardımcıları ile şube müdürleri açıklandı. Açıklamanın ardından tüm eğitim camiası büyük bir şok yaşadı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun122. Maddesi ve Yönerge gereği, 3 defa başarı belgesi alan eğitim çalışanları, kınamadan daha ağır cezaları yoksa üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir. Üstün Başarı Belgesi alan eğitim çalışanları içinden de binde 20’yi geçmeyecek sayıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla Vali'nin takdiriyle aylıkla ödüllendirilir.
Normal şartlarda bir memurun üstün başarı belgesi alması 3-5 yılı bulmaktadır. Bazen bu süre 10 yılı da bulabilmektedir. Yaklaşık 5 veya 10 yıllık süre içinde 3 başarı belgesi elde eden bir memura, Üstün Başarı Belgesi verilmesi kanuni bir zorunluluk. Üstün Başarı Belgesi alan memurlar içinden de, toplam personelin binde 20’si kadar bir sayıda “Aylıkla Ödül” verilmesi gerekmektedir.  İşte bütün kaos bu binde 20’si sınırlamasından çıkmaktadır. Üstelik bu ödüle bir kez teklif edilip de ödül listesinde çıkmayan personelin ismi bir daha aylıkla ödül için teklif dahi edilememektedir. Bu durum hakkaniyete uygun değildir.
Ayrıca özellikle bu yıl Milli Eğitim Bakanının pandemi dolayısıyla tüm eğitim çalışanlarına, 2 defa başarı belgesi vermesi ve daha önceden de bir başarı belgesi olan tüm eğitim çalışanları, Üstün Başarı Belgesi almaya hak kazandı. Hal böyle olunca bu yıl üstün başarı belgesi alanların sayısında rekor bir artış oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de personellerinden üstün başarı belgesi alanların tamamını il Milli Eğitim Müdürlüğüne liste halinde bildirdiler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu işin içinden alnının akıyla çıkamadı maalesef. Çünkü aylıkla ödül alma şartlarına haiz personel sayısı rekor seviyeye ulaştı. İlgili kanun ve yönerge gereği bu ödülü alacakların sayısı binde 20, yani yüzde 2'yi geçemeyecek durumda. Hal böyle olunca, aylıkla ödül almayı bekleyen onlarca arkadaşımız, neden kendisi değil de bir başkasının tercih edildiğini sorgulamaya başladı. Hatta bu konuda hiçbir dahli, etkisi, yetkisi olmadığı halde sendikalar ve sendika temsilcileri suçlanmaya başlandı. Hatta bazı sendika üyeleri, kendilerinin, sendikaları tarafından desteklenmediğini düşünerek sendikalarından istifa etme yolunu bile tercih ettiler. Her zaman olduğu gibi, idarenin yaptığı yanlış uygulamaların bedeli ve faturası yine sendikalara kesilmiş oldu. Halbuki bu konuda sendikaların yapacağı hiçbir şey yoktur. Üyelerinin arasında tercih yapma şansı da yoktur. Milli Eğitim Müdürlüğünün işi de oldukça zordur. Çünkü sayı çok çok fazla, ödül alacak sayı ise sadece binde 20 veya diğer bir deyişle yüzde 2 olmak zorunda.  
Ayrıca çok önemli bir yanlış da, aylıkla ödül alanların içinde bazı ilçelerin adının hiç geçmemesi.  Çorum'un 7 ilçesinde bir tane bile isim aylıkla ödül almaya layık görülmemiş gözüküyor. Ayrıca bazı ilçelerde bir kısım üstün başarı belgelerinin hâlâ Onay'da beklediği ve aylıkla ödül alacaklar listesine dahil edilmediği duyumları da almaktayız. Bu durumda olan personelin üstün başarı belgelerinin biran önce onaylanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi ve aylıkla ödül alacaklar listesine dahil edilmesi gerekir.
Çözüm Önerimiz:
1- Öncelikle Üstün Başarı Belgesi alarak aylıkla ödüllendirme alacaklar listesi tekrar gözden geçirilmeli ve özellikle sıfır çeken ilçeler başta olmak üzere ek liste yayınlanarak bu yıla mahsus ödül alacaklar sayısı arttırılmalıdır.
2- Yetkili Sendika Eğitim-Bir-Sen Genel Merkez yetkilileri, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesindeki aylıkla ödül alacak kişilerde aranacak şartlar içinde bulunan binde 20 sayı sınırının kaldırılması sağlanmalıdır.  Nasıl ki 3 başarı belgesi alan ve kınamadan daha ağır bir cezası olmayan tüm personel, üstün başarı belgesi almaya hak kazanıyorsa, üstün başarı belgesi alan tüm personelin de sayı sınırına takılmadan hepsine aylıkla ödül verilmelidir. Aksi halde bu kaos bitmeyecektir.
Çünkü üstün başarı belgesi alan ve ismi aylıkla ödüllendirme listesine giren tüm personel ödül almaya layıktır. Doğal olarak da herkes kendisinin bu ödülü almaya hakkı olduğunu düşünmektedir. Ancak bunların içinden, toplam personelin binde 20'si sayı sınırından dolayı küçük bir kısmına verilip, büyük bir kısmına verilmemesi, memurların ödül alan kişileri sorgulamasına ve çalışma motivasyonunun düşmesine yol açmaktadır. Bu kaosu Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çözmesi de mümkün gözükmüyor. Çünkü özellikle bu yıl Milli Eğitim Bakanının tüm bakanlık çalışanlarına 2 defa başarı belgesi vermesinden dolayı, bu yıl üstün başarı belgesi alanlarda rekor düzeyde artış oldu. 
Aynı şartlara haiz personelden, birine maaşla ödül verilirken diğerine verilmemesi, çalışma barışını bozmaktadır. Ayrıca yetkililer gereksiz ithamlarla, kayırmacılıkla, adaletsizlikle suçlanmakta, ödül alan personel de bunun sevincini hakkıyla yaşayamamaktadır. Acilen bu aylıkla ödül yönergesinin ve kanun maddesinin binde 20 sınırlamasının kaldırılması gereklidir. Aksi halde bu kaos her yıl devam edecektir.” (Ulaş Odabaş)