Mehmet Bektaş'ın başkanlığında toplanan Çorum İl Genel Meclisi’nde gündemde yer alan 4 madde üzerine müzakere edildi.

Çorum İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı taşınır kesin hesap ve taşınır kesin hesap icmal cetvellerinin görüşülmesi ve 2021 yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesine ilişkin iki gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
İl sınırları içerisinde bulunun kaynak sularının kiralanması ve sonrasında yürütülecek işlerle ilgili hazırlanan ‘Çorum ili içme suyu kaynaklarının ticari amaçla kiralanması ve denetimine ilişkin yönetmelik taslağı’ ise ARGE Komisyonu’na havale edildi.
Son olarak Bayat grup içme suyu inşaatı ek kredi ihtiyacı için İller Bankası'ndan 8 milyon liralık kredi kullanılmasıyla ilgili Genel Sekreter Recep Çıplak’ın yetkilendirilmesiyle ilgili madde de Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. 

Gözden kaçırmayın

Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi Yoklama kaçaklarına bedelli askerlik müjdesi