Hitit Üniversitesi tarafından engelli bakımı ve medya okuryazarlığı alanlarında hazırlanan 2 proje, Erasmus+ Gençlik kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisi ile Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı kapsamında hazırlanan, “Don't Hinder Me!” ile Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Hitit Üniversitesi'nin de ortakları arasında yer aldığı “Fake News: Tackling Discrimination” projeleri, Erasmus+ Gençlik kapsamında kabul edildi.

Hitit Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Don't Hinder Me!” projesinde, İspanya, Litvanya, Bulgaristan, Hollanda, Fransa ve Romanya olmak üzere 6 farklı ülkeden ortaklar yer alıyor. Engelli bakım personeli olacak genç bireylere hem farkındalık hem de yeni bakış açısı kazandırılmasının hedeflendiği proje kapsamında, Türkiye ve Avrupa’da engelli bireylere yönelik yapılan iyi uygulamaların tespit edilerek karşılıklı aktarılması planlanıyor. 

Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Hitit Üniversitesi'nin ortak olarak yer aldığı, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin yürütücülüğünde uygulanacak “Fake News: Tackling Discrimination” projesi kapsamında da günümüzde medyanın yanlış yansımaları konusunda, toplumsal barışı hedef alan tezviratlar karşısında, gençler, gençlik çalışanları ve kanun yapıcılarda farkındalık yaratmak ve medya okuryazarlığı konusunda bilgi düzeylerini artırmak üzerine çalışmalar yapılacak.