Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan 6 fakültedeki lisans öğrencileri için 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminden itibaren öğretmenlik formasyon eğitimi veriliyor.

Kariyer planlamasında önemli bir avantaj olarak görülen formasyon eğitimi, öğrencilerin lisans eğitimlerine devam ederken tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Eğitimi alan öğrencilerin ise diplomalarında “formasyon eğitimi almıştır” ifadesi yer alacak.

Formasyon eğitimi, öğrenim görülen bölüm itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun kararına uygun şekilde ders verilebilecek fakülte ve bölümlerdeki öğrencilere sunuluyor. Belirlenen fakülte ve bölümler ise şu şekilde:

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik, Arkeoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzik, Resim, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği