Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan ve Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan hekimler göreve başladı.

Hastane Başhekimliği yeni göreve başlayan hekimler onuruna bir program tertip etti.

Yapılan açıklamaya göre; Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasındaki ortak kullanım protokolüne istinaden pratik ve klinik eğitimlerini hastanede sürdüren öğrencilerden mezun olanların görev alması nedeniyle tertip edilen programa; Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yönetimi ve Acil Tıp Kliniği öğretim üyeleri ile fakülteden mezun hekimler katıldı.

Programın açılışında Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, hastaneye Eylül ayı devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanan hekimlerden 13’ünün tıp fakültesinden mezun olduğu, halihazırda hastanede uzmanlık eğitimini sürdüren asistan hekimleri, ihtisasını Tıp Fakültesi’nden alarak hastanede ve ilçelerde görev yapan uzman hekimler ile ilgili bilgileri paylaştı. Zehir, bu çerçevede şimdiye dek aile hekimliği kliniğinden 13, anesteziyoloji ve reanimasyon kliniğinden 4, genel cerrahi kliniğinden 2, iç hastalıkları kliniğinden 11, kadın hastalıkları ve doğum kliniğinden 6, tıbbi mikrobiyoloji kliniğinden 3, deri ve zührevi hastalıklar kliniğinden 1 ve üroloji kliniğinden 2 olmak üzere toplamda 42 uzman hekim ve 66 pratisyen hekimin  Hitit Tıp Fakültesi ve hastaneden yetişerek ülkenin farklı bölgelerinde halka sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.

Çocuklarda 'tik' bozukluğuna dikkat! Çocuklarda 'tik' bozukluğuna dikkat!

Meslektaşlarının en büyük gurur kaynakları olduğunu belirten Başhekim Zehir, “Hitit Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında tesis edilen ortak kullanım protokolünün ülkemizde örnek teşkil eden afiliasyon uygulamaları arasında. Tıp fakültemiz ve hastanemizin ortak gayret ve çalışmaları ilimize yüksek katma değer sağlıyor. Öğrencilerimizin artık birer tıp doktoru olarak hastanemizde göreve başlamaları bu durumun en somut kanıtı.”dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise Tıp Fakültesi ve hastane için gurur vesilesi olan bu tablonun ilerleyen süreçte tüm ülke sathında Hitit Tıp’lı hekimlerin sayısının artmasıyla daha da pekişeceğine işaret ederken Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir’e teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da, Tıp fakültesinin kuruluşundan başlayarak kendi bünyesinde öğretim üyeliği yapacak hekimler yetiştirecek düzeye gelinceye kadar ki tüm aşamalarda katkı sunan yönetici ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

Programda hekimlerin görev alacağı Acil Tıp Kliniği Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Seval Komut ise henüz birkaç ay önce öğrenci olarak acil serviste bulunan arkadaşlarının artık meslektaş ve mesai arkadaşı olarak aralarında bulunmalarının öğretim üyeleri için çok değerli olduğunu kaydetti. Program hocaların ikram eşliğinde genç meslektaşlarına tecrübe paylaşımında bulunması ile sona erdi.