Çorum Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı Başkanlığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanan kurul üyeleri bazı kararlar aldı.

Kararlar şu şekilde;

MADDE 1:2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden çıkarılan 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 2. fıkrasına göre, İlimiz genelinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde (sterilize işlemine tabi tutularak) uygulanacak ücretin 2022 yılı süresince; İlimiz geneli itibariyle (tüm yerleşim birimleri dahil) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bulunan tıbbi atık üreticileri için 5,94 TL/kg (Beş Türk Lirası Doksan dört Kuruş) (KDV dahil) olarak uygulanmasına,

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 1. fıkrasına göre “Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların yakılarak bertaraf edilmesi zorunludur..." hükümleri gereği kimyasalla işlem görmüş patolojik atıklar için 2022 yılı bertaraf ücretinin 16,00 TL/kg (Onaltı Türk Lirası) (KDV dahil) ve üzerine Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belirlenecek patolojik atık bertaraf bedelinin eklenmesi sonucu oluşacak fiyat olarak uygulanmasına;

MADDE 2:Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 7.b) kapsamında; Çorum İli merkezinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine Bayat İlçesinden getirilecek katı atıkların, toplanması taşınması için transfer (ara depolama) istasyonunun Bayat İlçesi Kayabaşı Mahallesi 372 Ada, 145 Parsel numaralı taşınmazın bitişiğinde 40° 40' 01.37 K ve 34° 14' 15.46 D koordinatında kurulmasına ve yer seçiminin uygunluğuna,

MADDE 3:Çorum İlinde 2021-2022 Kış Döneminde Hava Kalitesinin Korunması ve Hava Kirliliği ile mücadele gayesiyle alınacak tedbirler ve uygulanacak yakıt programının değerlendirilmesi sonucunda; 10.12.2019 tarih ve 2019/97 sayılı İlimiz Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının herhangi bir mevzuat değişikliği yapılması durumuna kadar geçerliliğinin devamına,

MADDE 4:Bu kararın bilgi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, gereği için; Kurul Üyelerine, Kaymakamlıklara (Merkez ve Belde belediyelerine gönderilmek üzere), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ve ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.”