Çorum Yayla Haber Gazetesi Alexa Metrics

Ulaşım ile ilgili önlemler hatırlatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığı’nda, 25/06/2020 tarihinde saat 11:00’da Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı, gündemindeki konular görüşüldü ve aşağıdaki kararlar alındı.

Güncel 02.07.2020, 12:12 02.07.2020, 14:30 Merve Kayış
451
Ulaşım ile ilgili önlemler hatırlatıldı
banner2031

2020/57 nolu alınan kararlara göre

İlimizde Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

MADDE 1- İçişleri Bakanlığının 24/06/2020 tarih ve 10132 sayılı Genelgesinde; 01/06/2020 tarih ve 8567 sayılı Genelge ile kontrollü sosyal hayata geçiş sonrasında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklı rehberler doğrultusunda şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında uygulanacak tedbirlerin bildirildiği, 11/06/2020 tarih ve 9288 sayılı Genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde Türk vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının hava, kara ve deniz yoluyla ülkemize giriş/çıkışlarına getirilen kısıtlamaların (İran kara sınır kapılarından yolcu giriş/çıkışlarına yönelik hükümler hariç) yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş - çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yabancı turistlerin ülkemizdeki turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda;

a) Ülkemize yurtdışından gelen yabancı turistleri taşıyan yabancı plakalı toplu taşıma araçlarının İçişleri Bakanlığının 01/06/2020 tarih ve 8567 sayılı Genelgesinde yer alan araç içi oturma planı kısıtlamasına uygun olup olmadığına bakılmaksızın hudut kapısına geldiği sıradaki yolcu sayısını artırmamak (ülkemiz içerisinde varış noktasına kadar yeni yolcu almamak) kaydıyla İlimizde yolcu taşımalarına müsaade edilmesine,

b) 65 yaş ve üzeri yabancı turistlerin, İlimize gerçekleştirecekleri seyahatlerinde “Seyahat İzin Belgesi” aranmamasına,

MADDE 2- İçişleri Bakanlığının 24/06/2020 tarih ve 10133 sayılı Genelgesinde; 18/06/2020 tarih ve 9863 sayılı Genelge ile Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09:30 ile 15:00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09:30 ile 18:30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği, öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş - çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklendiği ifade edilmektedir. Bu çerçevede 19/06/2020 tarih ve 2020/52 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararında yer alan istisnalara ek olarak;

a) Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin İlimizde; rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımlarına (gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri, gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar), müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretlerine müsaade edilmesine,

b) Söz konusu hizmetleri sunacak yerlerde veya ilgili işletmelerde çalışanlara müsaade edilmesine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

MADDE 3- İçişleri Bakanlığının 24/06/2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgesinde; 22/03/2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelge ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiği, 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelge ile söz konusu kısıtlamanın esnetilerek her gün 10:00 ile 20:00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verildiği, 20/05/2020 tarihli ve 8206 sayılı Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların 21/05/2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildiği belirtilerek, gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle belirlenen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda İlimizde;

a) 65 yaş ve üzeri vatandaşların (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine,

b) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 (altı) kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilmelerine,

c) 65 yaş ve üzeri vatandaşların Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet Kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçmek suretiyle başvurularını 23/06/2020 Salı günü, saat 09:00’dan itibaren gerçekleştirebilmelerine,

ç) Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden birini seçebilmelerine, seçim yapacak kişilerin; otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgelerini ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yüklemelerine,

d) Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşların otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilmelerine,

e) Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Koronavirüs (Covid-19) evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususunun sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacağı, vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da ilgili kurumlara gitmelerine gerek bulunmadığından, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilmesine ve sonuçlandırılmasına,

f) İzin başvurusu kabul edilenlere cep telefonu üzerinden kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgilendirme yapılacağından, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabileceğine,

g) İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgilerinin otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilmesine, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına,

MADDE 3- Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 4- Alınan kararların uygulanmasına yönelik gerekli kontrol ve denetimlerin kolluk birimlerince ve zabıta görevlilerince düzenli ve sürekli olarak yapılmasına,

MADDE 5- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesine, mağduriyetlere neden olunmamasına, yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, alınan kararlara ve belirtilen tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 6- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 7- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
banner2112
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:50
Öğle 12:30
İkindi 15:30
Akşam 18:00
Yatsı 19:19
Bumerang - Yazarkafe
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
Bumerang - Yazarkafe