Çorum'da yeni koronavirüs kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 20/10/2020 tarihinde saat 16:00’da Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı. Gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

Güncel 22.10.2020, 12:43 22.10.2020, 21:45 Merve Kayış
6134
Çorum'da yeni koronavirüs kararları
banner2031

İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde; koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışlarının tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığının görüldüğü belirtilerek, Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrinin ve olası risklerinin göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca birlikte değerlendirilmesi neticesinde bir takım kararların alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde 2020/94 nolu kararlara göre ;

MADDE 1- Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, bilhassa yerel yönetimlerin (Belediye Başkanlıklarının, İl Özel İdaresinin) takip, denetim ve uyarı ekseninde yürütülen çalışmalara daha fazla katkı sunmalarına,

MADDE 2- Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından oluşturulan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları çerçevesinde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik belirlenen kısıtlamalara, önlemlere ve kurallara uyulmasının temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, kolluk birimleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerinin artırılması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasına,

MADDE 3- İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan şehirlerarası yol güzergâhları üzerinde bulunan, dinlenme, konaklama, yeme-içme vb. yol üstü işletmelerini/tesislerini de kapsayacak şekilde, İlimizde yürütülen denetimlerin sıklığının ve etkinliğinin artırılmasına,

MADDE 4- Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının vatandaşlara hatırlatılmasının sağlanmasına, bu amaçla aşağıda yer alan;

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

şeklindeki duyuru metninin Belediye Başkanlıklarının, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemlerinden ve camilerin hoparlörlerinden anons edilerek her türlü duyuru vasıtasıyla duyurulmasına,

MADDE 5- Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşıdığından, Covid­19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,

MADDE 6- İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde, son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görüldüğü bildirildiğinden, salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid­19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 7- İçişleri Bakanlığının 29/09/2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesiyle, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda Belediye Başkanlıklarına gerekli talimatlar verildiğinden, Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair Ek­1’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına,

MADDE 8- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından 08/10/2020 tarihli ve 15513 sayılı “HES Kodu Uygulama Talebi Hk.” konulu Çorum Valiliğine sunulan dilekçede; kamu hizmeti niteliğinde iş yürüten Şirketlerinde bireysel başvurularda yoğunluğun giderek artış gösterdiği, müşterilerin taleplerini iletebilecekleri 186 numaralı telefon hattının, whatsapp, web, bip, Yedaş WebChat vb. elektronik olarak farklı ulaşım kanallarının bulunduğu belirtilerek, Koronavirüs (Covid-19) salgını vaka artış hızının azaltılması, salgının kontrol altında tutulması, yayılımının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla Şirketlerine yapılacak tüm başvurularda Hayat Eve Sığar (HES) kodu bildiriminin Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünde zorunlu hale getirilmesi ile ilgili taleplerinin, tüm işlemlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin göz önünde bulundurulması, sıkıntı çıkabilecek tüm konularda abonelerine gerekli yardım ve kolaylığın herhangi bir mağduriyet ve gecikme oluşturmadan Şirket ve bağlı Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünü tarafından sağlanması şartıyla uygun görülmesine,

MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Aralık 2020
İmsak 06:09
Güneş 07:39
Öğle 12:35
İkindi 14:59
Akşam 17:21
Yatsı 18:45
Bumerang - Yazarkafe
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
Bumerang - Yazarkafe