YaylaHaber Çorum haber gazetesi

Çorum'da yeni koronavirüs kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 20/10/2020 tarihinde saat 16:00’da Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Senato Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı. Gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

Güncel 22.10.2020, 12:43 22.10.2020, 21:45 Merve Kayış
banner2343

İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde; koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışlarının tüm Dünyada halen devam etmekte olduğu, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığının görüldüğü belirtilerek, Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyrinin ve olası risklerinin göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kuralların ve önlemlerin belirlendiği ve uygulamaya geçirildiği, koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca birlikte değerlendirilmesi neticesinde bir takım kararların alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda İlimizde 2020/94 nolu kararlara göre ;

MADDE 1- Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların, bilhassa yerel yönetimlerin (Belediye Başkanlıklarının, İl Özel İdaresinin) takip, denetim ve uyarı ekseninde yürütülen çalışmalara daha fazla katkı sunmalarına,

MADDE 2- Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde İçişleri Bakanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından oluşturulan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları çerçevesinde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik belirlenen kısıtlamalara, önlemlere ve kurallara uyulmasının temini amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar, kolluk birimleri ve ilgili meslek odalarının katılımıyla oluşturulan denetim ekiplerinin artırılması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli personel görevlendirmelerinin yapılmasına,

MADDE 3- İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan şehirlerarası yol güzergâhları üzerinde bulunan, dinlenme, konaklama, yeme-içme vb. yol üstü işletmelerini/tesislerini de kapsayacak şekilde, İlimizde yürütülen denetimlerin sıklığının ve etkinliğinin artırılmasına,

MADDE 4- Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünden, fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının vatandaşlara hatırlatılmasının sağlanmasına, bu amaçla aşağıda yer alan;

“Kıymetli vatandaşlarımız;

Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.

Saygıdeğer hemşerilerimiz,

Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”

şeklindeki duyuru metninin Belediye Başkanlıklarının, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemlerinden ve camilerin hoparlörlerinden anons edilerek her türlü duyuru vasıtasıyla duyurulmasına,

MADDE 5- Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşların yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşıdığından, Covid­19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,

MADDE 6- İçişleri Bakanlığının 18/10/2020 tarih ve 17174 sayılı Genelgesinde, son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görüldüğü bildirildiğinden, salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid­19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 7- İçişleri Bakanlığının 29/09/2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesiyle, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması konusunda Belediye Başkanlıklarına gerekli talimatlar verildiğinden, Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonun sağlanmasına yönelik çalışmaların olabildiğince hızlı yürütülmesine, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair Ek­1’de yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların ivedilikle sağlanmasına,

MADDE 8- Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından 08/10/2020 tarihli ve 15513 sayılı “HES Kodu Uygulama Talebi Hk.” konulu Çorum Valiliğine sunulan dilekçede; kamu hizmeti niteliğinde iş yürüten Şirketlerinde bireysel başvurularda yoğunluğun giderek artış gösterdiği, müşterilerin taleplerini iletebilecekleri 186 numaralı telefon hattının, whatsapp, web, bip, Yedaş WebChat vb. elektronik olarak farklı ulaşım kanallarının bulunduğu belirtilerek, Koronavirüs (Covid-19) salgını vaka artış hızının azaltılması, salgının kontrol altında tutulması, yayılımının önlenebilmesi ve halk sağlığının korunabilmesi amacıyla Şirketlerine yapılacak tüm başvurularda Hayat Eve Sığar (HES) kodu bildiriminin Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünde zorunlu hale getirilmesi ile ilgili taleplerinin, tüm işlemlerinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin göz önünde bulundurulması, sıkıntı çıkabilecek tüm konularda abonelerine gerekli yardım ve kolaylığın herhangi bir mağduriyet ve gecikme oluşturmadan Şirket ve bağlı Çorum Yedaş Bölge Müdürlüğünü tarafından sağlanması şartıyla uygun görülmesine,

MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 11 Mayıs 2021
İmsak 03:38
Güneş 05:21
Öğle 12:42
İkindi 16:35
Akşam 19:53
Yatsı 21:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 34 70
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 34 41
14. Burnley 35 39
15. Newcastle 35 39
16. Brighton 35 37
17. Southampton 34 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Real Madrid 35 75
3. Barcelona 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Valencia 35 39
14. Levante 35 39
15. Getafe 35 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 35 29
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@