Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu yaptığı konuşmada, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyarıyor ve bu hastalıklı ruh halinden kurtulabilmesi için iyi bir tımarhanede tedavi görmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

“Devletimiz uzun süredir gerek sınırlarımız dahilinde , gerekse sınır ötesinde haklı bir mücadele sürdürmekte, milli birlik ve beraberliği sağlamak, korumak adına gereken tedbirlere başvurmaktadır” diyen Güloğlu, “Karanlık mazisi soykırımlarla dolu olan, bugün de terörizmin ve teröristlerinin hamiliğine soyunan, ermeni ve PKK’lı teröristler için güvenli bir liman hüviyetine bürünen sözde demokrat Fransa, yasal teamüllerle kurulmuş Türk Federasyonunu kapatma girişimiyle üstü örtülü olarak Türk Devletini tehdit mesajı vermektedir. Ancak unuttuğu bir şey vardır ki büyük Türk Milleti hiçbir güç ve zorbalık karşısında boyun eğmemiştir. Hele ki Ülkücü iradenin tehdit ve şantajlara boyun eğdiğini tarihler kaydetmemiştir” ifadelerine yer verdi.

Güloğlu, “Bizler; aklımızla, anılarımızla pek çok badireyi atlatarak, pek çok belayı savuşturarak bugünlere geldik.Diyebiliriz ki zahmetlerden zafer çıkardık, karanlığın kovuklarından aydınlığın kollarına akınlara katılan akıncılar gibi atıldık. Kuşatmayı yardık, pusuları dağıttık, varlığımızı güçlendirdikÜlkücü ömürler çileyi adeta azık yaptılar, çelikleşmiş iradeleriyle, çevikleşmiş ihlaslarıyla zamanın müşkülatlarına, zalimlerin zulmüne kıyasıya direndiler.Ülkü Ocakları; aklın, ahlakın, adanmışlığın, anıt gibi yükselen millet ve vatan sevdasının ufuk ötesini görebilen, zamanlar üstüne çıkabilen iman kaynağıdırBu kaynak ki, mukaddesatla buluşmanın mukadderatla kucaklaşmanın ve aidiyet kavlidir.Ülkü Ocakları hepimizin yetiştiği irfan mektebi, iffet ve irade menkıbesidir.Aynı zamanda Ülkü Ocakları şehitlerin emaneti, gazilerin göz nuru, vatan ve millet sevgisinin onur mihveridir” açıklamalarında bulundu.

“Ülkücü, kısaca bir ülküsü olan, bundan mülhem bir davası bulunan fazilet vefikir sahibi mümtaz bir kişidir” diyen Güloğlu, “Ülkü Ocakları, her günü sanki bir asra bedel olan yaşanmış yarım asrın müşahidi, coşkun bir ırmak gibi akıp giden yıllar içinde Türk milletinin mutena sevdalısıdır. Her ülkü ocaklı için şanlı mazisi gurur tablosudurİddiayla ve inançla söylemek isterim ki; Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz, hain çıkmaz, haysiyetsiz çıkmaz, habis, harabi, hantal ve haşarı emeller çıkmaz, çıkmamış, çıkmayacaktır.Mazisi ve hali soykırımlarla kirli olan aşağılık katillerin, teröristlere, hainlere kucak açan iblislerin ülkücü harekete sempatiyle bakması, onun fikirlerine saygı duyması elbette beklenemez. Fransa hükümeti, tabiatına uygun olarak yaptığıbu hareketle bizleri şaşırtmamıştır. Ancak biz yine de bu hususta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uyarıyor ve bu hastalıklı ruh halinden kurtulabilmesi için iyi bir tımarhanede tedavi görmesini tavsiye ediyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene” şeklinde konuştu.