Törende konuşan MHP MKYK Üyesi Prof. Dr. Kürşat Azkur, “İstikrarı ve adil gelir dağılımını sağlayarak sosyal dengeleri gözeten yaşlısını kimsesizini yoksulunu ve engellisini gözetip kollayan bütün vatandaşlarını sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlandıran ve hizmet sunumunda kaliteyi amaç edinen bir devlet Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal devlet anlayışının esasları arasında sayılmaktadır” dedi.

Azkur, “Engelli ve özel ilgiye muhtaç vatandaşlara yönelik olarak farklı kuruluşlar tarafından yönetilen sosyal yardımlar çağdaş ve entegre bir sistem olarak yapılandırılması partimizin amaçlarından bir tanesidir. Engellilerin toplumla bütünleşerek başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmeleri eğitim ve sosyal yaşantılarına devam edebilmeleri için fiziki ve sosyal çevrenin oluşturduğu engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.