Programda yaptığı konuşmada Erdem Çenesiz “İhraç ettiğimiz her 100 Dolarlık ürünün 82 doları ülkemizde kalıyor yerli kaynaklar ile üretim yapan bir sektörüz. Bizim ihracatımız bir çok sektörün ihracatına göre kıyaslandığında yarattığı katma değer ve net döviz girdisi çok daha yüksek . Sektörümüz tasarım ve  ürün kalitesi konularını çok iyi geliştirdiği için Avrupa’da en önde gelen üretici Ülkesi haline geldik.  ISVEA’nın da dahil olduğu alan olan Seramik Sağlık Gereçleri alanında Avrupa’nın en büyük üreticisi konumundayız. İthal diye adlandırılan ürünlerin ülkemizde görünür şekilde azaldığı tasarım ve kaliteleri ile ISVEA’da dahil olmak üzere Türkiye’de üretim yapan firmaların Amerika’ya ve Avrupa’ya ihraç ettiği ürünleri Türkiye’de sunarak o alanı doldurduğunu görüyoruz” dedi.

Türkiye’de Sektörün SSG Tarafında ihracat % 10 Azaldı

Sektörün Seramik Sağlık Gereçleri tarafında ihracatının  % 10’luk azalma olduğunu belirten Çenesiz "Temmuz ayından itibaren tekrar hızlanacağını düşündüğünü belitti. Ülke olarak İhracatın yıl sonuna kadar geçen seneki rakamlara getirebileceğini  umuyorum diyen Çenesiz ISVEA açısından bakıldığında 2023 ihracatımızı 2022 yılına göre bir miktar arttırabileceğimizi öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin En Büyük Gücü, Genç Nüfus’un üretim ve ihracat alanında görev alması

Erdem Çenesiz, "İhraç edilebilir ürünlerde, kalite, marka ve tasarımda  gerekli gelişmeyi göstererek, genç işgücünü katma değerli  döviz girdisine çevirecek bir yapıyı firmalar ve ülke olarak kurmamız gerekiyor. Kısa vadede iş gücünün maliyet artış miktarı dövizin artışından fazla olduğu zaman çok doğal sonuç olarak emek yoğun bir ihracat profili olan ülkemizde ihracatçı rekabet gücünü kaybediyor. Bu gün için kur rekabette önemli,  Bir gün gelecek buna ihtiyacımız olmayacak ama o gün gelene kadar bizim kur dengemizi ihracatçının yanında ithal ikamesi ürünlerin üretilmesi yanında kullanmamız daha doğru. Ülke olarak belli bir öz sermayemizi oluşturana kadar cari fazla verene kadar devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Sektörün yatırımlarının amacına ulaşması için kur politikasının ihracatçının yanında olması gerekir" ifaddelerini kullandı.

Daha fazla İhracat için Finansmana Erişim ’in önemi

Sektörün daha fazla ihracat yapabilmesi için Finansmana erişimin önemine değinen Çenesiz "Finansmana erişim konusunda son haftalarda ihracat reeskont kredilerinde bir rahatlama oldu gibi görülüyor bunun devam ettirilmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. İhracatın desteklendiği ithal ikamesi yatırımların desteklendiği politikadan vazgeçilmemesi gerekir. Cari fazla için daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor daha fazla ihracat içinde finansman bulmanız gerekiyor. Dünya’da yaşanan pandeminin etkileri ve Enerji krizinin etkileri sonrası  işletme sermayesi ihtiyacı 5 kattan fazla arttı" dedi.

İthal edilen ürünleri Türkiye’de üretmemiz lazım

Çenesiz, "Türkiye çok dinamik bir girişimci iş insanı yapısına sahip bir ülke finansman bulunduğu zaman çok hızlı yatırımlar yapılıyor bu yatırımlar sonucunda ithal edilen bir ürün bir yıl içerisinde ülkemizde üretilip bir sonraki sene ihraç edilebiliyor böylelikle ihracat da artıyor.

ISVEA ve Sektör ’ün  Dünyanın Tamamını Pazar Görmesi Olarak  Gerekiyor

Navlun fiyatlarının ve Çinin rekabetinin de pazarın genişlemesine etkileri büyük ancak biz ülke olarak iyi tedarikçiyiz. Pandemi döneminde bir çok sektörde üretimini  kesintisiz devam ettire bir ülke olarak  ünledik. Şimdi bu ünümüzü klasik pazarlarımızın haricindeki ülkelere taşımamız gerekiyor yani Türkiye ucuz ürünlerin bulunduğu rekabetçi bir ürün ülkesi olmaktan çıkıp markaların, tasarımın, imajın ve tedarik zincirindeki her türlü hizmetin yuksel kalitede sunulduğu bir ülke olarak Avrupa ve Amerika pazarının dışına çıkabilmeli. ISVEA ürün kalitesi tasarımı ve üretim gücü ile tüm dünya pazarını hedeflemektedir" diye konuştu.