Başaranhıncal, “Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefin, enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını pekiştirmek olduğunu belirtti.

Başaranhıncal, “Dünyadaki başlıca bilim, teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak insanlığa katkı sunan, milli değerlerini koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış, huzur ve refahı için küresel gelişmelere yön veren etkili, güçlü, müreffeh bir Türkiye'ye için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz.

Günümüzde bilim ve teknolojiye bağlı olarak oluşan yenilik, ekonomik büyümenin itici gücü olarak büyüme modellerinde ve uygulamaya yönelik çalışmalarda daha fazla ele alınan bir konu olmuştur. Yenilikçi ekonomik büyümeye işgücü, sermaye ve toplam faktör verimliliği yönünden katkıda bulunur. Toplam faktör verimliliğinin artması büyümenin önemli bir göstergesidir.

Belediyede “Resmi Yazışma” eğitimi Belediyede “Resmi Yazışma” eğitimi

Yenilikçi fikirler aynı zamanda ülkenin rekabet gücünü artırır. Bunun anlamı, memleketimizin ve ülkemizin diğer ülkelere karşı daha güçlü bir yapıya sahip olmasıdır. Herkesin arzusu ve isteği daha iyi şartlarda yaşamak, yaşadığı toplumun gelişmesidir.

Bu süreçte en önemli güç ve ilham kaynağı, milletimizin müreffeh, onurlu, hür ve bağımsız bir şekilde yaşatma sevdasıdır. Kadirşinas memleketimizin insanının ve milletimizin her bir ferdinin bugününü huzurla yaşamasını, aydınlık yarınlara umut ve güvenle bakmasını temin edilecek bir yapı oluşturulması gerekmektedir. Köklü demokrasisiyle hukukun üstünlüğünü ve siyasi istikrarı teminat altına almış, sosyal adaleti güçlendiren, küresel barışın, istikrarın ve adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş müreffeh bir Türkiye için çalışmalarımıza devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Haftalık olağan toplantı, gündem maddelerinin yer aldığı gerçekleştirilen faaliyetler, planlanan faaliyetlerin görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından iyi dilek ve temennilerle sona erdi.