BASK Çorum İl Temsilcisi Hayati Çam, basın açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“TÜİK tarafından açıklanan ancak hiçbir şekilde vatandaşın ciddiye almadığı ve alay konusu haline gelen ısmarlama rakamlara göre, Kasım ayında enflasyon (TÜFE) % 3.51, yıllık bazda ise %21,31 oranında artmıştır. Bağımsız araştırma grubu olan ENAGrup (Enflasyon Araştırma Grubu)’a göre ise Kasım ayı enflasyonu % 9,91 yıllık enflasyon oranı ise % 49.87 olarak açıklanmıştır. Aradaki farkın TÜİK’in eli aracılığı ile cebimizden alındığı açıktır.

TÜİK oranlarının siyasetin müdahalesi ve talimatla belirleme kuşkusu nedeniyle TÜİK’e güven kaybolmuş, alternatif enflasyon araştırma grupları ortaya çıkmıştır. Ne acıdır ki resmi hesaplamalar ısmarlama TÜİK verilerine göre yapılmaktadır.

TÜİK’e göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonlarının kümülatif toplamı ise % 10.47 olmuştur. Bu durumda, Temmuz ayında memur ve emeklilerine yılın ikinci altı ayı için reva görülen % 3’lük sadaka miktarı artışın tamamı erimiş ve memur ve emeklileri için % 7.47 oranında alacak doğmuştur. 5 aylık enflasyon alacağının, Temmuz ayında memur ve emeklilerine reva görülen artışın 2,6 katına ulaşması toplu sözleşmeye oturan sendikaların utancı olarak tarihe geçmiştir.

Sokaktaki vatandaştan Cumhurbaşkanına kadar herkesin pahalılıktan şikayet ettiği ve vatandaşların zamları takip etmeye mecalinin kalmadığı bir dönemde TÜİK’in verilerini nereden ve nasıl topladığı gerçekten muammaya dönüşmüştür.

TÜFE İLE Yİ-ÜFE ARASIRDAKİ FARK NASIL KAYBOLUYOR?

TÜİK Kasım ayı TÜFE oranını % 3.51, Yİ-ÜFE oranını ise % 9.99 açıklamıştır.

Üreticinin Kasım ayı enflasyon oranı % 9,99 iken, ticaret erbabı malı zararına satmayacağına göre tüketicinin enflasyon oranını nasıl % 3.51’e düşürüldüğü, aradaki farkın nasıl kaybedildiği açıklanmaya muhtaçtır.

Türkiye büyürken, büyümeden pay verilmeyen memur ve emeklileri “enflasyona ezdirmedik” masalı ile oyalanmaktadır.

Ismarlama rakamlar bile memur ve emeklilerini günden güne hızla yoksullaştığını göstermektedir.

Memur ve emekli her sabah yeni bir zam haberi ile uyanmaktadır.

Temel gıda ve tüketim maddelerindeki artışları takip etmek mümkün olamamaktadır.

2022 yılı için “yeniden değerleme oranı”nın % 36,20 olarak açıklanması yılbaşından itibaren vergi, harç ve cezalarda tüm vatandaşların canının yanacağının işaretidir.

Vatandaşın TÜİK’in açıklamalarını ciddiye alabilmesi için hesaplamalarının istatistik kurallarına ve etik değerlere uygun hale getirilmesi gerekir.

MEMUR VE EMEKLİLERİ HEP ENFLASYON MAĞDURU

Bir kere daha hatırlatmak istiyoruz:

Enflasyon ortamlarının en büyük mağdurları memur ve emekliler ile ücretinden başka geliri olmayanlardır.

Hükumet artık memur ve emeklilerinin enflasyon kayıplarını vakit geçirmeden karşılamalıdır.

Hükumet, memur ve emeklisini enflasyon altında ezdirmekten vaz geçmeli; elektrik, su, doğalgaz, ekmek vb temel tüketim kalemlerindeki artışlar Devletçe sübvanse edilmelidir.

Kamu görevlileri için vergi dilim oranları % 15’te sabitlenmeli, enflasyon altında alınan artışlara bir de vergi dilimi kesintileri eklenmemelidir.

MEMUR VE EMEKLİLERİNİN KASIM AYI KAYIP VE ALACAKLARI NE KADAR?

BASK/AR-GE Birimi tarafından yapılan araştırmaya göre; TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyonu ile (aile yardımı hariç) bazı unvanlardaki memurların aylıklarındaki erimenin (cepteki aylık eksilme) özeti şudur:

12/1 derece ve kadrodaki bir hizmetlinin Temmuz ayında aylığındaki 120,00 TL’lik artışın tamamı erimiş, dönemin bitmesine 1 ay kala 311,35 TL enflasyon alacağı doğmuştur.

Aynı şekilde;

9/1 derece ve kadrodaki bir memurun doğan alacağı 333,65 TL,

7/1 derece ve kadrodaki bir öğretmenin doğan alacağı 378,39 TL,

12/3 derece ve kadrodaki bir hemşirenin doğan alacağı 366,07 TL,

12/3 derece ve kadrodaki bir teknisyenin doğan alacağı 349,85 TL,

1/4 derece ve kadrodaki bir mühendisin (büro) doğan alacağı 579,60 TL’dir.

Hülasa tüm unvanlardaki kamu görevlilerinin aylıklarına Temmuz ayında yapılan % 3’lük sefalet artışları dönemin bitmesine 1 ay kala tamamen erimiştir. Kamu görevlileri ve emeklileri yıl başına kadar enflasyon kayıplarını sineye çekmeye (cepten yemeye) devam edeceklerdir.

2022 yılı için imzalanan toplu sözleşmede Ocak ayındaki artış % 5 olarak kabul edilmiştir. 2021 yılı enflasyon alacağının 2022 yılı Ocak ayı artışından % 50 fazla olması yetkili sendikaların ve onlara yancılık yapanların memur ve emeklilerini ne hale düşürdüklerini göstermesi bakımından utanç vericidir.

Bu utancı ve memurların öfkesini % 1’likörgütlenme barajlarıyla yok edebileceğini sananlar, yargının sillesinden kaçamayacaklarını göreceklerdir.