Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, emeklilere yapılacak olan bir defaya mahsus 5 bin liralık ödemeden hiçbir emeklinin muaf tutulması gerektiğini belirterek, tüm emeklilere beş bin lira ek ödeme yapılması gerektiğini söyledi.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7464 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile emeklilere bir defaya mahsusu beş bin lira ödenmesi kararlaştırıldığını hatırlatan Bedii Onan, “Bahsi geçen ek ödemeden sadece her hangi gelir getirici  iş ile meşgul olmayanlar yararlanabilecek. Vergiye tabi olarak esnaflık yapan emekliler, emekli olduğu halde kayıtlı olarak her hangi bir işte ücretli olarak çalışan emekliler bu ödemelerden yararlanamayacaklar. Bunların yanı sıra Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıklamasına göre (ÇKS) çiftçi kayıt sitemine kaydı olan çiftçilerde ödemelerden muaf tutuluyor. Tabii olarak köyünde üç beş hayvanı ile et ve süt hayvancılığı yapan vatandaşlarımız da kayıt altında iseler bu ödemeden yararlanamayacaklar” dedi.

Saniye Samsunlu toprağa verildi Saniye Samsunlu toprağa verildi

Emeklilik hakkı elde eden çalışan vatandaşlara bahsi geçen kanun ile ayrım yapıldığını ifade eden Onan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlgili kanunla çalışmayan emeklilere yapılacak ek ödemenin pek çok çiftçimizin aldığı desteklerden fazla olduğu bizzat çiftçiler tarafından ifade edilmektedir.

Emekli olduğu halde ödenen 7500 liralık emekli maaşı ile geçinemeyen ve çalışma ve iş yapma imkânı olan vatandaşlarımızın ek ödeme dışında kalması bu kesimde tepki oluşturuyor. Yaşanan ekonomik durgunluk, yüksek ev kiraları, hayat pahalılığı sebebiyle bir nebze rahat nefes almaya çalışan, emeklilik sürecinde halen çalışmaya devam eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu ek ödemenin kendilerine de yapılmasını talep ediyor. Kendi hesabına veya ücretli çalışan emeklilerin ay ve yıl bazında kaç lira kazandığına bakılmaksızın çıkarılan kanun anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır.

ürkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi, eşitlik ilkesinin koruma altına alındığı temel hükümdür. Bu maddede “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” denmektedir.

Emeklilik hakkı elde eden çalışan vatandaşlarımıza bahsi geçen kanun ile ayrım yapılmıştır. Emeklilik ve çalışma ödevi bir haktır. Kanunla düzenlenmiştir. Ödeme kapsamı dışında bırakılan vatandaşlarımız mağdur edilmiştir.

Emekli milletvekili her hangi bir iş ile meşgul olmuyorsa almış olduğu yüksek miktarlı emekli maaşının yanı sıra beş bin liralık ek ödemeden de yararlanacaktır. Keza yüksek emekli maaşı alan emekli bir bürokrat da her hangi bir iş ile meşgul değilse bu ödemeden faydalanacaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Gördüğümüz ve hissettiğimiz kadarıyla kanunda adalet sağlanmış değildir. Esnaflık ve sanatkârlık faaliyetine devam eden, tarım ve hayvancık ile meşgul olan, ekonomik açıdan geçim sıkıntısı olması sebebiyle değişik sektörlerde ücret karşılığı çalışan vatandaşlarımızın ek ödeme beklentisi karşılanmalı ve vatandaşlarımızın zor geçen günlerine bir nebze katkı yapılmalıdır.”