Bütçenin rekor fazla verdiği ay, ek bütçe TBMM’ye sunuldu. Bütçenin gider kalemine 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek verildi.

Bütçenin rekor fazla verdiği ay, ek bütçe TBMM’ye sunuldu. Bütçenin gider kalemine 880 milyar 475 milyon TL ek ödenek verildi. Ek bütçenin büyük kısmı personel giderlerine ayrıldı. Personel giderleri ve personel sosyal güvenlik giderleri kalemi yüzde 40,5 oranında artırıldı.

Dikkat çekici biçimde Cumhurbaşkanı ödeneği de yüzde 20,2 oranında artırıldı. Gelir artışıyla birlikte yıl sonu bütçe açık tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi. Önceki tahmin 278.4 milyar TL düzeyindeydi.

Bütçenin personel gider ve sosyal güvenlik giderleri kalemine tutarlar aktarılması, memur maaşlarında Temmuz ayında yapılacak artışı akla getirdi. Diğer yandan, Cumhurbaşkanı ödeneğinin de artırılması dikkat çekti.

Ek bütçenin gelir tarafında ise yıl sonu gelir tahmini 1 trilyon 80 milyar 515 milyon TL artırıldı.

Bütçe dengesinde gelir lehinde iyileşme olacak
Ek bütçede gelir tahminindeki artış, gider tahminindeki artışın çok üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında kabul edilen merkezi yönetim bütçesinde açık 278 milyar 374 milyon TL düzeyinde tahmin edilmişti. Ek bütçe ile oluşan yeni bütçe açığı tahmini 78.3 milyar TL’ye geriledi.

Maaş ve enerji giderleri ek bütçenin gerekçesi oldu
TBMM’ye sunulan ek bütçe kanun teklifinin gerekçesinde, ek ödenek ihtiyacının elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ’ın çıkış fiyatlarına aynı oranda artış yapılmaması kaynaklı transferler, memurlara yapılacak maaş artışı, maaş artışı kaynaklı sosyal güvenlik prim giderleri, vatandaşların sosyal güvenlik prim ödemeleri olarak gösterildi.

Yine ek bütçe gerekçesinde eğitim ve yaşlı bakımı gibi sosyal yardımlar ile gıda regülasyonkuruluşlarına yapılan transferlere de vurgu yapıldı.

Memur ve kamu işçi toplu sözleşmelerine Ocak ve Şubat aylarında yapılan kanun ve ilave sözleşmelerle yapılan iyileştirme de ek bütçe gerekçelerinden biri olarak gösterildi. Gerekçede, Cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılmasına ilişkin bir gerekçe belirtilmedi.

Bu arada, gider ödeneklerinin hangi kalemlerde ne kadar olduğu da madde gerekçeleri arasında sayıldı.

Buna göre verilen ilave ödenek tutarları şöyle:

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Personel gideri: 16 milyar 823 milyon 485 bin

Mal ve hizmet alım gideri: 86 milyar 663 milyon 870 bin

Faiz gideri: 89 milyar 416 milyon 338 bin

Cari transfer: 421 milyar 17 milyon 578 bin

Sermaye giderleri: 74 milyar 93 milyon 864 bin

Sermaye transferleri: 13 milyar 579 milyon 640 bin

Borç verme: 140 milyar 24 milyon

Yedek ödenek: 38 milyar 856 milyon

Kaynak: Dünya