Çorum Belediye Meclisi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gündem dışı söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Rüştü Çağlar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çağlar açıklamasında Çorum’un en verimli topraklarının imarlaştırıldığına dikkat çekti. Çağlar, “İlimizde de son yıllar da en verimli toprakları imara açarak Çorumun en verimli topraklarını heba ediyoruz, Çorumun en verimli Hıdırlık altı bölgesi bugün imara açılmiş durumda ve bu bölgede özellikle devletin yaptığı yatırımlar hastahane, Otobüs Garı, Futbol sahası, Devlet Yurtları, Okullar, Çorum Belediyesine ait hizmet binaları, Hayvan Pazarı, Mezbahane, Traktörcüler sitesi, Kamyon Garaji, Hal Binası, Çorum Ticaret Borsası, Gıda Toptancılar Sitesi, Kent Park ve vs yatırımlar hepsi Çorumun en verimli 1.sınıf toprakları üzerine yapılmış yatırımlar ve şimdi de yeni yapılan konut alanları dikkat çekmektedir. Belediye Meclisimizde aldığımız karar ile bizde bu sürece katkı vermekteyiz” dedi.

Çağlar, “Yaklaşık üçte biri su, üçte biri mineral ve geriye kalan oranı ise organik maddelerden oluşan toprak, gıda üretiminin olmazsa olmazlarından biridir. Bu nedenle, sürdürülebilir gıda güvenliği ve beslenme hedefleri, iklim değişikliğiyle mücadele için sağlıklı topraklara ihtiyaç vardır. Dünya ve daha yaşanılabilir bir ülke bırakabilmemiz için bütün zenginliklerin en büyük kaynağı olan topraklarımızı, Aşık Veysel'in gönül gözü ile gördüğü "benim sadik yärim kara topraktır" dediği dizelerinde insanoğlu için toprağın önemini vurguladığı gibi çoraklaştırmadan, yok olmasına firsat vermeden el ele vererek korumalıyız. Milli ekonominin temelinin ziraat olduğunu her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal Atatürk, toprağın önemini şu sözüyle ifade etmiştir; "Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir" ifadeleriyle, Insan hayatı ve sürdürülebilirliği için yaşamsal öneme sahip olan toprağın hepimiz tarafından korunması ve gelecek nesiller için işlenmeye devam edilmesinin sağlanması gerektiğini vurgulamıştır” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemizde ve dünyada verimli tarım arazilerimiz birçok sorunla karşı karşıyadır. Erozyon ve benzeri doğal yitim süreçlerinin yanında, rant odaklı yapılaşmalar topraklarımızı, dolayısıyla geleceğimizi tehdit etmektedir” diyen Çağlar, “Tarım arazilerimiz potansiyel sınırına ulaşmış, bir "avuç" yeni arazi olanağı neredeyse kalmamıştır, Buna karşın tarım arazilerine yönelik yapılaşma girişimleri vahim bir durum yaratmaktadır. TÜİK verilerine göre 2002 de 26,5 milyon hektar olan toplam işlenebilir tarım arazimiz son 17 yılda 23,2 milyon hektara inmiş, yani toplam tarım arazilerinin 'dan fazlası üretim dışı kalmıştır. Aynı dönemde mera alanlarımız yaklaşık 16 milyon hektar alandan 11 milyon hektara düşmüştür.Yapılan çalışmalar gösteriyor ki iklim değişikliğinin etkileri ile ülkemizde gelecekte çoğu üründe verim azalmaları yaşanacak, su seviyelerindeki azalma sulama imkânlarını kısıtlayacak, artan doğal afetlerin mali yükü artacak, arzda sorunlar daha fazla yaşanacak. Geleceğe yönelik şartlar ortada iken tarım topraklarına daha fazla sahip çıkılması hayati öneme sahiptir. Artık heba edilecek bir karış toprağımız yoktur” açıklamalarında bulundu

“Tarım arazilerimiz en büyük zenginliğimizdir. Arazilerimiz gelecek nesillerin bizlere emanetidir” diyen Çağlar, “Bizim görevimiz günü gelene kadar arazilerimizi korumak, geliştirmek, durumunu iyileştirmek ve zamanı gelince de sahibine yani gelecek nesillere aldığımız gibi bırakmaktır.Yine 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 14. Maddesi ile 81 ilde toplam alanı yaklaşık 7,2 milyon hektar olan 290 adet ova tarımsal sit alanı olarak belirlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Bunu toprağı korumak adına atılmış, önemli bir adım olarak görüyor ve destekliyoruz.5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu çıkarmışız toprakları koruyalım diye ama kanuna eklenen istisna maddeler ile özellikle kamu yararı kararı maddesi kullanılarak bütün bu yapılara izin vermişiz sonuç Çorumun en verimli topraklarının olduğu bölgeyi yok etmişiz, bir daha geri gelir mi gelmez. Bizden sonra gelen nesiller bizim için ne söyler bilemeyiz ama iyi şeyler söylemeyecekleri aşikar” dedi.

Çağlar, “Sonuç itibariyle, topraklarımızı sözde değil fiilen korumalıyız. Bunu gerçekleştirmek için de tarımda gelişmiş teknolojileri kullanarak birim alandan en fazla verimi alabilmek, ülke topraklarında ekilmeyen alan bırakmamak, dünyada belirli ürünlerde söz sahibi olan ülkelerle rekabet edebilmek, kırsal alanda üreticilerin gelir ve yaşam seviyelerini artırmak amacıyla çiftçilerin tarımsal alandan kopmamaları için her türlü çaba gösterilmelidir. Ancak bunu yaparken tabiatın dengelerini altüst etmemek ve sürdürülebilir tarımsal üretim imkânlarını da yok etmemek zorundayız. Tarım politikaları tarım arazilerini korumak, çiftçiyi arazisinde, köyünde tutmak, çiftçiye ailesini geçindirecek bir gelecek sağlamak üzerine kurulmalıdır. Türk çiftçisi bilgi birikimi, tecrübesi ve üretme azminin yanı sıra toprağını en iyi şekilde koruyacak bilince ve ülkemizin ihtiyacı gıdayı üretecek, ihracat hedeflerini gerçekleştirecek azim ve kararlığa sahiptir. Yeter ki üzerinde üretimyapılacak bereketli topraklarımız herkes tarafından korunabilsin!Meclisimizin oy birliği ile aldığı karar ile Şehrimizin yeni Nazim İmar Planları hazırlanacak, sanırim ihale aşamasın da ve bu konuda her türlü yetkiyi de Sayın Başkanımıza verdik, bu plan ile şehrimizin geleceği planlanacak umarım bu planlama yapılırken daha fazla tarımsal alanları heba edecek planlar yapılmaz” şeklinde konuştu.