Çorum'da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası greve gitti. İş bırakan Çorum SES üyeleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıkları basın açıklamasında, "Sermayeye değil, sağlığa bütçe ayrılsın” çağrısında bulundu.

Bakan Koca açıkladı: Maskeler geri gelecek mi? Bakan Koca açıkladı: Maskeler geri gelecek mi?

Çorum'da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri 1 günlük iş bırakma eyleminde bulundu.

Sağlık çalışanları ve hekimler daha önce başlattıkları eylem dizisini bugün itibariyle bir günlük greve taşıdı. Türk Tabipler Birliği öncülüğünde iş bırakan sağlıkçıların ortak talebi sağlık sisteminin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklamasında bulunan SES Çorum Şube Başkanı Didem Azapçı, sağlığı alınıp satılan bir meta, hastaneleri işletme, hastaları müşteri ve sağlık çalışanlarını köle olarak gören anlayışın yürürlüğe koyduğu sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık emekçilerinin emeğinin ucuzlatıldığını ifade etti. Azapçı, gelinen aşamada sağlık sistemi işlemez hale geldiğini söyledi.

'ARTIK GEÇİNEMİYORUZ'
Azapçı, “Siyasal iktidar sağlık hizmetlerini üreten hekimleri ve sağlık çalışanlarının haklarını görmezden gelmekte, tercihini sermayeden yana kullanmaktadır. Tüm toplumsal kesimler gibi bizler de artık geçinemiyoruz” dedi. Azapçı, “Sağlığa erişim giderek zorlaşmakta, katkı-katılım payları ile ekonomik krizin derinleştiği koşullarda yurttaşın cebinden giderek daha fazla para çıkmaktadır. Bu işlemeyen, sağlık değil sağlıksızlık üreten sağlık sisteminin tüm yükünü ise sağlık emekçileri çekmekte, emeklerinin karşılığını alamadan her geçen gün umutsuzluğa sürüklenmektedirler. Sağlık emekçileri yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, angarya ile daha çok çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Asistan hekimler başta olmak üzere sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının kötülüğünden bahseden Azapçı, “Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikaların durdurulması sağlık hizmetlerinin toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmesi, sermayeye değil sağlığa bütçe ayrılması için önerilerimizi, taleplerimizi ifade ederek ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini istedik” dedi.