İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Çorum Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacaktır.

01/03/2023 tarihinde imzalanan protokole istinaden aşağıda tabloda belirtilen Çorum Gençlik Spor  İl ve İlçe  Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında toplamda 37 (otuzyedi) kişi 4 (dört) ay süreyle istihdam edilecektir. Program 13/03/2023 tarihinde başlayacak olup, 11/07/2023 tarihinde sonlandırılacaktır.

Programın konusu Ülkemizde meynana gelen deprem nedeniyle Çorum Gençlik Spor   İl/İlçe Müdürlüklerine bağlı yurtlarda temizlik ve barınma şartlarının iyileştirilmesi faaliyetleridir. Katılımcılara Program süresince asgari ücret ödenecek olup, finansmanı İŞKUR tarafından sağlanacaktır.

Başvurular; (06/03/2023-07/03/2023) tarih aralığında alınacak olup,  katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden Noter Kurası Yöntemiyle belirlenecektir.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 07/03/2023- Salı gününe kadar (Saat:24:00’a kadar), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru şartları, kontenjan ve program numarası aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz Personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

 TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır.

 Programlara başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

 İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP den yararlanabilir.