Yılmaz Kaya, Genel Başkanlığa aday

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanlığına aday oldu.

Çorum 04.11.2021, 12:11 04.11.2021, 12:14 Ebru Çalık
banner2343

Kaya ve beraberindeki başkanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti. Görüşmede Kaya, Bakan Pakdemirli'nin Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanlığına aday olması yönündeki istediğini kabul etti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile sektörel sorunlar hakkında görüşme gerçekleştirerek, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin genel kurulu ile ilgili de görüşme sağladılar.

Görüşmeye Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Denizli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Topaloğlu, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Güner Aslan ve Çorum Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başka Yardımcısı Ahmet Uysal da katıldı.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanlığına adaylığını koyan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, çalışmalarına başladı.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2021 tarihi Salı günü saat 10:00’da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde yerleşik bulunan Meyra Palace Hotel’de yapılacak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 26 Kasım 2021 tarihi Cuma günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Genel kurulun gündemi ise şöyle:

GÜNDEM

1- Yoklama ve açılış,

2- Divan Başkanlığı ve divan üyelerinin seçimi,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5- Gündeme madde ilavesi ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,

6- Merkez Birliği Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Merkez Birliği Denetleme Kurulu faaliyet raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası,

7- Merkez Birliği, Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2019 yılı son 4 ayı ile 2020 yılı ve 2021 yılının ilk 9 aylık dönemine ait Bilanço ve Gelir – Gider hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası,

8- Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının belirlenmesi ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Merkez Birliği mülkiyetinde bulunan Ankara-Polatlı-İğciler Köyü Kızılkaş mevkisinde 1325 parselde yer alan 171.550 metrekare arazide sığır sperması ve sığır embriyosu üretimi yapmak amacıyla hazırlatılacak projeye uygun olarak bütün müştemilatı ile Sperma ve Embriyo Üretim ve Depolama Merkezi, 100 baş’a kadar boğa kapasiteli ahırlar, 50 baş’a kadar boğa kapasiteli izolasyon ve test merkezi, lojman, idari bina, yem deposu vb. bölümlerin yaptırılması, proje için gerekli bütün izinlerin ilgili kurumlardan alınması, projenin uygulanması için ihtiyaç duyulacak yol, elektrik, su, doğalgaz, atık su ve kanalizasyon alt yapı tesislerinin yaptırılması, bunlarla ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde izinlerin alınması ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi, arazide su sondajı yaptırılması, Merkez Birliği ve/veya Merkez Birliği İktisadi İşletmesi ve/veya Yetiştirici A.Ş tarafından doğrudan temin ve/veya pazarlık usulü veya açık eksiltme ihale usulüyle gerçekleştirilerek uygun teklif veren firmaya yaptırılması, gerekli görülür ise projenin tamamının anahtar teslimi olarak ihale edilmesi, imalat ve inşaat işlerinin Yetiştirici A.Ş. tarafından yaptırılması durumunda gerek görülmesi halinde Yetiştirici A.Ş.’nin sermaye tutarının projenin toplam yatırım tutarının yarısına kadar arttırılması, ihaleyi alan firmadan banka teminatı alınması, ayrıca firmaya verilecek avans miktarının yapılacak sözleşme çerçevesinde verilmesi, arazinin tümünün veya sadece proje uygulama alanının güvenlik çiti ile çevrilmesi, tesisin elektronik görüntüleme ve güvenlik sisteminin tesisin yaptırılması, tüm bu işler için 50 milyon TL’ye kadar harcama yapılması, gerektiğinde projenin finansmanı için özkaynak haricinde IPARD, Kırsal Kalkınma Hibe desteği vb., veya alınacak özel hibelerden vb. yararlanılması, gerekli görüldüğü takdirde kamu ve özel sektör bankalarından 50 milyon TL’ye kadar kredi alınması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan yatırım indirimlerinden faydalanılması, proje için ihtiyaç duyulacak canlı ve cansız demirbaş ile makina, laboratuvar cihazları ve ekipmanların yurt içi ve/veya yurt dışından temin edilmesi, yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla üye Birliklerin faaliyetlerini yürütebilmesi için her türlü girdi ile genetik materyallerin (sperma, embriyo, damızlık düve vb.) üretilmesi, temin edilmesi, pazarlanması amacıyla Merkez Birliği mülkiyetinde bulunan Ankara-Polatlı-İğciler Köyü Kızılkaş mevkisinde 1325 parselde yer alan 171.550 metrekare arazide veya uygun görülecek yerlerde gerekli tesis, düve yetiştirme merkezi, laboratuar, test merkezi, boğa istasyonu, hayvan dinlendirme parkları ve hayvan pazarlarının kurulması, bu tesislerle ilgili her türlü imalat ve inşaat işlerinin Merkez Birliği ve/veya Merkez Birliği iktisadi işletmesi ve/veya Yetiştirici A.Ş. tarafından doğrudan temin ve/veya pazarlık usulü veya açık eksiltme ihale usulüyle gerçekleştirilerek uygun teklif veren firmaya yaptırılması, gerekli görülür ise projenin tamamının anahtar teslimi olarak ihale edilmesi, imalat ve inşaat işlerinin Yetiştici A.Ş. tarafından yaptırılması durumunda gerek görülmesi halinde Yetiştirici A.Ş.’nin sermaye tutarının projenin toplam yatırım tutarının yarısına kadar arttırılması, ihaleyi alan firmadan banka teminatı alınması, ayrıca firmaya verilecek avans miktarının yapılacak sözleşme çerçevesinde verilmesi, arazinin tümünün veya sadece proje uygulama alanının güvenlik çiti ile çevrilmesi, tüm bu işler için 50 milyon TL’ye kadar harcama yapılması, gerektiğinde projenin finansmanı için özkaynak haricinde IPARD, Kırsal Kalkınma Hibe desteği vb., veya alınacak özel hibelerden vb. yararlanılması, gerekli görüldüğü takdirde kamu ve özel sektör bankalarından 50 milyon TL ye kadar kredi alınması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan yatırım indirimlerinden faydalanılması, proje için ihtiyaç duyulacak canlı ve cansız demirbaş ile makina, alet, cihaz ve ekipmanların yurt içi ve/veya yurt dışından temin edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında kurulu olan bu tür tesislere ortak olunması, girdilerin ve genetik materyallerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması, yukarıda belirtilen tüm konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

14- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla süt piyasasında regülasyon görevi yapmak üzere Birliklerin üretim fazlası çiğ sütünün alınarak süt tozu üretilmesi amacıyla Merkez Birliği mülkiyetinde bulunan Ankara-Polatlı-İğciler Köyü Kızılkaş mevkisinde 1325 parselde yer alan 171.550 metrekare arazide veya Ankara ili sınırları içerisinde 10 milyon TL’ye kadar arazi satınalınarak bu arazi üzerine süt tozu üretim tesisi kurulması ve üretilen süt tozunun pazarlanması, bu tesislerle ilgili her türlü imalat ve inşaat işlerinin Merkez Birliği ve/veya Merkez Birliği İktisadi İşletmesi ve/veya Yetiştirici A.Ş. tarafından doğrudan temin ve/veya pazarlık usulü veya açık eksiltme ihale usulüyle gerçekleştirilerek uygun teklif veren firmaya yaptırılması, gerekli görülür ise projenin tamamının anahtar teslimi olarak ihale edilmesi, imalat ve inşaat işlerinin Yetiştici A.Ş. tarafından yaptırılması durumunda gerek görülmesi halinde Yetiştirici A.Ş.’nin sermaye tutarının projenin toplam yatırım tutarının yarısına kadar arttırılması, ihaleyi alan firmadan banka teminatı alınması, ayrıca firmaya verilecek avans miktarının yapılacak sözleşme çerçevesinde verilmesi, arazinin tümünün veya sadece proje uygulama alanının güvenlik çiti ile çevrilmesi, tüm bu işler için 50 milyon TL’ye kadar harcama yapılması, gerektiğinde projenin finansmanı için özkaynak haricinde IPARD, Kırsal Kalkınma Hibe desteği vb., veya alınacak özel hibelerden vb. yararlanılması, gerekli görüldüğü takdirde kamu ve özel sektör bankalarından 50 milyon TL’ye kadar kredi alınması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uygulanan yatırım indirimlerinden faydalanılması, proje için ihtiyaç duyulacak canlı ve cansız demirbaş ile makina, taşıt, alet, cihaz ve ekipmanların yurt içi ve/veya yurt dışından temin edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında kurulu olan bu tür tesislere ortak olunması, ürünlerin yurt içi ve yurt dışına pazarlanması, yukarıda belirtilen tüm konulara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

15- İl Birliklerimizden Merkez Birliğimize olan borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak alınan ancak bu güne kadar tahsil edilmemiş ve 3 yıl içerisinde icra takibine konu edilmeyerek bono niteliğini kaybeden senetlerinden 10 yıllık genel zaman aşımına uğramamış senetlerin ilansız icra takibine konulup konulmayacakları hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16- Üye birliklerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17- Merkez Birliğine üyelik giriş aidatı ve üye yıllık aidatın belirlenmesi, aidatların tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18- Üye İl Birlikleri tarafından asıl üye yetiştiricilerden verim yönüne bakılmaksızın inek başına tahakkuk ettirilen beher litre çiğ süt karşılığı alınan hizmet bedelinin %5’inin Merkez Birliğine aktarılması ile ilgili tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19- Merkez Birliği ve Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2022-2023 yılları çalışma programının okunması ve karara bağlanması,

20- Merkez Birliği ve Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2022-2023 yılları bütçesinin okunması ve onaylanması,

21- Merkez Birliğinin hisselerinin tamamına sahip olduğu Yetiştirici A.Ş.’nin 150.000 TL olan sermayesinde artırım yapılmaması ile Birliğin sahibi olduğu şirketin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda Yetiştirici A.Ş.’ye faizsiz olarak borç verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

22- Merkez Birliğinin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili diğer kararların alınması ve alınan kararların uygulanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

23- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliği yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi,

24- Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,

25- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi, gerektiğinde ve imkânlar ölçüsünde ekonomik olarak sıkıntılı olan üye İl Birliklerine teknik ve sağlık hizmetleri konularında belirli süreli personel ve hizmet aracı görevlendirilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,,

26- Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

27- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm kredi, teşvik, yardım, bağış, hibe ve desteklemelerin Merkez Birliği ile Merkez Birliğine Üye İl Birlikleri aracılığı ile dağıtılması hususunda Merkez Birliği ve Üye il Birliklerinin yetkili kılınması,

28- Merkez Birliği, Merkez Birliği İktisadi İşletmesi ve Merkez Birliğin sahibi olduğu Yetiştirici A.Ş. adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalarda 100 milyon TL’ye kadar kredi ve/veya teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,,

29- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, Bölge Kalkınma Ajansları, Başbakanlık TİKA başkanlığı, FAO ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

30- Faaliyet amacı doğrultusunda şirket kurulması, kurulu şirketlere ortak olunması konusunda karar almak ve bu konudaki iş ve işlemler için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

31- Merkez Birliğinin faaliyet alanlarına giren iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulması halinde bankaların hesap ve ürünleri, kredi kartları, para transferleri, ödemeler ve yatırımlarla ilgili tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanılması, kredi, teminat mektubu, çek karnesi, çek–senet işlemleri, leasing, akreditif açtırma, ipotek almak–vermek, vadeli-vadesiz-pos hesabı açma-kapama, döviz işlemleri ve tüm bankacılık işlemlerinde internet bankacılığı kullanma ve şifre alma, tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

32- Merkez Birliğinin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve kurumlar vergisi muafiyeti açısından gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

33- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel istihdamı, işbaşı eğitimlerinin verilmesi ve diğer konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti alınması ve/veya verilmesi hususundaki iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

34- Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

35- Dilek ve temenniler,

36- Kapanış" 

Kaynak: Çorum Yayla Haber Gazetesi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@