Meclisten 60 maddelik AHL PARK kararları

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 12/05/2020 tarihinde saat 10:00’da Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı.

Çorum 15.05.2020, 17:21 17.05.2020, 10:58 Merve Kayış

Gündemdeki konular görüşüldü ve AHL PARK’ın açılışına ilişkin aşağıdaki kararlar alındı.

2020/29 nolu karara göre;

MADDE 1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20/03/2020 tarih ve 2020/05 sayılı Kararının 3. maddesi ile “İlimiz merkezinde yer alan Çorum AHL Park AVM alışveriş merkezinin market kısmı hariç tüm bölümlerinin kapatılmasına” şeklinde almış olduğu kararının iptal edilmesine,

MADDE 2- İlimiz merkezinde bulunan “Çorum AHL Park AVM” alışveriş merkezinin haftanın her günü 10:00-22:00 saatleri arasında faaliyet yürütebilmesine,

MADDE 3- Çorum AHL Park AVM alışveriş merkezinde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanması zorunlu olup, maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’ye alınmamasına, bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilmesine,

MADDE 4- AVM’nin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca zorunlu olarak maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmalarına,

MADDE 5- AVM’ye girişte çalışanlar dâhil herkesin ateş ölçümünün yapılmasına, ateşinin 38°C’den yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişilerin içeriye alınmamasına, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesine,

MADDE 6- AVM’ye gelen müşterilerin içeride mümkün olan en kısa sürede alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılmasının esas olmasına, bu şekilde kişilerin AVM içerisinde en fazla 3 (üç) saat süreyle kalabilmelerine, bu kapsamda, AVM yönetimi tarafından müşterilere, sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılmasına,

MADDE 7- AVM yönetimi tarafından, AVM’nin içerisinde ve çevresinde bulunan oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masaların kaldırılmasına,

MADDE 8- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı Genelgesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranların al götür veveya paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, AVM’nin toplu olarak faaliyet yürüttüğü yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için AVM yönetimi tarafından bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarısı için zemin işaretlerinin çizilmesine,

MADDE 9- Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilmesi ihtimaline karşı adı geçen alanlara AVM yönetimi tarafından bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarısı için zemin işaretlerinin çizilmesine,

MADDE 10- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı Genelgesi kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasının devam edilmesine, AVM yönetimi tarafından AVM’de bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmemesine,

MADDE 11- AVM yönetimi tarafından Koronavirüs (Covid-19) pandemisi süresince AVM’de konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmemesine,

MADDE 12- AVM içerisinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonunun, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/03/2020 tarih ve 5759 sayılı Genelgesinde ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 07/05/2020 tarih ve 2020/25 sayılı almış olduğu kararında yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilmelerine,

MADDE 13- AVM’nin içinde bulunan asansörlerin yalnızca özel gereksinimi olan kişiler tarafından kullanılabilmesi için AVM yönetimi tarafından; gerekli kontrollerin yapılmasına ve ilgili tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması gereken alanların aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin yer işaretlerinin yapılmasına,

MADDE 14- AVM içerisinde ziyaretçilerin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme sistemlerinin kapalı tutulmasına,

MADDE 15- AVM’de, oto yıkama hizmeti ile vale hizmetinin geçici bir süreliğine verilmemesine, mescidin ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmamasına,

MADDE 16- AVM’nin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2’ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edebilmelerine (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.),

MADDE 17- AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yerinin; toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilmesine, (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)

MADDE 18- Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından AVM’nin onaylı mimari projesi esas alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısının 17 nci ve 18 inci maddelere göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilmesine, her türlü iletişim kanalı kullanılarak tüm müşterilere duyurulmasına,

MADDE 19- AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısının, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde AVM girişlerine pankart şeklinde asılmasına, AVM’nin internet sayfasında bu bilgiye yer verilmesine,

MADDE 20- AVM içindeki iş yerlerinin girişine de müşteriler tarafından görülebilecek ve okunabilecek şekilde o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılmasına/konulmasına,

MADDE 21- AVM yönetimince; aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulmasına, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmemesine, AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmesine, AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmasına, ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek muhtemel yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılmasının sağlanmasına,

MADDE 22- AVM yönetimi tarafından, AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapmasının sağlanmasına, bu amaçla zemin yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılmasına,

MADDE 23- Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulmasına,

MADDE 24- Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmemesine,

MADDE 25- AVM yönetimi tarafından; AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, trabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin 3 (üç) saatte bir temizlenmesine, gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasının sağlanmasına,

MADDE 26- AVM yönetimi ve işyeri yetkilileri/sorumluları tarafından; AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminlerinin günlük olarak su ve deterjanla temizlenmesine, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilmesine, bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini temin etmek üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımının sağlanmasına,

MADDE 27- AVM’de bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılmasına, tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılmasına,

MADDE 28- AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımın yasaklanmasına, bunların yerine tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmasına,

MADDE 29- Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılmasına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olmasının sağlanmasına,

MADDE 30- Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistemin en kısa zamanda kurulmasına,

MADDE 31- İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin dezenfektan maddelerle silinmesine, gerekli dezenfeksiyonun sağlanmasına,

MADDE 32- İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

MADDE 33- AVM’nin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireyler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçların bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

MADDE 34- AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulmasına, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılmasına, ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeylerinin her saat başı temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

MADDE 35- AVM’nin havalandırma sisteminde kesinlikle iç ortam havası kullanılmamasına, havalandırma işleminin % 100 dış ortam havası ile sağlanmasına,

MADDE 36- AVM’nin giriş kapılarında bulunan hava perdelerinin kesinlikle çalıştırılmamasına,

MADDE 37- Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemlerinin kullanılmamasına,

MADDE 38- Havalandırma işleminin bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülmesine,

MADDE 39- Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimlerinin düzenli olarak aksatılmadan yapılmasına, filtre değişiminin aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden, bu işlem sırasında AVM personelinin N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanmasına, havalandırma sisteminden çıkarılan filtrenin çift kat poşetlenmek suretiyle atılmasına, ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılmasına,

MADDE 40- AVM havalandırma sisteminin kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişinin engellenmesine,

MADDE 41- İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmasına, doluluk ve yeterlilik durumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesine,

MADDE 42- 18 inci madde gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulmasına ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulmasına,

MADDE 43- İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılmasına,

MADDE 44- AVM içinde bulunan iş yerlerinin, kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da ayrıca uymalarına,

MADDE 45- İşyerleri tarafından müşterilerine, deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği hususunun özellikle hatırlatılmasına,

MADDE 46- Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşterinin en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilmesine, müşteri çıktıktan sonra kabinin havalandırılmasına, sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

MADDE 47- Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılmasına,(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi),

MADDE 48- “Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması” işleminin insan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle önerilmemesine, iş yerlerinde adı geçen işlemin kesinlikle uygulanmamasına,

MADDE 49- Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımlarının (özellikle makyaj malzemeleri vb.) kesinlikle yapılmamasına, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmemesine, bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile kullanılmasına/denenmesine (deneme/tester parfüm vb.),

MADDE 50- Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin yer işaretlemesinin yapılmasına,

MADDE 51- Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasının sağlanmasına,

MADDE 52- AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;

a) AVM yönetimi tarafından, Koronavirüs (Covid-19) virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs (Covid-19) tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesinin yapılmasına veya yaptırılmasına,

b) Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemelerin/ekipmanların işyerleri tarafından sağlanmasına,

c) Koronavirüs (Covid-19) tanısı alan ya da Koronavirüs (Covid-19) temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına işyerlerince riayet edilmesine, konunun AVM yönetimi tarafından titizlikle takip edilmesine,

d) Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanların işyeri tarafından ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilmesine,

e) AVM yönetimince, çalışan personelin tamamına Koronavirüs (Covid-19) virüsünün bulaşma şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimlerin verilmesine/verdirilmesine,

f) İşyerleri tarafından personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesinin sağlanmasına,

g) AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemeklerinin gıda hijyen kurallarına uygun olarak kumanya şeklinde dağıtılmasına, kumanya sunumlarının tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılmasına,

MADDE 53- AVM yönetimince, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere işyerleri, çalışanlar ve müşteriler tarafından uyulup uyulmadığının takip edilmesine, konuyla ilgili gerekli denetimlerin düzenli ve sürekli olarak yapılmasına, tespit edilen uygunsuzlukların ivedilikle giderilmesinin sağlanmasına, bu amaçla AVM yönetimi tarafından Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenmesine,

MADDE 54- Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından her saat başı, iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirler kapsamında denetim yapılmasına, tespit edilmesi halinde aksaklıkların giderilmesine, varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetiminin bilgilendirilmesine,

MADDE 55- Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirlerin (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınmasına, AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs (Covid-19) kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimlerin verilmesine,

MADDE 56- Çorum Belediye Başkanlığının koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğünden bir halk sağlığı uzmanı, Çorum Belediye Başkanlığından ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ikişer makine mühendisinin katılacağı beş kişilik bir denetim komisyonu oluşturulmasına, bu komisyon tarafından AVM’nin, Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip/etmediklerinin haftada en az bir kez olmak üzere düzenli olarak denetlenmesine,

MADDE 57- “Çorum AHL Park AVM” alışveriş merkezinin 12.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara ve tedbirlere uygun olarak yürütmesine,

MADDE 58- Alınan kararlara uymayan kişilere/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 59- Alınan bu kararların uygulanmasının, AVM yönetimi ve oluşturulan denetim komisyonu tarafından titizlikle sürekli ve düzenli olarak takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin aksatılmadan yapılmasına, ihtiyaç duyulması halinde kolluk birimlerinden destek alınmasına,

MADDE 60- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Çorum AHL Park AVM Yönetimine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 11 Nisan 2021
İmsak 04:32
Güneş 06:01
Öğle 12:46
İkindi 16:26
Akşam 19:22
Yatsı 20:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 31 67
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Göztepe 33 46
10. Sivasspor 31 44
11. Konyaspor 31 40
12. Antalyaspor 32 39
13. Rizespor 32 36
14. Kasımpaşa 32 35
15. Malatyaspor 31 33
16. Ankaragücü 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 31 33
19. Gençlerbirliği 31 31
20. Erzurumspor 32 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Tuzlaspor 29 41
9. Bursaspor 28 40
10. Bandırmaspor 29 39
11. Ümraniye 28 38
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 28 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 28 19
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 30 60
3. Leicester City 30 56
4. Chelsea 31 54
5. Liverpool 31 52
6. West Ham 30 52
7. Tottenham 30 49
8. Everton 29 47
9. Leeds United 31 45
10. Aston Villa 30 44
11. Arsenal 30 42
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 30 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 30 29
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 30 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 66
2. Atletico Madrid 29 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 29 46
6. Real Betis 29 46
7. Villarreal 29 46
8. Levante 30 38
9. Celta de Vigo 29 37
10. Athletic Bilbao 30 37
11. Granada 29 36
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 29 33
14. Osasuna 29 31
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 29 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@