Yerel Çorum Haberleri Son Dakika

banner2031

Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarını yayınlandı

Çorum Valiliği 2020 yılı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları alındı.

Çorum 17.07.2020, 16:42 17.07.2020, 20:24 Merve Kayış
482
Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarını yayınlandı

24.10.2001 Tarih ve 2001/3214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ile Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ve 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “2020Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereğince, Çorum Valiliğinin 06.07.2020 tarihli ve 52948000-212/462260sayılı onayı ile oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu” kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında 09.07.2020 Perşembe günü saat 10:00’da Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda toplanarak gündemde bulunan konuları görüşüldü.

1 nolu alınan kararla ;

1-İskilip Yolu 5. Km. deki Hayvan Pazarı yerinin Kurbanlık Hayvanların Satış yeri olarak

tespitine,

2-Kurban Kesim Yerleri Olarak;

a)Mimar Sinan Mahallesi (Sevgi Evleri Yanı)

b)Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü

Evler 48. Sok. kesişimi park alanı.

c)BuharaevlerMah.Buhara 5. Cad. ile Buharevler 22. Sok. Kesişimi (Recep YAZICIOĞLU Parkı Kuzeyi)

ç)Ulukavak Mah. Çam Değirmeni 19. Sokak ve 10. Sokağın kesiştiği yer.

d) İkbalkent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sok.

e)İskilip Yolu 5.km.deki Hayvan Pazarı.

f)Dr. Sadık Ahmet Cad. Hz. İbrahim Cami Yanı

h)Bahçelievler İpeklievler 23. Sok.

ı)Çorum Belediyesi Mezbahası (Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1)

i) Gökbek Gıda A.Ş.’ne ait İskilip Yolu 4.km. (Gökbek-OLG Kesimhanesi)

k)Vatandaşların usulüne uygun ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarını kendi imkânları ile hijyenik şartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilmeleri, kesilen hayvanların kulak küpelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi, ancak ana caddeye bakan bahçelerde kurban kesmelerine Belediye Zabıta Müdürlüğünce müsaade edilmemesine,

ı)Kişi ve kuruluşların Kurban Komisyonu adına Belediye’ye müracaat etmeleri halinde satış ve kesim yerlerinin diğer kesim yerlerindeki şartlara uygun hale gelmesi şartıyla belediyece izin verilmesine ve yukarıdaki kesim yerlerine ilaveten kurban satış ve kesim yerlerinin tespitine, Kurban Kesim yerlerine ilaveten müsaade edilen yerlerin adreslerinin belediyece, komisyon üyeleri kurumlara bildirilmesine, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS)giriş için 10.07.2020 tarihine kadar İl Müftülüğüne bildirilmesine,

3-Yukarıda tespit edilen yerler ile kendi özel mülkleri olan bahçelerinin dışında park, cadde, sokak aralarında ve kamusal alanlarda kesinlikle kurban kesimine izin verilmemesine, bu konuda İl Emniyet Müdürlüğüile Belediye Başkanlığıncagerekli tedbirlerin alınmasına, bu yasağa uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerinin uygulanmasına,

4-Kurban kesim yerlerinde kurbanların dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden ve acı vermeyecek şekilde ehil kişiler tarafından kesimlerinin

sağlanması amacıyla “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu”nun Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezi) tarafından açılmasına, Belediye Başkanlığı tarafından da halka anons edilerek duyurunun yapılmasını, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce alınıpkursun açılmasının sağlanması, söz konusu kursa katılmayanların kurban kesim yerlerinde kurban kesmelerine Belediye Başkanlığınca müsaade edilmemesine,

5-Kurban satış yerindeki kurbanlık hayvanların sağlık taramasının ve dezenfektanınİl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce temin edilmesine, temizliğinin, dezenfeksiyon işleminin ve COVİD-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin (maske, mesafe, el dezenfektanı, ateş ölçer vb.) Çorum Belediyesinceyapılmasına ayrıca COVİD-19 korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Çorum Belediyesince asılmasına.Kurban satış yerinin etrafının sınırlandırılması, uygun giriş-çıkış kapılarının oluşturulması,maskesiz girilmesine izin verilmemesi, girişte el dezenfeksiyonu ve ateş ölçümü yapılması,girişte kurbanlık hayvanların kulak küpesi, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesinin kontrol edilmesi, küpesi ve belgesi olmayan hayvanların kurban satış yerlerine girişine izin verilmemesi, kurban satış yerlerinde insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için çadırlar arası mesafenin en az 2 metre olması, her hayvan çadırının uygun yerinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulması, hayvan alım-satımlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda insanların uyarılması, müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmaması, kolluk kuvvetleri tarafından burada etkin rol alınmasının sağlanması,kurban satış yerlerine müşterilerin gün ışığında alınması,kolluk kuvvetlerinin açılıştan kapanışa kadar kurban satış yerlerinde bulunması,Sağlık Bakanlığının Covıd-19’a karşı ilan etmiş olduğu 14 temel koruma prensibinin uygulanmasının sağlanması ve afişlerin görünür yerlere asılması, kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar ile kurbanlık hayvan bilgilerinin sorgulanabildiği “HaySag” isimli mobil uygulama hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan afişlerin kurban satış ve kesim yerleri ile vatandaşların görebileceği yerlere asılması, kurban lifletinin kurban satış ve kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılması, kurban satış yerinde görev yapan personelin ve satıcıların sağlıkla ilgili takiplerinin yapılması; yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olanların sağlığına kavuşana kadar satış yerinden uzaklaştırılarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerinin sağlanması ve genel hijyen kuralları açısından bilgilendirme eğitimlerinin sıklaştırılması,düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması, kapalı sosyal alanların sık sık havalandırılması,sosyal alanlarda tek kullanımlık bardak, tabak, çatal vb. malzemelerin kullanılması, el hijyeni ve biyogüvenlik için gerekli alet ve ekipmanların eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda olması, personel sosyal alanları dâhil olmak üzere lavabo, zemin ve tavan temizlik ve dezenfeksiyon sıklığının arttırılması, hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulması, lavabolarda sıvı sabunun yanında ayrı olarak dezenfektan madde içeren solüsyonların bulundurulması, görevli personelin uygun, temiz iş kıyafetleri ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) giymesi ve mutlaka ağız maskesi kullanılması, koruyucu eldivenlerin kirlendikçe veya hasar gördükçe yenileri ile değiştirilmesi ve yeterli miktarda bulundurulması, maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullanıldıktan sonra atılması için uygun aralıklarla atık kutularının bulundurulması,görevli tüm personele koruyucu maske, önlük ve eldiven gibi ihtiyaçların eksiksiz olarak sağlanmasına,

6-Kurban kesim yerlerine “Kurban Kesim Yeri” pankartlarının asılması, kesim yerlerinin etrafının çevrilmesi, alt ve üst yapısı ile temizliğinin ve COVİD-19 salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin (maske, mesafe, el dezenfektanı, ateş ölçer vb.) Çorum Belediyesince alınmasına,kesim yapılacak yerlerin Kurban Hizmetleri Komisyonunca önceden planlanması, belirlenmesi, standartlarının kontrol edilmesi ve yetkilendirilmesi, kesim için hayvanını getirenlerin girişte ateşlerinin ölçülmesi ve maske takmasının sağlanması, hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin önüne COVID-19 ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması, kesim standartlarına uygun mevcut hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin (hayvan satış yeri hayvan kesim yerleri/kesimhaneler, belediye mezbahaları, özel hayvan kesim yerleri/kesimhaneler) bayram süresince açık olması ve hizmet vermesinin sağlanması, hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan ilçe veya yerleşim birimlerinde standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/kesimhanelerin oluşturması, kesim yapılan yerlerin ve çevresinin temizliği için önlemlerin alınması, hayvancılık işletmelerinin oluşturdukları kurban kesim yerlerinin Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yetkilendirilmesi ve denetlenmesi, hayvan kesim yerleri/kesimhanelerde görev yapacaklara; kasaplara, temizlik görevlilerine ve yöneticilere önceden COVID-19 konusunda eğitim verilmesi, kesim alanına hayvan sahiplerinin girişinin engellenmesi, ancak oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibinin/hissedarının aralarındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alınmasına müsaade edilmesi, hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde kalabalık oluşumunu önlemek için kesimlerin randevu ile yapılması, hayvan kesim yerleri/kesimhaneler önünde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymalarının ve maske takmalarının sağlanması, kesim alanlarında görevli kasapların ve diğer çalışanların işe başlamadan önce ateşlerinin ölçülmesi, yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, solunum sıkıntısı gibi hastalık belirtisi olanların sağlığına kavuşana kadar hayvan satış yerinden uzaklaştırılarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerinin sağlanması, kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanması, kasapların görev yaptıkları süre içerisinde hijyen kuralları ve Covıd-19 ile ilgili alınması gereken tedbirlere uymalarının sağlanması ve kesim sırasında kullandıkları giysi, eldiven, maske ve ekipmanların kirlilik oluşması durumunda veya belirli aralıklarla değiştirilmesinin sağlanması, her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesi, kesim alanlarında el yıkama istasyonlarının veya en az %70 alkol içeren el dezenfektanlarının bulundurulması, mümkünse temassız el dezenfektanı istasyonlarının seçilmesi, kesim alanlarının düzenli olarak havalandırması, temizlik ve dezenfeksiyona azami özen gösterilmesi, kesim alanlarında maske, eldiven, mendil gibi kişisel hijyen malzemelerin kullanıldıktan sonra atılması için ayrı bir atık kutusu bulundurulması, kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atık ile özellikle kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine,

7-Deri ve sakatatların toplanacağı konteyner ve benzeri ekipmanınÇorum Belediyesince teminine,

8-Çorum Belediyesince bayramın birinci günü camilerimizden bayram namazından çıkan vatandaşlara, kurban atıklarını koymak için poşet dağıtılmasına,

9-Hayvan pazarının kurulduğu günler ile kurban satış günlerinde hayvan pazarındaİl Emniyet Müdürlüğü,İl Jandarma Komutanlığıncaasayiş ve Trafik ekiplerinin görevlendirilmesine,

10-Kurban Bayramınedeniyle 30.06.2020-30.07.2020tarihleri arasında, İlimizde meydana gelecekhayvan sevkleri nedeniyle kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve OrmanMüdürlüğü ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,

11-Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine getirilen hayvanların belgeli ve küpeli olmasının aranmasına, kesilen büyükbaş hayvanların İl Tarım ve OrmanMüdürlüğü kayıtlarından düşülebilmesi için küpe numaraları ile pasaportlarının kesim yerlerinde görevli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne tesliminin sağlanmasına, bu konu hakkında gerekli duyuruların İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca yapılmasına,

12- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlarımızın İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca aydınlatılmasına,

13-Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekir ve kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların kurban satış yerlerine getirilmemesi. Buna bağlı olarak, “Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz” bilgileri çerçevesinde toplumun ilgili kurumlarca aydınlatılmasına,

14-Kurban kesim yerlerinde görevli kamu personelinin kurumlarınca verilmiş görevli kartlarını takmalarına,

15-Kurban kesim yerlerinde, kurbanlıklar kesilirken diğer kurbanlıkların görmemesi için gerekli tedbirlerin Belediye Başkanlığı ile kesim yeri görevlileri ve kurban sahipleri tarafından titizlikle uygulanmasına,

16-Kurban satış ve kesim yerlerinde kurban hizmetleri alanına giren hizmetlerden Kurban Hizmetleri Komisyonu adına ücret alınmamasına,

17-Kurban danışma hattı olarak; İl Tarım ve OrmanMüdürlüğü’nün 0364 213 8325 Belediye Başkanlığının 0364 225 0810 Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünün 0364 221 6367 numaraları ile Belediye Zabıta Müdürlüğünün 153 numaralı telefonlarının31.07.2020 – 02.08.2020 tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında kullanılabileceğinin basın ve yayın yolu ile ilan edilmesine,

18-Kurban Hizmetleri Komisyonunda görevli kurum temsilcilerinin kurban hizmetleri konusunda gerekli gördükleri bilgi ve tedbirleri komisyonun sekretarya görevini yapan İl Müftülüğüne bildirmelerine,

19-“Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6 Belediye imar sınırları içinde bulunan her kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenecek, Belediye Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince doldurulması. 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesi. Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılması ve Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

20-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünün başkanlığında, Belediye Başkanlığından bir Zabıta memuru, İl Emniyet Müdürlüğü’nden bir polis memuru, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bir Veteriner Hekim ve İl Müftülüğünden bir din görevlisinden oluşmak üzere denetim ekibinin oluşturulmasına ve denetim ekibinin 31.07.2020 – 02.08.2020tarihleri ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları denetlemek üzere görev yapmasına, araçların Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilmesine,

21-Kurban kesiminin dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, genel gözetim, denetim ve et muayenesini yapmak ve kurbanlıklara eziyet verilmeden kesilmelerini sağlamak üzere kesim yerlerinde İl Müftülüğünce bir din görevlisi, Çorum Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bir personel, İl Emniyet Müdürlüğünce bir polis memuru görevlendirilmesine,

22-Belediye İmar sınırları dışında kalan yerlerde kurban kesimi ile ilgili iş ve işlemelerin ilgili kurumlarca, köylerde ise kurban hizmetleri ile ilgili denetimlerin köy muhtarlığınca yerinegetirilmesine

23-Cezai Hükümler

(1)-İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:

a)Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

I-Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanununun 20. maddesinin (s) bendi gereğince, 351 TL,

II-Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20. maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 88.499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.199 TL cezai işlem aynı Kanunun 24. maddesi kapsamında uygulanır.

b)Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c)24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.902 TL idari para cezası uygulanır.

ç)5199 sayılı Kanunun 12. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28. Maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 4.776TL idarî para cezası uygulanır.

d)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 947TL idari para cezası uygulanır.

e)5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 947 TL para cezası uygulanır.

(2)-Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğününilgili birimleri ve Çorum Belediyesince uygulanır.

24-Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları’nın hayvan sevkiyatının başladığı01.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere Kurban Bayramı’nın sonuna kadar İlimizdeki her türlü büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin, giriş ve çıkışlarının kontrol edilmesine, ayrıca diğer illerden ilimiz üzerinden yapılacak hayvan sevkiyatlarının kontrol edilmesine, bu konuda İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün koordineli olarak çalışmalarına, belgesi bulunmayan hayvan sevkiyatının tespiti halinde işlem yapılmak üzere İl Tarım ve OrmanMüdürlüğü’ne bildirilmesine,

25-Kurban Hizmetleri Komisyonunca yapılan toplantıda alınan kararların Valilik Makamı’nın onayına sunulmasına, İlgili Kurumlarcadikkatlice ve titizlikle uygulanmasına, denetim ekiplerinin31.07.2020-02.08.2020 tarih ve 08.00-20.00 saatleri arasında kurban hizmetleri alanına giren konuları kontrol ve takip etmesine, alınan kararlarınbasın, yayın, vaaz ve hutbeler vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasına, karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
banner2112
Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:05
Güneş 05:42
Öğle 12:50
İkindi 16:39
Akşam 19:48
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
Bumerang - Yazarkafe