Kısıtlamaların Çorum detayları belli oldu

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 18/11/2020 tarihinde saat 11:00’de Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı ve yeni kısıtlamaların Çorum’a dair detayları paylaşıldı.

Çorum 20.11.2020, 10:46 20.11.2020, 15:08 Merve Kayış
Kısıtlamaların Çorum detayları belli oldu
banner2031

İçişleri Bakanlığının 18/11/2020 tarihli ve 19161 sayılı, “Koronavirüs Yeni Tedbirler” konulu Genelgesinde; Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığının görüldüğü, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğunun ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiğinin izlendiği, ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin belirlendiği ifade edilmektedir.

Ayrıca İlimizde her kademedeki tüm kamu görevlilerinin salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda toplumsal duyarlılığı artırıcı faaliyetlere ve yürütülen denetim görevlerine ağırlık vermeleri ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte fedakârlık yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati önem taşımaktadır.

Bu çerçevede İlimizde 20/11/2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde: 2020/98 nolu kararlara göre aşağıdaki maddeler sıralandı;

MADDE 1- Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine, belirtilen saatler haricinde kapalı olmalarına,

MADDE 2- Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmelerine, ancak yerleşim birimleri sınırlarında kalmamak kaydıyla kolluk birimleri, Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresi koordinasyonunda belirlenen İlimiz sınırları içerisinde yer alan Ankara ve İstanbul illeri ile Karadeniz illerinin bağlantısını sağlayan Ankara–Çorum-Samsun şehirlerarası karayolu ile İstanbul-Osmancık-Samsun şehirlerarası karayolu üzerinde/kenarında bulunan şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren, seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren yol üstü dinlenme tesislerinde bulunan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,

MADDE 3- İlimizde faaliyet gösteren;

a) Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31/12/2020 tarihine kadar durdurulmasına;

b) Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulmasına, çay ocağı/evi şeklinde faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmelerine,

c) Daha önce alınan tedbir kararları çerçevesinde faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının sağlanmasına,

MADDE 4- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 12/11/2020 tarihli ve 2020/97 sayılı kararının 2’nci maddesinde yer alan; “65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00 ila 16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına,” şeklindeki hükmün iptal edilmesine, İlimizde işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç olmak üzere; 65 yaş ve üzeri kişilerin gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı kişilerin (01/01/2001 tarihi ve sonrasında doğanların) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

MADDE 5- İlimizde yeni bir karar alınıncaya kadar vatandaşların hafta sonları 10:00 - 20:00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlamasına,

a) Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına,

b) Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,

c) Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla aşağıda yer alan;

c.1) Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar;

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerinin,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinin,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların,

e) Oteller ve konaklama yerlerinin,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaların,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinin,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarının, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcılarının,

ı) İlimiz merkezinde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere kura yöntemi ile belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin,

i) Sebze/meyve toptancı hallerinin, istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

c.2)- İstisna Kapsamında Olan Kişiler;

a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenlerin, görev alanların,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerinin,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesinde ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlarının,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanların,

h) Küçükbaş, büyükbaş hayvanları otlatanların, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanlarının,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personelin,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçlarının karşılanmasında görevli olanların,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimlerin,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin,

ö) İlimiz merkezinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ve ilçelerde Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek, İçişleri Bakanlığının 30/04/2020 tarihli ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli olanların,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevlilerin,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenlerin,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücüsü ve görevlilerinin,

istisna olarak kısıtlamalardan muaf tutulmasına,

MADDE 6- Belediye Başkanlıklarınca şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,

MADDE 7- İçişleri Bakanlığının 02/09/2020 tarihli ve 14210 sayılı Genelgeyle düğünler ve nikâh merasimleri ile ilgili getirilen esaslar çerçevesinde;

a) Nikâh törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikâh töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesi,

b) Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikâh merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde gerçekleştirilmesi,

c) Ayrıca İçişleri bakanlığının 30/07/2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz uygulanmasına,

MADDE 8- Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olmak üzere;

a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenlerin, doktor raporu ile sevk olanların ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanların,

b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan en fazla 4 kişinin,

c) Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz eden kişilerin,

ç) Askerlik hizmetini tamamlamak suretiyle yerleşim yerlerine dönmek isteyen kişilerin,

d) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan kişilerin,

e) Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin,

f) Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde kişilerin İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da il merkezinde Valiliğe, ilçelerde Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerine,

MADDE 9- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 10- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 11- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB), Kızılay’a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
Günün Karikatürü Tümü
hafif yağmur
Namaz Vakti 07 Mart 2021
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:56
İkindi 16:09
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@