Çorum Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan Çorum İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi yeni kararlar aldı

Çorum 03.03.2021, 14:38 03.03.2021, 19:41 Merve Kayış

2021/10 nolu karara göre ;Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından illerin risk durumlarına göre getirilen esnetilmeler doğrultusunda alınan kararlar şöyle:

MADDE 1- Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

a) İlimizde hafta içi günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 21.00­05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

b) İlimizde hafta sonu (Cumartesi, Pazar günleri) sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içinde olduğu gibi 21.00­05.00 saatleri arasında uygulanmasına,

c) İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına,

ç) Ek-1’de belirtildiği şekilde risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih 20076 sayılı Genelgesi ve 01.12.2020 tarih 146 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan Ek-3 listede belirtilen istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarda yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

MADDE 2- İlimizde, Ek-1 ve Ek-2 tablolarda belirlenen kapasite oranları ve oturma düzenlerine göre 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı/evi ve çay bahçesi gibi işyerleri için;

a) Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanmasına,

b) İşletmeciler tarafından mekânda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine, işyeri girişine okunabilecek ve herkes tarafından görülebilecek şekilde ilan edilmesine, tespit edilecek azami sayının üzerinde kişi alınmamasına,

c) Bu risk gruplarındaki yeme­içme yerlerinin 19.00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel­al şeklinde, 21.00­ 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,

ç) İşletmeciler tarafından Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile Ek­1’de yer alan tabloda belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme­içme yeri için Ek­2’de örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına, işletmenin bağlı olduğu ilgili meslek kuruluşu veya oda tarafından onaylanmasına, içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısının müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine,

d) HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine, yeme­içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekânda kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmamasına,

MADDE 3- Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerinde HES kodu uygulamasının kullanılmasına ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09.00­19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

MADDE 4- Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak kaydıyla yapılabilmesine,

MADDE 5- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilmesine,

a) Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin İlimizde merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesine,

b) Belirtilen kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin kolluk birimleri ve denetim ekiplerince kontrol edilmesine,

MADDE 6- Benzer şekilde nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikâh ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikâh veya nikâh merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden İlimiz merkezinde Valiliğimize, ilçelerde Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,

MADDE 7- Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanabilmesi için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından azami düzeyde uyulmasına,

MADDE 8- İlimize Samsun yolu güzergâhından giriş yapacak araçların trafik ekiplerince kontrol edilmesine, araç içerisinde yer alan kişilerin “Hayat Eve Sığar” (HES) kodu sorgulamalarının yapılmasına, sorulama neticesi riskli olduğu tespit edilen kişilerin İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alınmasına,

MADDE 9- Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;

a) Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

b) İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

c) Ortaokul 5, 6, 7 nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

ç) Ortaokul 8 inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

d) Lise hazırlık 9 uncu, 10 uncu 11 inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

e) Lise 12 nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanmasına,

MADDE 10- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlamasına,

MADDE 11- Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmasına,

MADDE 12- Liselerdeki sınavların 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilmesine,

MADDE 13- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmasının devam edilmesine,

MADDE 14- İlimiz Bahçelievler Mahallesinde kurulan semt pazarının hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle haftanın Salı günü gerçekleşen pazar kurulumu uygulamasının iptal edilmesine, haftanın Cumartesi günlerinde kurulmasına ve pazarcılık faaliyetinin saat 19.00’da sona erdirilmesine,

MADDE 15- İlimiz Akkent (TOKİ) Mahallesinde kurulan semt pazarının hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle haftanın Çarşamba günü gerçekleşen pazar kurulumu uygulamasının iptal edilmesine, haftanın Pazar günlerinde kurulmasına ve pazarcılık faaliyetinin saat 19.00’da sona erdirilmesine,

MADDE 16- İlimiz merkezinde kurulan semt pazarlarında pazar yeri içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulması, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulması yönündeki uygulamaya devam edilmesine,

MADDE 17- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmelerine,

MADDE 18- İlimiz Merkezinde yer alan halka açık olarak hizmet sunan Çorum Belediye Başkanlığına ait kültür merkezlerinin, mahalle spor salonlarının, havuz ve fitness salonlarının faaliyetlerine devam edilmesine,

MADDE 19- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 20- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine karar verildi.

Kaynak: Yayla Haber
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Nisan 2021
İmsak 04:18
Güneş 05:50
Öğle 12:45
İkindi 16:29
Akşam 19:29
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@