YaylaHaber Çorum haber gazetesi

Çorum'da yasak muafiyetleri ile ilgili yeni kararlar alındı

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Başkanlığında, Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü toplanarak Yasak muafiyetleri ile ilgili kararlar aldı.

Çorum 03.05.2021, 13:08 03.05.2021, 21:42 Merve Kayış
banner2343

2021 yılının 30 sayılı kararına göre;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 29.04.2021 tarihli ve 59362 sayılı “Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Tedbirleri Sürecinde Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri Hk.” konulu yazısında; Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçildiği, İçişleri Bakanlığının 26.04.2021 tarihinde yayımladığı genelgede mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenler, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığı, bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca izin verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, ancak kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildiği ifade edilerek, Valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının 30.04.2021 tarihli ve 422927 sayılı “Tam kapanma ve muafiyet” konulu yazısında; Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alınmasının gerektiği, bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma kararı alındığı, 27.4.2021 tarihli ve 89780865-153-7576 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan tam kapanma döneminde ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu belirtilerek, bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde optisyenlik müesseseleri, işitme cihazı merkezleri ile ısmarlama protez ve ortez merkezlerinin 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine ilişkin mütalaanın 28.04.2021 tarihli ve E.419353 sayılı yazı ve 29.04.2021 tarihli ve E.421200 sayılı yazıyla belirtildiği, ancak bulaşın engellenmesi hususunda sahada yaşanan sorunlar nedeni ile optisyenlik müesseseleri ve işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinin muafiyetinin kaldırılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

İçişleri Bakanlığının 02.05.2021 tarihli ve 7815 sayılı Genelgesinde; 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan “tam kapanma” kararı kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının temel usul ve esaslarının İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesiyle belirlenerek Valiliklere duyurulduğu, yine İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelgesiyle, daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliğin üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkollarının ve görevlilerin tespit edildiği, hem muafiyet kapsamında bulunan işkollarında görevli kişilerin üretim devamlılıklarının sürdürülmesi ve hem de muafiyetlerin kötüye kullanılmasının önüne geçilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı Genelgesiyle, e-başvuru sistemi üzerinden çalışma izin belgesi alınmasına ve Ek’te belirtilen yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formuna dair usul ve esasların belirlendiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet tanınan işkollarında çalışan kişilerin başvurularının değerlendirildiği, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden 02.05.2021 saat 17.00’ye kadar 2.677.000 başvuru gerekli sorgulamalar yapılarak neticelendirildiği ve ilgili vatandaşlar için çalışma izni görev belgesi düzenlendiği, hâlihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkânı olmayan, işyeri sahipleri, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyonun Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağı belirtilmekte olduğu, bir yılı aşkın süredir aziz milletimizin çeşitli fedakârlıklarda bulunduğu, başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere tüm denetim ekiplerinde görev alan personelin büyük bir özveriyle görev yaptığı ve hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, salgın nedeniyle katlanmak durumunda kalınan toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu ifade edilmektedir.

Tam kapanma döneminde, üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için İlimizde;

MADDE 1- Tam zamanlı sokağa çıkma tedbirleri sürecinde özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin faaliyetlerine devam etmesine, faaliyette bulunacakları süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen "Kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler" ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edilmesine,

MADDE 2- Tam kapanma sürecinde hizmet verecek özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde ve kuruluşlarda çalışmakta olan personelin sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduklarını belgeleyebilmeleri için ihtiyaç duyulacak görevli belgesinin edevlet sistemi üzerinden alınmasına, gerekli takip ve denetimlerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılmasına,

MADDE 3- Optisyenlik Müessesleri ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulama Merkezlerinin tam kapanma süresince ilgili mevzuata uygun olarak kapalı tutulmasına, 29/04/2021 tarihli ve E.421200 sayılı yazıda belirtilen diğer müesseslerin ise muafiyetinin devam etmesine,

MADDE 4- Daha önceki 29.04.2021 tarihli ve 7705 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesiyle yeni oluşturulan ve 2 Mayıs Pazar gününe kadar geçerli olacağı bildirilen “çalışma izni görev belgesi formunun”, muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmasına,

MADDE 5- Çalışma izni görev belgesinin, gerek denetimlerde gerekse de düzenlenmesi ve işleyişi açısından rahatlık sağlayacağı ve suiistimali engelleyeceği için esas itibariyle İçişleri Bakanlığı e-devlet platformu e-başvuru sistemi üzerinde alınmasına, ancak Ek’teki forma uygun şekilde manuel çalışma izni görev belgesi düzenlenmesinin e-başvuru sisteminin kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması gibi zorunlu hallerde kullanılabilecek bir uygulama olarak değerlendirilmesine,

MADDE 6- Konuyla ilgili denetimlerin kolluk birimlerince yapılmasına, kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde, e-başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgelerinin rutin kontrole, manuel tanzim edilen çalışma izni görev belgelerinin ise kolluk kuvvetlerinin kullandıkları bilgi sistemleri üzerinden ayrıca denetime tabi tutulmasına, bu kontrollerde çalışma izni görev belgesinin suiistimal edildiğinin tespiti halinde taahhütte bulunanlarla ilgili olarak gerekli idari/adli işlemlerin gerçekleştirilmesine,

MADDE 7-. Sigorta acentalarının tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmaları sebebiyle faaliyetlerine ara vermelerine,

7.1- Tam kapanma dönemi içerisinde sigorta eksperleri sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince görev belgesi düzenlenmesi ve hasar güzergâhı/zamanı ile sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına,

7.2- Bu kapsamda hasarla ilgili olarak sokağa çıkacak olan sigorta eksperlerinin, denetimlerde ana sigorta şirketlerince düzenlenen görevlendirme belgesi ve kurumsal kimlik kartını ibraz etmelerine,

7.3- Ana sigorta şirketleri tarafından bu kapsamda düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneğinin eş zamanlı olarak ilgili kolluk birimlerine gönderilmesine,

MADDE 8- Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin; Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak, TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek, güzergâh ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşların, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişlerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

8.1- Vatandaşların bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmalarına,

8.2- Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için kolluk birimlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınmasına, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılabilmesine,

8.3- Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilmesine,

MADDE 9- Tam kapanma dönemi içerisinde 5-10 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan gerek engelli ve yaşlı aylıkları gerekse sosyal destek ödemelerinin salgınla mücadele koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmesine,

9.1- PTT kart sahipleri ve banka hesaplarına aktarılacaklar olanlar hariç olmak üzere; engelli ve yaşlı aylığı ile sosyal destek ödemesinde hak sahiplerine yapılacak ödemelerinin evlerinde gerçekleştirilmesine,

9.2- 5-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri kapsamında; PTT kartına ya da İban numarasına gönderilecek olanların haricindeki hak sahibinin ödemelerinin; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde teslim edilmesine,

MADDE 10- Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlara kolluk birimlerince gerekli kolaylıkların sağlanmasına,

10.1- Sokak hayvanlarını besleyecek kişilerin; ikametleri ile besleme noktaları arasındaki güzergâhla sınırlı kalmak, yapılacak besleme faaliyetini karşılayabilecek asgari kişi kapsamında kalmak, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde hayvan besleme faaliyetine dair güncel fotoğraf/video çekimi görüntülerini sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek gibi kurallara uymak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde ayrıca herhangi bir belge ibrazına gerek kalmaksızın faaliyette bulunabilmelerine,

MADDE 11- Yürüttükleri kamusal görevin ivediliği göz önünde bulundurularak turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmamalarına,

11.1- Gerek kolluk görevlilerince yapılacak denetimlerde gerekse şehirlerarası toplu taşıma araçlarından biletleme aşamasında turkuaz basın kartı dışında ayrıca bir izin ya da belge istenilmemesine,

MADDE 12- 03.04.2021 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi gereği; gezici arıcılıkla iştigal eden kişilerin, şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmelerine, kendileri ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarına ve gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri kaydıyla faaliyetlerine kısıtlama getirilmemesine,

12.1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan kişilerin iller arası yer değişiklikleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden Arı Kayıt Sistemi (AKS) kayıt belgesi ile sevk belgesi almalarına,

12.2- Bu doğrultuda gezginci arıcıların, arıcılık faaliyetleri kapsamında yapacakları şehirlerarası seyahatleri sırasında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS Kayıt Belgesi ile sevk belgesinin varlığı halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ayrıca seyahat izin belgesi istenilmemesine,

12.3- Aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılara da AKS kayıt belgesi, güzergâh ve zaman kontrolü yapılarak izin verilmesine,

MADDE 13- At yarışları müsabakalarının icra edilmesine devam edildiğinden organizasyonun yürütücüsü olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından sadece zorunlu durumlar için düzenlenecek görevlendirme belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla at sahipleri, antrenörler ve seyisler, farklı illerde düzenlenen organizasyonlara katılmak amacıyla şehirlerarası seyahat yasağından muaf tutulmalarına,

13.1- Müsabakanın düzenlendiği zaman ve güzergâh kısıtlamasına tabi olacak olan Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen görevlendirme belgelerinin bir örneğinin eş zamanlı olarak ilgili kolluk birimlerine gönderilmesine,

MADDE 14- Kolluk kuvvetlerince yürütülen denetim faaliyetlerinde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına,

MADDE 15- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, mağduriyete neden olunmamasına, alınan önlemlere ve belirlenen esaslara aykırılık teşkil ettiği tespit edilen eylem ve davranışlar ile durumlara sebebiyet verenler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 16- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 17- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne, İl Garnizon Komutanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğüne(Seyahat İzin Kurulu), İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Çorum Yayla Haber Gazetesi
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 15 Mayıs 2021
İmsak 03:32
Güneş 05:17
Öğle 12:42
İkindi 16:36
Akşam 19:56
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30
Arşiv

Gelişmelerden Haberdar Olun

@