Çorum Ticaret Borsası, bazı basın-yayın organlarında yayınlanan borsaya yönelik iddialarla ilgili haberlerle hakkında açıklama yaptı.

Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısı yapıldı Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısı yapıldı

Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklama da, haberlerin gerçekler çarpıtılarak, maksadını aşan şekilde oluşturulduğu ve bu şekilde yayınlandığı ifade edildi.
Çorum Ticaret Borsası’nın Borsa kompleksinin güvenliğini sağlamak adına özel güvenlik firmasından sözleşme karşılığı hizmet aldığının belirtildiği açıklama da, şu ifadelere yer verildi;
“Bahse konu işçi, bu özel güvenlik firması çalışanıdır. İşçi, Çorum Ticaret Borsasının 1 günlük dahi sigortalı işçisi değildir. İşçi kanuni boşluktan yararlanıp, Ticaret Borsasını müteselsilen sorumlu tutarak davasını direk borsaya açmıştır. İşçi, Ticaret Borsasının fiili çalışanı olmadığı için borsamızın bu işçinin haklarını ödeme yetkisi ve kararı olamaz. Bu işlemin kanuni çerçeveye oturtulabilmesi için yargı mercilerinin bu konuda karar vermesi istenmiştir. Konu yerel mahkemeye taşınmıştır.
İşçinin hakkının yenmesi ve ödenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tam aksine, Çorum Ticaret Borsasının amacı mahkeme kararında hükmedilen alacakların teminat altına alınması gayesiyle, mahkeme kararında ki tutarın tamamının işçiye ödenmesini sağlamaktır. Maalesef işveren ve taşeron firmalar tarafından bu konu yıllardır süregelen bir sorundur. İşverenin bir kuruş borcu olmamasına rağmen, satın aldığı hizmetlerden dolayı işçilerin açacağı alacak davalarında muhatap olması kanayan yaramızdır.
İşçi hakkını borsamız her zaman savunmuştur. Ancak kanuni boyutlarından dolayı mahkeme kararları dışında yapabileceğimiz herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bu aşamada işçi tarafından herhangi bir şekilde Çorum Ticaret Borsası’na ait bir mal varlığı muhafaza altına alınarak Borsa Kompleksi dışına çıkarılmamıştır. Yapılan haberler bu noktada gerçeği yansıtmamaktadır. Çorum Ticaret Borsası’na ait tüm mal varlığı değerleri yine Çorum Ticaret Borsası içerisinde mevcut bulunmaktadır. Bu konuda ki haberler ile Çorum Ticaret Borsası itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu konuda tüm yasal haklarımızı saklı tutuyoruz.”