Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, 2021 faaliyet raporu yayınlandı.

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yayınlanan rapora göre, köylere milyon liralık yardım yapıldı.

Açıklanan raporda şu bilgilere yer verildi:

“Birliğimizin halen 198 üyesi bulunmaktadır. Birliğimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılı içerisinde de kaynaklarını etkili ve verimli kullanmak suretiyle üye köylerimize hizmet vermeye devam etmiştir. Bu amaçla birliğimize üye köylerin, içme suyu, kanalizasyon, tarımsal sulama tesisleri bakım, onarım ve yapımı, bu tesislere ait malzeme alımı ile köy konağı bakım-onarımı gibi talepleri için üye köylerimize, birlik bütçesi köylere yardım ödeneğinden 652.248,40 TL yardımda bulunulmuştur.

Gözden kaçırmayın

Afrika’da su kuyusu açtırmak için kermes yapacaklar Afrika’da su kuyusu açtırmak için kermes yapacaklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen 2021 yılı KÖYDES projesi kapsamında birlik hesaplarına aktarılan toplam 11.106.394,00 TL ödenek; köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, içme suyu projeleri başta olmak üzere asfalt yapımı, küçük ölçekli tarımsal sulama, bireysel fosseptik yapılması, köylerimizin sayısal verilerinin işlenmesi için projelendirilerek yatırıma dönüştürülmüştür.

İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile yapılan protokoller kapsamında birlik hesabına 8.457.900,64 TL ödenek aktarılmış olup, bu ödenek ile önceki yıllardan devreden ödenekler birleştirilerek, köylerimizin kanalizasyon, içme suyu projesi, asfalt yol yapımlarına ait hizmetler için köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırmak maksadıyla sarf edilmiştir.”