Mehmet Bektaş yönetiminde Çorum İl Özel İdaresi Meclis Salonunda düzenlenen Aralık ayı son toplantısı bir önceki toplantının karar özetinin okunması ile başladı.
Üyeler tarafından önerge verilmeyince gündem maddelerine geçildi. Buna göre 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince gayrisıhhi müesseseler, sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili 2022 yılı ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik Genel Sekreterlik yazısı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
Toplantıda Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ahmet Tuna, ilimiz merkez, ilçe ve köylerindeki koşu sporu ile uğraşanların olup olmadığı, ilimizdeki koşu yarışmalarının durumu, başarılı sporcuların ilimizi ve ülkemizi temsil edip etmediği ile ilgili hazırlanan raporu üyelerin bilgisine sundu.
Şehit Yakınları ve Gaziler Komisyonu Başkanı Mehmet Kaplan da ilimizdeki Kore Gazileri ile ilgili hazırlanan raporu okudu. Kaplan, ilimizde biri Alaca’da ikisi Çorum merkezde olmak üzere 3 Kore Gazisi'nin hayatta olduğunu da dile getirdi.