Başkan Gür, Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftasını kutlayarak, ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu söyledi.

Zabıtanın marketlere kestiği cezaya tepki Zabıtanın marketlere kestiği cezaya tepki

Ahilik kurumunun tüm yönleriyle araştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Recep Gür, “Bu yıl 36.’sını kutladığımız Ahilik Haftası’nın heyecanını ve sevincini hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Selçuklulardan Osmanlılara kadar bizi bugünlere getiren devletlerin çok güçlü temeller üzerinde yükselmesinde etkili olan kurumların başında Ahilik Teşkilatı gelir. Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerlerin uygulanması, toplumsal denetim mekanizmasının işlemesinde çok önemli görevler almıştır. 

Ahi Evran-ı Veli, kutlu bir davanın gönül erleri ile birlikte bu toprakları vatan yapmanın, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının öncülüğünü yapmıştır. Özellikle yeni kurulan Ahilik sistemi ile Anadolu’ya göç eden Türkmenlere hem aş hem iş vermiş; onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan haline getirmiştir. Onları hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışan insanlar halinde yetiştirmiştir. Böylece Anadolu’nun iktisadi kalkınmasına ve imar edilmesinde öncülük etmiştir. Bu bakımdan sosyal, kültürel, siyasal, dini ve askeri işlevlere de sahip olan Ahilik Teşkilatı, milletimizin adeta Anadolu’ya vurulan mührüdür” dedi.

Daha iyi bir geleceğin inşa edilmesinde Ahilik kültürünün benimsenmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulan Gür, “İnsanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan Ahiliğin bu temel düsturları, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan ve onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzıdır. Bu bakımdan ecdadımız tarafından kurulan ve milletimiz tarafından kabul buyrulan Ahilik kurumunun ve onun değerlerinin tüm yönleriyle araştırılması ortaya konulması ve uygulanabilir değerler manzumesi olarak sunulması büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda, bizlere büyük bir rol düşmektedir. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Anadolu’da yaşayan Türk insanın birlik ve beraberliğini refah ve düzenini sağlayacak ve halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda örgütlenme ile esnafımızla aramızda sıkı sıkıya bir kardeşlik bağı kurmaya özen gösteriyoruz. Anadolu’nun yerli ve milli hareketi olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak büyük Anadolu aklını sahiplenip Anadolu’nun gönül ve ruh ikliminde Yeni Türkiye’nin inşası için tüm esnaf ve sanatkarlarımızla omuz omuza hareket ederek büyük ve güçlü Türkiye’nin yarınlarına umutla bakıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Birlik Başkanı Recep Gür ayrıca, 21 Eylül Perşembe günü saat 12.30’da Hürriyet Meydanı’nda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB olarak birlikte organize ettikleri 36. Ahilik Haftası kutlamalarına tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarları katılmaya davet etti.