Sağlık Sen Çorum Şube başkanı Ahmet Saatcı'nin açıklaması şu şekilde;

"Hekimlere verilmesi öngörülen bu rakamlara sendika olarak asla karşı değiliz. Devletimizin imkânı varsa daha fazla verilmelidir. Toplu İş Sözleşmesinde hekim dışı personelin sabit ücretine yapılan ve hekimleri kapsamayan %20 artışa nasıl karşı çıkmış, tepki ve tavrımızı en yüksek perdeden dile getirmiştik. Bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesinin mücadelesini verirken, çalışanlar arasında daha büyük ayrımcılık oluşturacak, çalışma barışını, moral ve motivasyonunu bozacak, sağlık çalışanlarını birbirine düşürecek bu yanlıştan derhal geri dönülmeli, zammın 1 milyon sağlık çalışanını kapsaması sağlanmalıdır. Madem hekimlerimizle ilgili farklı bir düzenle yapılacaktı, niçin toplu sözleşmede değil de, bir oldu bitti ile yapılmak istendi bunun tesadüf değil, manidar olduğunu düşünüyoruz. %20 sabit artışın dışında tutulan birçok hekim tepki ve tavır olarak sendikamızdan istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Acaba etkili birileri el altından Sağlık-Sen’i zayıflatmak, üye kaybına destek vermek için mücadelemi vermektedir? Çünkü yetkili sendika Sağlık-Sen’in kazanımlarını kendi kazanımlarıymış gibi utanmadan sahiplenenler, sıkıntıların, yanlışların, bakanlık tarafından yapılan ayrımcılıkların faturasını Sağlık-Sen’e kesmekten büyük zevk aldıklarını çok iyi bilmekteyiz.

Emeğimizin Değersizleştirilmesine Asla Müsaade Etmeyeceğiz diyen Saatcı,”Bir kesimi yok sayarak atılan adımlar sağlık sistemine zarar verir. Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, aynı unvana sahip insanlar birbirinden farklı ücretler alıyorlar. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu hakkı bize çok görenlerin vicdanına seslenmek istiyoruz. Bir sağlık çalışanı 7/24 saat çalışıyorsa, koronavirüse yakalanma oranı vatandaşa oranla 10 kat daha fazlaysa, can kurtarmak için can veriyorsa bunun karşılığı ödenmek zorundadır. Emeğimizim değersizleştirilmesine kimsenin hakkı yok ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Sağlık çalışanları fedakârlık yapıp korakor mücadele ediyorsa siyasi iradeden de fedakârlık beklemek hakkımızdır.”

Sağlık çalışanlarını görmezden gelenleri, görmezden geleceklerini belirten Saatcı, “Sağlık çalışanlarının yok sayılmasını asla kabul etmeyeceğiz ve buna asla müsamaha göstermeyeceğiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve TBMM’de kabul edilen hekimlere zam kararı doktorlar için önemli bir adımdır. Ancak ebesinden hemşiresine, teknikerinden teknisyenine sağlık çalışanlarının görmezden gelinmesine de rızamız yok. Bu haksızlığın çözüme kavuşması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Haksızlığa ve ayrımcılığa ‘dur’ diyeceğiz.”

Bakanlık bürokratlarının sahadaki ateşi görmezden geldiğini, ortaya çözüm koymaktan her zaman imtina ettiğini dile getiren Saatcı, “Bizler, pandemi döneminde sahadaydık. Sel, yangın, deprem gibi felaketlerde sahadaydık. Sağlık teşkilatı her durumda sahada. Sağlık teşkilatı olarak, sağlık bürokratlarını sahaya davet ediyoruz. Her yaptıkları düzenleme sahayı allak bullak ediyor. Bürokratlar sahaya inmeli ve yaşanan yangını görmelidir.”

İş Bırakma, İş Yavaşlatma Ne Karar Alınması Gerekiyorsa Alacağız diyen Saatcı, “Bir düzenleme yapılıyorken, sağlık hizmetinin omurgasını oluşturan sağlık çalışanlarını görmezden gelmek, onları sistemin dışına itmek doğru değil. Sağlık çalışanlarının yok sayılmasını asla kabul etmiyoruz. Biz haksızlık ve adaletsizlik karşısında hep dik durduk, durmaya da devam edeceğiz. İş bırakma, iş yavaşlatma ne karar alınması gerekiyorsa alacağız. Tüm teşkilatımızla mücadele edeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacak, kanımızın son zerresine kadar savaşacağız. Sağlık çalışanlarına zarar verecek hiçbir çalışmanın ve oyunun içinde olmayacağız. Madem isteyince, zam kararı açıklayıp, akşamına Meclis’ten geçirebiliyorsunuz. Aynısını kapsam dışı bırakılan yüzbinlerce sağlık çalışanı için de yapabilirsiniz. İşte o zaman sizi yürekten alkışlarız. O zaman ‘helal olsun’ deriz.”

Yetkili sendika olarak zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar manasına gelir. Biz yapılan zamda sağlık çalışanlarının yok sayılmasına karşıyız diyen Saatcı,” Biz hiç kimseyi memnun etmeyen, her seferinde ortalığı allak bullak eden ‘ben yaptım’ oldu anlayışına karşıyız. Biz, bizi görmezden gelen, istişareyi ortadan kaldıran, başına buyruk bürokratik oligarşiye sonuna kadar karşıyız. Seçilmiş iradeyi yanlış bilgiyle yanıltıp kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız. Yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.”

Bu durumun hekimler tarafından da eleştirildiğini dile getiren Saatcı,“Her bir branştaki, her bir birimdeki sağlık emekçisi, sağlık hizmet zincirinin bir halkasını temsil ediyor. Zincirin bir halkasını yok sayarsanız, tamamını yok saymış olursunuz. Zincirin bir halkasını kırarsanız, tamamını incitmiş olursunuz. Zincirin bir halkasını görmezden gelirseniz, tamamını görmezden gelmiş olursunuz. Sağlık çalışanları arasında ayrımcı adımlar sağlık sisteminin bütününe zarar verir.

1 milyonluk sağlık ordusunun bir kısmına zam yapıp, geri kalanını yok saymak, çok açık bir şekilde çalışma barışını baltalamak anlamını taşıdığını ifade eden Saatcı, “Sorumlu Bakanlık eliyle, iş barışı baltalanıyorsa, ortada çok ciddi bir yanlışlık var demektir. Sağlık-Sen olarak bunun olmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız. Önümüzdeki hafta, ülke genelinde iş bırakma eylemi dahil ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizin hayat sigortası sağlık ordumuz, bu tür yanlışlıkları hak etmiyor. Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir.”