Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı yapılacağını duyurdu.

EYT için beklenen tarih verildi EYT için beklenen tarih verildi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Orhan Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, “Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Gıda  ve  Kontrol  Genel  Müdürlüğü  (GKGM)  ile  Ankara  Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2022 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ANKÜSEM tarafından yapılacaktır" dedi.

Orhan Sarı açıklamasını şu şekilde sürdürdü; 

"Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların  sorumlulukları,  depolanması  ve  satışlarının  kontrolü  ile  ilgili  usul  ve  esaslar,  5996  Sayılı  "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Bitki  Koruma  Ürünlerinin  Toptan  ve  Perakende  Satılması  ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmektedir.

Söz konusu yönetmelikte  belirtilen  bitki  koruma  ürünleri  bayilik  ve toptancı izin  belgesi  verilecek  kişilerde aranan  şartları,  sınava  başvuru  yapıldığı  tarih  itibariyle  sağlamadığı  halde  yanlış  beyanda  bulunarak  sınava  giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.

Sınav 17 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Antalya, Adana, Samsun ve Diyarbakır illerinde yapılacaktır. Sınavla ilgili  ayrıntılı  bilgiler  ile  Sınav  Takvimi  ve  Uygulama  Talimatına,  Tarım  ve  Orman  Bakanlığının https://www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1653/Bitki-Koruma-Urunleri-Bayilik-Ve-Toptancilik-Sinavi-Duyurusu ve Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin  http://ankusem.ankara.edu.tr/2022/06/17/bitki-koruma-urunleri-bayi-ve-toptancilik-sinavi/ internet adreslerinden ulaşılabilir. Sınava katılmak isteyenlere önemle duyurulur”