Asgari ücrette yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için gereken yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çiftçiler dikkat! Destek ödemesinde son tarih 16 Eylül Çiftçiler dikkat! Destek ödemesinde son tarih 16 Eylül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Buna göre, yönetmeliğin 11'inci maddesi'nde "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değişiklik yapıldı.