“Milli Eğitim Müdürlüğü’nde neler oluyor?” diye soran Selim Bozkurt, “İlimiz Milli Eğitim bünyesinde yapılan hukuksuz uygulamalar, geçici görevlendirmelerin keyfiyetle yürütülmesi, adeta birilerinin iltimas yolu olarak fayda sağlaması, tüm eğitim çalışanlarının adalet duygusunun ve kuruma olan güvenin sarsılmasına neden olmaktadır” dedi.

Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti:

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürlüğü için 8 norm kadro varken halen 12 Şube Müdürü fiilen görev yapmaktadır. Bu Şube Müdürlerinden 4 tanesi geçici görevlendirme olarak görev yapmakta ancak geçici görevlendirmelerin meri mevzuatta süreleri bellidir.

Geçici görevlendirmeler İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kalıcı hale getirilmiştir. Bunun bir benzeri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE biriminde görevlendirilen öğretmenler için geçerlidir. AR-GE biriminde görevlendirilen öğretmenlerden bazıları kadroları başka kurumlarda, ilçelerde olmasına rağmen kimisi 5 yıl kimisi 6 yıl görev yapmakta kendi kadrolarının olduğu kurumlara ise başka öğretmenler görevlendirilmektedir. Hal böyle iken geçici görevlendirmelerin kalıcı hale gelmesiyle birçok öğretmen mağdur edilmiş, öğretmenler geri dönüşü olmayan zararlara uğramış ve kamu zararı da ortaya çıkmıştır.

“DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN, KEYFİ UYGULAMALAR DEVAM ETMEKTEDİR”

Almira yaşam mücadelesini kaybetti Almira yaşam mücadelesini kaybetti

Eğitim-İş Sendikası olarak defalarca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü uyarmamıza rağmen kurumumuzda maalesef keyfi uygulamalar devam etmektedir.

Ağustos ayı içerisinde ilgili konu üzerine Bakanlığımız tarafından bir başmüfettiş, bir müfettiş görevlendirilmiş ve yapılan inceleme 17.08.2023 tarihinde raporlaştırılmıştır.  İnceleme raporu 04.09.2023 tarihinde Çorum Valiliğine intikal etmiş, kadro dışı görevlendirilen 4 Şube Müdürünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan “Kadrosuz memur çalıştırılamaz” hükmü doğrultusunda geçici görevlendirmelerin iptal edilmesi gerektiği…” yönünde teklif getirilmiştir. Ayrıca raporda teklifin uygun olduğu ve gereğinin yapılması için raporun bir örneği de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 11.09.2023 tarihinde gönderilmiştir.

30 Ocak 2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı başbakanlık genelgesinde “Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır.” denilmektedir.

Başbakanlık genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş raporlarına rağmen müdürlüğümüzdeki Şube Müdürleri ve bünyesinde bulunan AR-GE birimindeki öğretmenler halen görevlerine devam etmektedir.

“BU UYGULAMALAR KURUMA OLAN GÜVENİN SARSILMASINA NEDEN OLMAKTADIR”

Kurumlar kanunlara ve meri mevzuata uygun yönetilmez ise keyfiyet ortaya çıkar ki bu durum hukuk dışı yönetime dönüşür.

İlimiz Milli Eğitim bünyesinde yapılan hukuksuz uygulamalar, geçici görevlendirmelerin keyfiyetle yürütülmesi, adeta birilerinin iltimas yolu olarak fayda sağlaması, tüm eğitim çalışanlarının adalet duygusunun ve kuruma olan güvenin sarsılmasına neden olmaktadır.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öngörüsüz, plansız çalışmalar nedeni ile ilçelerimizde uzun zamandır birden fazla okulun aynı binada eğitim faaliyetinin yürümesine ve ilimizde eğitim kalitesinin sürekli düşmesine sebep olmaktadır.

İlimiz, gerek YKS ve gerekse LGS sınavlarında önceden yurt genelinde üst sıralarda yer alırken benzeri keyfiyetler nedeni ile bugün son sıralarda yer almaktadır. Bunun sebebi, keyfi yönetimler ve öngörüsüzlüktür. Milli Eğitim yetkilileri farklı düşünüyorsa, son YKS ve LGS de ilimizin sıralamasını ve ilimizdeki bu gerilemenin sebeplerini açıklamasını bekliyoruz.

Rotasyonla atamalar dâhilinde, okul müdürleri dâhil herkes yerini değiştirip, kendi kurumunda görev yaparken, Milli eğitim müdürlüğünde bulunan şube müdürleri maalesef olması gereken yerde değil, sözde “geçici görevlendirmelerle” yerinden hiç ayrılmamakta, adeta geçici görevlendirme yolu ile Milli Eğitim Bakanlığının rotasyon uygulaması işlevsiz hale getirilmektedir. Bu türden hukuksuz uygulamalar ilimizde eğitimi vurmakta, eğitim kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.

ALTI YIL BOYUNCA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME NE DEMEKTİR?

AR- GE birimine yapılan görevlendirmeler artık geçici görev olmaktan çıkmış, birilerinin kalıcı görev gibi sürekli orada kalmasına yol yapılmıştır. Altı yıl boyunca geçici görevlendirme ne demektir?

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Başbakanlık genelgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş raporlarına uygun hareket etmesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

Eğitim-İş olarak; Cumhuriyet ve Emek mücadelemizin yanında kurumlardaki usulsüzlüklerle de mücadelemizi sürdürmede kararlıyız. Buradaki amacımız Cumhuriyet Kurumlarını yıpratmak değil eskisi gibi kurumlarımızın ilgili kanunlara ve meri mevzuata uygun yönetilerek güvenilir kurumlar haline getirilmesine yardımcı olmaktır.”