2021 Yılı Temel Eğitim, Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Hayat Boyu Öğrenme Faaliyet raporu yayınlandı. Rapora göre 1963 kurs verildi ve 27 bin 875 öğrenci kurslardan yararlandı.

Yayınlanan raporda şu açıklama yapıldı:

İlimiz genelinde ana sınıfı açılabilecek okullarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmış olup Alaca ilçemizde 3, İskilip ilçemizde 4, merkez ilçemizde 15, Oğuzlar ilçemizde 1, Ortaköy ilçemizde 2, Osmancık ilçemizde 5, Sungurlu ilçemizde 5, Uğurludağ ilçemizde 1 adet olmak üzere toplamda 36 adet ana sınıfı şubesi açılmıştır.

Destekleme ve Yetiştirme Kurs Faaliyetleri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından devlet okullarında eğitim görmekte olan öğrenciler için verilmekte olup, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında herhangi bir ücret alınmadığı gibi dersler tamamen müfredata göre işlenmektedir.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları, belirli zaman dilimlerinde öğrenciler için ekstra destek eğitimi için verilmektedir. Öğrencilerimiz, Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde ise açığı kapatma imkânına sahip olabiliyor. Bu kapsamda ortaokullarda 6,7 ve 8.sınıf öğrencileri, liselerde 10, 11 ve 12.sınıf öğrencileri, mezun olan öğrencilerimiz ise halk eğitimi merkezleri aracılığıyla Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından faydalanabilmektedir.

İlimiz genelinde 6.sınıflarda 3.374, 7.sınıflarda 3.177 ve 8.sınıflarda 3.584 öğrenci olmak üzere ortaokullarda toplam 10.135 öğrencimiz; 10.sınıflarda 2.460, 11.sınıflarda 1.685 ve 12.sınıflarda 1.422 öğrenci olmak üzere liselerde toplam 5.567 öğrencimiz; mezun öğrencilerimize yönelik halk eğitimi merkezleri bünyesinde ise 309 öğrencimiz tamamen ücretiz bir şekilde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından yararlanmaktadır.

Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri

Halk eğitimi merkezlerimizde;

Gözden kaçırmayın

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri and içip fular taktılar Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri and içip fular taktılar

 Okuma-yazma kursları,

 Mesleki-teknik kurslar,

Genel kurslar (Sosyal ve Kültürel) olmak üzere 3 farklı alanda kurslar açılmakta olup ihtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenebilmektedir.

Okuma-Yazma Kursları: Kişilere okuma-yazmayı öğretmek, hem de bu beceriyi günlük yaşamda kullanabilmelerini sağlamak için birinci ve ikinci kademe okuma-yazma kursları, Halk Eğitimi Merkezlerince açılmaktadır.

 Mesleki Teknik Kurslar: Beceri Geliştirme ve Meslek Kazandırma olmak üzere iki şekilde gerçekleşir.

·Beceri Geliştirme: Mesleki ve teknik eğitim görme olanağı bulamamış ya da eksik eğitim almış kişileri mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, onları pasif tüketicilikten aktif üretici konumuna getirmek, bir iş yerinde çalışabilmek, kendi işini kurabilecek bilgi ve beceriye kavuşturmak amacıyla düzenlenir.

·Meslek Kazandırma: Bir meslek dalında çalışanları ya da meslek edinmek isteyenleri geliştirmek, yeniliklere hazırlamak, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenir.

 Genel Kurslar: Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek; bilgi, beceri kazandırmak; okuma-yazma bilmeyenlere okuma-yazma öğretmek; eksik kalan genel eğitimlerini tamamlamak; bir üst öğrenim sınavlarına hazırlamak; kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenir. Bu kurslar, gerektiğinde okul öncesi eğitim çağındaki çocukları da kapsayacak şekilde düzenlenebilir.