Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş hakkında açıklama gelecek
Yazarın Makaleleri
İhracatın Gücü
Dışsatımda Gelişmeler Uzun yıllar verilerine bakıldığında Türkiye'nin 1970'li yıllara kadar ihracatı 1 milyar doların altındadır. 1980 yılında ihracat geliri 3 milyar dolar, 1990 yılında ise 13, 2000 yılında 28, 2010 yılında...
Turizme baharat tadı ve Obruk Aromatik Turizm Gelişme Bölgesi
Turizmdeki başarının kalıcılığını korumak ve elde edilen başarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar ve arayışlar devam ediyor ve edecek. Türkiye 2023 Turizm Strateji Belgesi ile konu bir takvime ve sistematiğe bağlanırken...
Akıllı Teknolojiler ve Tarım 4.0
Tarımda teknoloji kullanımı endüstriyel faaliyetlerle ilişkilendirilmeye başlandığında akıllı tarım ve Tarım 4.0 gibi kavramlar da konuşulmaya başladı. Bu gelişme yeni bir akım gibi algılansa da aslında birkaç on yıldan beri süreç...
Türkiye neden koşmak zorunda!
Durmak geride kalmaktır! Beklemekse yarışı kaybetmektir. Yürümek yürüyenlerle rekabet anlamına gelirken, koşanlarla rekabet koşmayı, daha hızlı koşmayı gerektirir. Türkiye ithal ikameci politikalarla başladığı kalkınma yarışında,...
Türkiye’nin marka şehir vizyonu ve Çorum
Planlı kalkınma dönemine geçtiğimiz 1963 yılında Türkiye'nin turizm sektörü geliri yaklaşık 8 milyon dolardır ve milli gelire(GSMH) katkısı ise binde 1'dir. 1980'de binde 6, 1990'da yüzde 2, 2000 ve 2017 yıllarında ise...
2019 Çorum yılı -2
'2019 Türkiye Ve Dünya'da Çorum Yili” başlıklı önceki yazımızda 2019 Yılı 'Neden 2019 Yılı Çorum Hattuşa Yılı Olmalı?” sorusuna cevap aramıştık. Bu yazıyı ise daha somut gerekçeler paylaşmak üzere kaleme almak...
Türkiye’nin Turizm Stratejisi ve Sosyal Politika Işlevi
Genel olarak turizmin etkilerine yönelik çalışmalara bakıldığında turizmin ekonomik etkisi üzerinde durumaktadır. Bu kapsamda turizmin milli gelire etkisi, dış ticaret gelirleri içinde turizm gelirlerinin önemi, turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi...
Türkiye su zengini mi?
Genel olarak yazılarımızda bilim yapma ve teknoloji üretim kabiliyetinin çok önemli olduğundan bahisle kalkınmada insan faktörünü ilk sıraya koymak gerektiğini ifade eder, insan kaynaklarının doğal kaynak zenginliğinden daha önemli...
2019 Türkiye ve Dünya’da Çorum yılı!
Türkiye insanlık için doğal, kültürel ve tarihsel bakımdan hazine değerinde eserlere sahip bir coğrafyayı ifade ediyor. Söze konu değerleriyle Türkiye, kitle turizminde bir cazibe merkezi olmanın yanısıra son yıllarda uluslarası kültür...
Ulusal Ekonomiler ve Küresel Şirketler
Son yıllarda uluslararası düzeyde tartışılan konular arasında; araştırma-geliştirme, teknoloji üretimi ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları ve kalkınma ilişkisi, markalaşma ve küresel şirketlerin büyüklükleri ve etkileri yer alıyor....
Türkiye Gemisi 29 Ekimde Limanda!
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir yazı kaleme almak istedim. Ve geçtiğimiz yıllarda yazmış olduğum yazıya baktım ve içeriğine bakınca yazmaktan vazgeçtim. Çünkü söylenmesi gerekenleri özlü olarak belirtmişiz. Bugün 29 Ekim; TBMM yani...
Araştıma ve Geliştirme Politikaları
ARGE yani araştırma ve geliştirme ne kadar sihirli kavramlar. İlgi gösterildiğinde, kaynak ayrıldığında ve tabi ki insan kaynağına yatırım yapıldığında ve bunlar doğru politikalarla bir araya getirildiğinde; katma değeri yükselten teknolojilerin...
Astronot yada Çiftçi Olmak!
Birkaç ay önce aylık bir kültür ve tarım dergisi adına nezaketle kaleme alınmış bir mesaj aldım. Derginin yeni sayısının kapak konusu ile ilgili olarak ilgili bir makalemizi göndermemiz rica ediliyor ve ayrıca özel olarak cevaplandırılmak...
Halep’te Bilim, Savaş, Medeniyet!
Asistanlık yıllarımızda 'Bilgi ve İletişim Yönetimi (Information and Communication Management)” konulu bir kursa katılarak dört hafta kalmış v o zaman yakından tanımıştım kadim Halep'i. Halep Suriye'nin Şam'dan sonra...
İnsan Ömrü 280 Yıl!
Kuşkusuz her gün ve her an özel! Günü veya an'ı özel yapansa kesinlikle akrebi kovalayan yelkovanın ısrarındaki kararlılık veya takvimden düşen yapraklar değil, yani rakamlar değil. An'ı değerli kılansa zamanın ne kadar anlamlı...
Küresel ısınma insanlık için tehdit mi?
Bu yazımızda genel kabul görmüş haliyle insanlık için bir tehdit olan Küresel İklim Değişikliği konusunu ele almak istedim. Bilindiği gibi Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2014 yılını 'Aile Çiftçiliği Yılı(Family Farming Year)”...
Dünya Peynir Şampiyonlar Ligi
İnsan beslenmesindeki önemi nedeniyle süt ve süt ürünleri sektörü tüm toplumu ilgilendirmektedir. Tabii bir de bunun ticari yönü bulunmaktadır ve sektör tüketici, üretici, süt ve ürünleri işleme sanayi, lojistik ve ilgili diğer sektörler...
Süt Sektörü ve Peynir Vizyonu
Süt ve süt ürünlerinin insan beslenmesi bakımından önemi tüm tüketicileri ilgilendiren bir sektör haline getiriyor. Sektör tüketici, süt üreticisi ve ailesi, süt ve ürünleri işleme sanayi, lojistik ve ilgili diğer sektörler bakımından...
Kaos Tellalları !
Hop oturup, hop kalkmamızı, birbirimizle yan gözle bakmamızı, birbirimizi çekiştirmemizi, kavga etmemizi, ortaya atılan suni kaos planının bir parçası, hatta başarabilirlerse aktörü olmamızı isteyenler var! Dahası toplumun psikolojisini...
Bedirhan Bebek!
Masumdu! İsminin anlamı gibi 'ileriyi gören bir aydın ve lider” olacaktı. Minik elleriyle kalem tutacak, Güzel gözleriyle dünyayı okuyacak, yazacaktı. Koşacak, oynayacak İnsanına, insanlığa hizmet sunacak Karanlığa ışık tutacak,...
Niyet Halis Ya Akibet!
Bu yazı içerik olarak çok değerli bir konuyu ele almakla birlikte bir hayli iddialı bir ifade olsa da Türk Dili'ne yeni bir kavram kazandırmayı amaçlamaktadır. Evet hep söylenir ya 'Niyet hayır, akıbet hayır! Niyet halisse, akıbet...
Acının Günü!
Yazamadım! Bugün 11 Temmuz, yani günlerden Srebrenitsa! yani acının günü. Bir bakıma medeniyetin ikinci yüzünü, canavar suretini gösterdiği gün! Bu tarifsiz acıların yaşandığı günün yıldönümünde bilgilerimizi tazelemek üzere okuyup,...
Prof.Dr. Tauf Nigzes
Bu yazımızda bilim dünyasında uluslararası düzeyde haklı bir üne sahip neredeyse bir asra şahitlik etmiş, yaygın olarak tanınan mümtaz bir bilim insanından bahsetmek istedim. Bilim tarihi mutlaka bilim tarihinin aydınlanmasına emek verenleri...
İki Seçenek Var!
Evet iki seçenek var! İlki; benzerliklerin ve ortak değerlerin öne çıkarılarak birlik olmak, güçbirliği yapmak ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirerek yüksek yaşam standarlarına kavuşmak ve refah düzeyi yüksek bir toplum olmak! İkincisi;...
Bayramlar Özeldir!
'Ahh! O eski bayramlar” öykünmesini duymayan, bilmeyen yoktur. Bu söz daha çok geçmişte insanlar arasındaki ilişkilerin ve samimiyetin, güzelliklerin, içtenliğin daha güçlü olduğuna vurgu yapmak üzere, farklı bir hava ve ortamda yaşanan...
“Komşu Anneye Bir Kap Yemek Götürmek!”
Ramazandayız ve birkaç gün sonra Bayram… Nerede o eski bayramlar, nerede o eski günler diye hayıflanmayan var mıdır? Sanıyorum yoktur, hele eski bayramları içine sindirerek yaşamışlar için kesinlikle yoktur… Bu nedenledir ki geçmişten...
Kent Kültürü ve Beyin Göçü!
Gelişmiş ülkeler kendi insanlarının potansiyelinden üst düzeyde yararlanmalarının yanında, diğer ülkelerdeki nitelikli ve potansiyeli yüksek insan kaynaklarından yararlanmak üzere çok uygun koşullar sağlamakta ve potansiyeli olan herkese...
Tarihi ve Kültürel Miras ve Turizm : Antalya Örneği
Bu yazımızda gelişmiş ülkelerdeki kentler ve Antalya örneğinden hareketle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını korumaya ve yaşatmaya yönelik olarak yapılması gerekenler tartışılmıştır. Burada doğal olarak Antalya yerine benzer potansiyeli...
Gezide kaybolmak!
Yine bir 27 Mayıs'tayız… Doğal olarak güne anlam katan o günde yaşananlardır. Yaşanan; birey ve toplum için, insan ve insanlık için değerliyse, o gün de değerlidir ve insan üzerinde olumlu etkiler uyandırır. Değilse hep olumsuzluk...
Antalya’nın Bir Güzel Adası
Antalya'dan Kemer'e giderken veya Kemer'den Antalya'ya dönüşte Antalya girişinde hareket halindeyken bile "bir dilim pasta" gibi küçük ve çekici bir adacık görürsünüz. Bir misafirimizle birlikte veya ilk kez gören biriyle...