Orhan Özçatalbaş
Orhan Özçatalbaş
Yazarın Makaleleri
Trafik canavarı mı? Yoksa kural tanımamazlık mı?
Öncelikle belirtmem gerekir ki okumakta olduğunuz yazının konusu kendi bilim alanımla ilgili değildir. Lakin bu yazıda bir vatandaş duyarlılığıyla ve bir akademisyen bakışıyla hayatımızı her an etkileyen trafik konusunu ele almak ve yazmak...
Bayram’a dair…
Çocuklar için farklı anlamlarla yüklü olsalar da bayramlar, tüm insanlara, insan topluluklarına özgüdür. İnsan olmaktan kaynaklanan duygusal, moral ve manevi değerleri canlı tutar, besler, bayramlar. Bazen bir sıcak 'merhaba”dır, selamlamaktır,...
Tarımda Modernizasyon: Teknoloji ve İnsan
Tarım sektöründe insan faktörü tüm sektörlerde olduğu kadar önemlidir. Kırsal alanın temel şartları dikkate alındığında kırsal alanda değişim hızı genel olarak yavaştır ancak değişim hızını artırmak için önemli araçlar bulunmaktadır...
Kaplıca Kültürü ve Termal Turizm Ekonomisi
Bu yazıyı kaleme alma düşüncesi; geçtiğimiz ay termal turizm bakımından dünya ölçeğinde büyük potansiyele ve modern tesislere sahip Afyonkarahisar'a ve yıllar önce orta Avrupa'ya yaptığımız akademik etkinlik kapsamında incelediğimiz...
Bilge Ülke Türkiye
Türkiye kalkınmak ve büyümek, insanlarının refahını yükseltmek, yaşamı kolaylaştırıcı koşulları insanına sağlamak, kadim medeniyet değerlerini (bugün sıkıntıda ve zorda olan çevre toplumlara, Afrika'ya, Asya'ya kısaca)...
“Gelin Kardeş Olalım!”
Kardeş olmak ve toplumdaki kardeşlik ilişkilerini geliştirmek toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması bakımından kuşkusuz büyük değer. Bu nedenle okumakta olduğunuz bu yazı; toplumda var olan mevcut kardeşlik duygularının geliştirilmesi...
AB’de Tarım ve Sosyal Politika Eşgüdümü
Bir ülke yada ülkelerin oluşturduğu birlikler içerisinde birden farklı alanda ortaya konulan politikaların, uygun yöntem ve araçlar kullanılarak eşgüdüm halinde yürütülerek sinerji oluşturması önemli ve değerli bir beklentidir. Esasen...
Altin Susam’in Markalaşma Potansiyeli
Bazı ürünler vardır, belirli iklim kuşaklarında yetişir. Bu ürünlerden bazıları yetiştirildiği bölgelere göre farklı özelliklere ve niteliklere sahip olarak diğer üretim bölgelerinde yetiştirilen ürünlere göre farklılık arz eder....
Samimiyet Testi ve Toplumsal Refah!
Türkiye samimi insanların omuzlarında yükselen, beklentisiz daha fazlasını ülkesi ve insanı için vermek üzere çalışan vefakar, fedakar, değerli insanların varlığıyla vücut bulan, bütün kazanımlarını bu kaynaktan elde eden, kadim medeniyetlere...
Osmanlı’nın Afrika’da Kadim İzleri
Üniversiter eğitimde lisansüstü çalışmalar yapmak uzmanlık alanında derinliğine donanım elde etmek anlamına gelmektedir. Bu kapsamda son yıllarda üniversitelerin uluslararasılaştırılmasındaki en önemli girişimlerden biri olarak yabancı...
Sanayi ve Tarım Politikalarında Eşgüdüm İhtiyacı
Türkiye pek çok alanda olduğu gibi ekonomik kalkınmanın sağlanması ve refahın artırılması konusunda eşgüdümün, güç birliği yapmanın gücünden uzun yıllar yararlanamadı ve ortaya çıkması gereken sinerjinin pozitif etkilerinden yararlanamadı....
Onbeş mart 2019’a dair…
Bir ezan sesi duydum taa uzaklardan barışa çağıran! sonra masum insanları hayal ettim yediden yetmişe çağrıya, kurtuluşa koşan, sonra bir silah sesi! ve namludan çıkan bir mermi dört yüz kilometre hızla tam aklıma saplandı, benliğim sarsıldı...
Halkın feraseti ve beka meselesi!
Türkiye çok partili hayata geçeli yetmiş üç yıl oldu. Bu inişli çıkışlı, deneme yanılmayla sınanmış zaman diliminde samimi ve doğru pencereden bakanlar halkın gönül tahtına kuruldular. Farklı pencereden bakıp bilerek veya bilmeyerek...
İstanbul’un ya da Antalya’nın Vefası!
Etrafta yaprak kıpırdamıyor ve hep olduğu gibi 2016 yılına kadar yıllar ve 5 Mart günleri sessiz sedasız selamlayarak geçiyordu kadim medeniyetlerin yurdu güzel Antalya'yı. Oysa; vefa diye bir duygu vardı ve çoğu zaman 'Vefa” İstanbul'da...
KAVRAMLAR ÜZERİNDEN KUTUPLAŞMAK!
Bu güzel ülke üzerinde ne oyunlar oynandı, hakikaten saymakla bitmez. En masum, en renksiz konular üzerinden bile toplum bölünmeye, insanlar karşı karşıya getirilmeye, çatıştırılmaya çalışıldı, ne yazık ki başarılı olunduğu zamanlar...
Markalaşma ve bir başarı hikayesi!
Bin nüfuslu köyün 500 milyon dolarlık peynir ihracatı başarısı! Torosların yamaçlarına yaslanmış, yeşil bir vadi içinde özgün mimari değerlerle bezenmiş 200 haneli bir köy. Zengin biyolojik çeşitliliği ve su kaynakları var, lakin toprak...
Türkiye Markası ve Zihinsel Eşik!
Marka sadece ürünü anlatmaz. Marka geri planda var olan değerleri, insana, doğaya, dünyaya, geçmişe, bugüne ve geleceğe bakışı da ifade eder. Tüketici kendi yaşam biçimi, gelir düzeyi, kültürü, ihtiyacı, prestiji, konumu ve gelecek beklentilerine...
Eyvah! saman ithal ediyoruz, tarım sektörü battı
Türkiye kalkınma yolculuğunda önemli mesafe aldı. Öyle ki dünün rakamlarıyla bugünün değerleri yan yana konulduğunda fark ortaya çıkıyor. Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği 1946 yılında toplam ihracat 215 milyon dolardır. 1990...
Rauf Denktaş Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
13 Ocak 2012 tarihinde, yani tam yedi yıl önce Kıbrıs Türkünün ödün vermeyen lideri ve mücadele kahramanı, direnişin sembolü, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı ve doğal önderi Sayın Rauf Raif DENKTAŞ'ı ebedi...
İhracatın Gücü
Dışsatımda Gelişmeler Uzun yıllar verilerine bakıldığında Türkiye'nin 1970'li yıllara kadar ihracatı 1 milyar doların altındadır. 1980 yılında ihracat geliri 3 milyar dolar, 1990 yılında ise 13, 2000 yılında 28, 2010 yılında...
Turizme baharat tadı ve Obruk Aromatik Turizm Gelişme Bölgesi
Turizmdeki başarının kalıcılığını korumak ve elde edilen başarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar ve arayışlar devam ediyor ve edecek. Türkiye 2023 Turizm Strateji Belgesi ile konu bir takvime ve sistematiğe bağlanırken...
Akıllı Teknolojiler ve Tarım 4.0
Tarımda teknoloji kullanımı endüstriyel faaliyetlerle ilişkilendirilmeye başlandığında akıllı tarım ve Tarım 4.0 gibi kavramlar da konuşulmaya başladı. Bu gelişme yeni bir akım gibi algılansa da aslında birkaç on yıldan beri süreç...
Türkiye neden koşmak zorunda!
Durmak geride kalmaktır! Beklemekse yarışı kaybetmektir. Yürümek yürüyenlerle rekabet anlamına gelirken, koşanlarla rekabet koşmayı, daha hızlı koşmayı gerektirir. Türkiye ithal ikameci politikalarla başladığı kalkınma yarışında,...
Türkiye’nin marka şehir vizyonu ve Çorum
Planlı kalkınma dönemine geçtiğimiz 1963 yılında Türkiye'nin turizm sektörü geliri yaklaşık 8 milyon dolardır ve milli gelire(GSMH) katkısı ise binde 1'dir. 1980'de binde 6, 1990'da yüzde 2, 2000 ve 2017 yıllarında ise...
2019 Çorum yılı -2
'2019 Türkiye Ve Dünya'da Çorum Yili” başlıklı önceki yazımızda 2019 Yılı 'Neden 2019 Yılı Çorum Hattuşa Yılı Olmalı?” sorusuna cevap aramıştık. Bu yazıyı ise daha somut gerekçeler paylaşmak üzere kaleme almak...
Türkiye’nin Turizm Stratejisi ve Sosyal Politika Işlevi
Genel olarak turizmin etkilerine yönelik çalışmalara bakıldığında turizmin ekonomik etkisi üzerinde durumaktadır. Bu kapsamda turizmin milli gelire etkisi, dış ticaret gelirleri içinde turizm gelirlerinin önemi, turizm ve kırsal kalkınma ilişkisi...
Türkiye su zengini mi?
Genel olarak yazılarımızda bilim yapma ve teknoloji üretim kabiliyetinin çok önemli olduğundan bahisle kalkınmada insan faktörünü ilk sıraya koymak gerektiğini ifade eder, insan kaynaklarının doğal kaynak zenginliğinden daha önemli...
2019 Türkiye ve Dünya’da Çorum yılı!
Türkiye insanlık için doğal, kültürel ve tarihsel bakımdan hazine değerinde eserlere sahip bir coğrafyayı ifade ediyor. Söze konu değerleriyle Türkiye, kitle turizminde bir cazibe merkezi olmanın yanısıra son yıllarda uluslarası kültür...
Ulusal Ekonomiler ve Küresel Şirketler
Son yıllarda uluslararası düzeyde tartışılan konular arasında; araştırma-geliştirme, teknoloji üretimi ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları ve kalkınma ilişkisi, markalaşma ve küresel şirketlerin büyüklükleri ve etkileri yer alıyor....
Türkiye Gemisi 29 Ekimde Limanda!
Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir yazı kaleme almak istedim. Ve geçtiğimiz yıllarda yazmış olduğum yazıya baktım ve içeriğine bakınca yazmaktan vazgeçtim. Çünkü söylenmesi gerekenleri özlü olarak belirtmişiz. Bugün 29 Ekim; TBMM yani...