Mevlüt Uyanık
Mevlüt Uyanık
Yazarın Makaleleri
Üç Tarz-I Tefekkür: Arap, Fars ve Türk Müslümanlığı
15 Temmuz 2016 Darbe Girişimin Teolojik Tahlilini Türkiye, enerji üretim ve arz merkezlerine yönelik küresel güçlerin Arap Baharı adıyla yapılan yeni düzenlemelerle irtibatlandırarak da yapılmalıdır. Özellikle etnik/PKK ve dini verileri kullanarak...
Kudüs’ü Gezi/Yorum III: İbrahim Mescidi Utanç Duvarı, Zeytindağı
18 Mart 2017 sabahı erkenden hareket ettik, hemen Mescid-i Aksa yanındaki Zion/Siyon tepesindeki Hz. Davud makamını ziyarete geçtik. Museviler malumunuz King/kral derler bu peygamberimize. Doğu Kudüs'e girilen kapı da hala İsrail askerlerinin...
Kudüs’ü Gezi/Yorum Iı: Kubbetü’s-Sahra
17. Mart 2017 Cuma saat 10 sularında Mescid-i Aksa'ya tekrar döndük, Kubbetu's-Sahra'yı Nebi Mihrabını ve Miraç kümbetini selamlayarak doğrudan adı üstünde Cuma/Kıble mescidine girdik. Ne bileyim gece görmek sanki bana da iyi...
İbrahimi Geleneğin Kalbi: Kudüs
1992-1993 öğretim yılında Ürdün Amman Üniversitesinde araştırma için bulunmuştum. Oradayken Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretleri yapmıştım. Şam ise zaten yol üstündeydi. Mekke ve Medine ziyaretlerinden sonra bir saatlik uzaklıkta bulunan...
15 Temmuz Terörist Saldırısının Ardından Yeni Bir Din Dili Oluşturmanın Gerekliliği
Yeni bir din dili oluşturmak bir nevi İslam Aklının Eleştirisini yapmakla mümkün olabilir. Müslüman coğrafyada ilk dönemden itibaren Emevi-Abbasi siyasal erk kavgasıyla başlayan savaşlarda dinin meşruiyet aracı olarak kullanım sürecini incelemek,...
Türk felsefesini imkanı.4
Soru 4. Türk düşüncesini felsefenin diliyle anlatmak” için ya da daha müşahhas bir ifadeyle 'Türk Felsefesi'ni hayata geçirmek” için hakim kılınacak bir metodoloji olabilir mi? Bu metodolojiden bir 'ideoloji” oluşturulabilir...
Türk felsefesini imkanı.3.
Soru 3. 'Türk Felsefesi” nin temel prensipleri ve teklif ettiği değerleri neler olabilir ya da olmalıdır? Öncelikle İslam, Türk ve Felsefe kavramlarından ne anladığımı arz edeyim. Malum, kavram bir nesnenin zihinsel tasavvurudur. Felsefe;...
Türk Felsefesinin İmkanı.2.
Soru 2. Türk tarihi ve coğrafyasında, eski zamanlardan bugüne devamlılık halindeki Türk düşüncesi ve Türk kültürünü, bizim için yerel amaçla ama dünyaya da evrensel mesajlar verebilecek güçte felsefenin diliyle anlatmak mümkün müdür?...
Bir Türk Felsefesinin İmkanı
Soru 1. Felsefe yaparken genel olarak bütün arayışların temelinde 'varlık fikri / varlık anlayışı” olduğu kabul edilir. Özgün 'varlık anlayışı” na dayanarak insanlığa yön veren dünya görüşlerinin bir felsefeden yola çıktığını...
HARİCİ VE BATİNİ ZİHNİYETLERE KARŞI AHMED-İ YESEVİ YÖNTEMİ ve ALP-EREN TAVRI
Bu sıralar Yusup Has Hacip'in Kutadgu Bilig ve Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet adlı eserlerini oku/yorum. 2010 Arap Baharı adı altında Ortadoğu'da başlayan yeni stratejik düzenlemeleri anlamak, İslam aleminde ortaya çıkan Harici...
Sivil Anayasa, Sivil Toplum
Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Hoca Ahmed Yesevi ve Yönteminin Önemi
Giriş: 1. Durum Tespiti: Birçok alanda yeni krizlerle karşı karşıya olan insanlığı huzura kavuşturabilecek yeni bir medeniyet tasavvuru üzerine düşünmek gerekiyor. Dini ve metafizik değerlerden arındırılmış seküler, maddeci-pozitivist...
Aksiyon Felsefesi Olarak Anadoluculuk ve Nurettin Topçu
Sunuş: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Felsefesi; Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?” başlıklı yazıda ayrıntılı olarak bahsedildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti yeni bir kimlik ve yeni bir strateji ile Anadolu'da...
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesi Kemalizm ve İslam Çatışmasıyla Açıklanabilir mi?
Cemil Meriç'in 'İdeolojilerşuurumuzagiydirilen deli gömlekleridir ' veya 'izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” sözleri Türkiye Cumhuriyeti fikir hayatının önemli bir kısmını özetleyen bir tespit maalesef....
Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik(2)
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER?(3) Risale-i Nur ve Tevarüs Ettiği Gelenek Bütün hayatı ehl-i sünnet içinde geçen, ibadetlerini Şafii fıkhına göre yapan, özellikle döneminde metafizik önermelerin tutarsızlığını söyleyen pozitivizm/materyalizm...
Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik(1)
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER? (2) •Sufi/ledünni ve Batini Okuma Farkı Metafizik bilgilenmelere dair ledunni/sufi okuma ile batini okuma arasındaki farkı gözden kaçırmamak gerekiyor.İmam Gazzali'nin özellikle bu hususa dikkat...
Sünnilik, Tasavvuf, Tarikat, Nakşilik, Nurculuk, Şiilik, Selefilik
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE NEYE TEKABÜL EDER? (1) Müslümanlar tam bir kavram kargaşası yaşıyor, son sosyo-politik gelişmeler ve bunlara dair müzakerelere bakınca G. Orwell'in 1984 adlı korku ütopyasında söylediklerinin gerçekleştiğini düşünüyorum....
Yemen’de Neler Oluyor?
Şerh ve Arzuhal: Geçen hafta el-cezire'nin Türkçe sitesine Yemen'deki deneyimlere ve yazdıklarıma dayanarak son gelişmelere dair bir yazı kaleme almıştım. 08.02/2014 tarihinde yayımlandı. (http://www.aljazeera.com.tr/gorus/bolunmenin-esigindeki-yemenin-gelecegi)...
Selefi ve Tekfirci Söylemin Panzerihi
Maruzat: 07/01/2015 tarihinde Fransa'nın 11 Eylül'ü diye nitelendirilen ve Karikatür dergisine yapılan saldırıda 12 kişi öldürüldü. Geçen ay Taliban Afganistan da bir okulu basıp çoğu çocuk 148 kişiyi katletti. Bir de Boko Haram...
Endülüs Notları 3
Kurtuba mescidi: Hüznün mekanı 07/12/2001 Pazar. Malaga'da denize sıfır otelimizde güneşin doğuşunu seyrederek kahvaltı yapmak ayrı bir keyifdi. Aslında saat değişikliğiyle Türkiye ile aramızda iki saat fark olması gerek demişlerdi...
Endülüs Notları 2
el-Hamra; İslam Estetiğinin Zirvesi 06 Aralık 2014 sabahı Akdeniz'in bir diğer incesi Malaga'da sahildeki otelden ayrılıyoruz. Sahili çok güzel, gece ve sabah yürüyüş yaptık az biraz. Buralarda Salih tamamen kamuya ayrılmış, öyle...
Endülüs Notları 1
Yaseminlerin, nar ve portakal çiçeklerinin ülkesi Endülüs'ü ziyaret, hayatımıza bir çentik daha atmaktır. Eğer, Endülüs'e gidemeseydim, hüznün kalbi diye nitelendirdiğim Kurtuba camiini göremeseydim, bir yanım eksik kalırdı....
Yerli ve Milli Olmak
Sunuş: Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu, akiller toplantısında 'çözüm projesinin yerli ve milli” olduğunu söyledi. Ardından İşid gibi terör örgütlerinin zihniyetine karşı ”İstanbul İslam'ı” tasavvurunun gerekli olduğunu...
Bir Korku ve Şiddet Simgesi Olarak İŞİD ve Horasan Örgütleri
G. Orwell (1903- 1950) '1984” isimli romanını 'korku ütopya”sı olarak tam 1984 yılında okumuştum. Nereden bilecektim, 'Büyük Birader Seni Gözetliyor!” gerçekleşeceğini! Bütün kavramların ters yüz edildiği, bir şekilde...
Bıçak Gırtlağımı​zda…!!!
Bizim buralarda bir deyim vardır... ''Akşama kalma, Ulaş'a varma'' Hikâyesi şöyle anlatılır... Ulaş bir köyümüzün adıdır… Bu köyümüz yaylaya göç yolu üzerinde bulunur... Eski zamanlarda şimdiki gibi araba ve...
30 AĞUSTOS: ANADOLU’NUN YENİDEN DİRİLİŞİ
28-30 Ağustos tarihleri şahsım açısından oldukça verimli oldu. 28 Ağustos‘da 12. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan, tarihte sürekli devlet kuran ortak aklı simgeleyen 16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsunu Sayın Gül'den devraldı....
Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” IV
İhvanü'l-Müslimin ve Münih Camii Yarın arife, insanlarda bir telaş, bütün olumsuzluklara rağmen bayram hazırlıkları yapılıyor, ama ben 'Bayram benim neyime, kan damlar yüreğime” türküsünü dinliyorum. Çünkü Müslümanlar...
Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” III
HEDEF HER ZAMAN ENERJİ; MÜSLÜMANLAR BATI İÇİN 'KIYI MEVZİ” Durum Tespiti: Dünyada her yüzyıl da en az bir savaş çıkar; ardından 'sürekli bir barış sağlamak” için çalışılır. Napolyon Fransa'sının yenilmesinden sonra...
Küresel Propaganda Savaşında “Uydu İnsanlar” II
POLİTİK BİR MERKEZ OLARAK CAMİ Orhan Pamuk 'Yeni Hayat” adlı romanına 'bir kitap okudum hayatım değişti” diye başlıyordu. Bu sloganı Hristiyanların İncil satarlarken en çok kullandıklarını öğrenince şaşkınlığım artmıştı...
KÜRESEL PROPOGANDA SAVAŞINDA “UYDU” İNSANLAR I
Takdim: Arap ve Afganistan-Pakistan bölgesinde yaşanan çatışmalar, katliamlar, 'İslam” tasavvurunu tam tersi bir anlama çevirdi. Sözlük anlamı barış ve esenlik olan İslam denildiği zaman birbirlerini katleden halklar toplulukları akla...