Mevlüt Uyanık
Mevlüt Uyanık
Yazarın Makaleleri
Türkistan-Türkiye İrtibatının Kültürel Ürünü: Büyük Oğuz Bütünleşmesi
Birey olarak, mutlu, huzurlu bir ortamda yaşamak her insanın beklentisidir. Bunun için de öncelikle bireysel ve toplumsal olarak adaletli ve erdemli bir yaşam geçirmenin yolu üzerinde düşünmek, bu yolda uygulamaya geçmek gerekiyor. Bunu yapmanın...
Erdemli, Adil Bir Yönetim Arayışı: Nomokrasi
Gençliğim hep bu başlıkta ifade ettiğim arayışla geçti, lisede sağ-sol çatışmaları içinde Milliyetçi söyleminin yanı sıra Sosyalist-Marksist okumaları yaptım, gençliğin verdiği heyecan ve olabilirlik ölçüsünde. Aslında bu diyalektik...
Dini Değerleri Kullanarak Devlete Yönelik Kalkışmalar
Peygamber efendimiz, 'mümin firasetli olur” ve 'iki defa aynı yerden ısırılmaz” diye iki ayrı hadis/sözü ile bizleri uyarmış, ama tarihsiz okumalarımız yüzünden olsa gerek dini değerleri kullanarak tarihte devlete ve toplumsal...
A Politik Bir Tavır ve 3. Şık Mümkün Mü?
İnsan, toplumsal bir varlıktır, diğer insanlarla birlikte iş bölümü yaparak düzenli bir hayat sürmek ister. Emeğinin karşılığını görebileceği, doğuştan getirdiği temel haklarının güvence altında olduğu bir adalet ve özgürlüğün...
Türkistan İzlenimleri Iıı: İbn-İ Sina ve Şah-I Nakşibend’in Şehri Buhara
18 Nisan 2019 gece yarısı otele yerleştik, ama yolda uyuduğum için bir dolaşayım dedim, çünkü buralarda yemekler kebap türünden ve saat 23 de yedik, gezip sindirmek şart. Bir de burası hem felsefe açısından önemli, çünkü İbn Sina Buhara'ya...
Türkistan İzlenimleri I: Semerkand; İmam Maturidi
17. Nisan 2019 sabahı erkenden hazır olduk, Özbekistan sınır kapısına götürecek aracı beklerken, son kez Ahmet Yesevî hocama selam vereyim diye dışarı çıktım. Otelin karşısında Türkistan vilayet yönetim binası var, önü parke taşlar...
Türkistan İzlenimleri I: Hocam Ahmed Yesevi
İslam felsefesi tarihi okuma ve okutma sürecimizi kronolojik olarak okurken sistematik olarak da Türkistan yani Atayurt ve Türkiye yani Anayurt irtibatının nasıl teşekkül ve devam ettiğini anlama 'kaygı”sı içinde oldum. Arap ve Fars akıllarının...
Erol Güngör’de Din-Devlet İlişkisi ve Hilafet Meselesi
Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırma okumalarının Anadolu merkezli okumalarının temeli Nurettin Topçu ve Erol Güngör olduğunu söylemiştik. Topçu hakkında bir çok yazıda bahsettik. Erol Güngör, Türkiye'nin çok gençte kaybettiği...
Türkistan-Türkiye İrtibatını Din, Siyaset ve Hilafet Kavramları Üzerinden Okumak
Giriş: Çorum İlahiyat Fakültesinde 1995 yılından bu yani İslâm Felsefesi eğitim ve öğretimini kronolojik olarak verirken, problematik olarak da Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak bağlamında okumalar yapıyoruz. Bu bağlamda İslâm...
Ekonomi-Politik Çatışmada Devlet, Din’in “Uzantısı” mı?
İnsanlık tarihiyle eş zamanlı olan din duygusu, toplumların hayatında önemli yer işgal ettiği ve kültürün oluşturulmasında önemli unsurlardan olduğu malum. Günümüzde Durheim sosyolojisinin 19.yy itibaren ileri sürdüğü de bu ve genel...
Türkiye İçin Bir Gelecek Tasavvuruna Dair Notlar
Giriş: Türkiye Cumhuriyeti jeopolitik açıdan kadim dünyanın kalbi (hinterland) durumunda olan Anadolu'yu merkez alarak kuruldu. Yeni devletin hazırlıklarını, kökeni Tanzimat ve Islahat fermanlarına kadar giden, I ve II. Meşrutiyet ilanlarıyla...
Deforme Bir Tarih Bilinci: Dinin Siyasal Meşruiyet Aracı Olarak Kullanımı Olarak Hilafet
Öncelikle Müslümanların çağlarını doğru algılayıp yaşamaların önündeki en büyük engelin tespiti gerekir. Bu, Müslüman toplumların yaşadıkları tarihin ve o tarih içinde yarattıkları kültürün ayrı olduğu gerçeğini unutarak,...
İslâm Bilim Tarihi mi?, Arap İslam Bilim Tarihi mi?
İslâm Bilim Tarihi” mi; 'Arabistik Çalışmalar” ve/ya 'Arap İslam Bilim Tarihi” mi? 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, Kadim Akademi ve İYC Diyarbakır Şubesi koordinasyonuyla gerçekleşen Uluslararası...
Türk Ocağı ve Türk Yurdu Dergisi Üzerinden
Türk Ocağı ve Türk Yurdu Dergisi Üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluş Felsefesini Takip Etmek Türk Yurdu, yıl 108, sayı 377, Ocak 2019, ss.19-25 Giriş: Türkler-Oğuzlar tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olan kadim milletlerinden...
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesinin Tarihsel Temellerini Anlama Çabaları
Durum Tespiti: 11/01/2018 tarihinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde 'Gelenekten Geleceğe Türk Bilimi ve Düşüncesi” Çalıştayı yapıldı. Burada Aygün Akyol hocamla birlikte Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde...
Türkistan-Türkiye Kültürel Sürekliliğinin Avaz/Üzerinden Takibi
Genelde felsefe tarihi, özelde İslam İslam Felsefe tarihi bağlamında yaptığımız kronolojik okumalarımızı, 'Felsefeyi Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak” dediğimiz 'bir kaygı” ile yapıyoruz, yakın amacımız da 'Türk...
Türkçeyi Bir Bilim Ve Felsefe Dili Yapmak
-Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 95. Yılına Armağan- Dünyada en uzun ömürlü tek hanedanlı devlet olan Osmanlı, 1789 Fransız İhtilali ile siyasi, iktisadi, ictimai alanda değişen dünya paradigmasına uyum sağlamak için Üç Tarz-ı...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınmak İçin Tarih Felsefesi Şart
Tarihsel bir olgu/olay ve metne ulaşma ve onun yazıldığı dili anlama imkanı olmayan bir kişi, onun hakkında konuşanın görüşüne göre karar verir, bu tarih yazılığının/anlatıcılığının doğal halidir. Ama burada tarihin belirli bir...
Hilafet Hakkında Bazı Genel Bilgeler ve Yeni Türkiye
Yazılarımı takip edenler, bu sıralar İbn Arabi ve vahdeti vücut okuması yaptığımı bu bağlamda Mehmet Ali Ayni'yi okuduğumu hatırlar. Türk Ocağı'nın bir sempozyumu da devreye girince onun siyasi fikirlerini de ayrıntılı okumaya...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliğinden Kaçınma Okumaları: Tarikatlar ve Cemaatler
Bu sıralar Osmanlı'nın son dönemini ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu yaşamış, bürokrat olarak her iki dönem de önemli icraatlarda bulunmuş Mehmet Ali Ayni hakkında okumalar yapıyorum. Aslında 1987 yılında vahdet-i vücut ve vahdet-i...
Din Yorgunluğu Ve Deizm Tartışmalarına Dair Bir “Derkenar”
Soru/n: Türkiye'de 'Muhafazakâr Demokrasi' söyleminin gereği olarak 'Dindar Nesil” yetiştirmeyi önceleyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ülkede İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinin çoğalması için maddi...
Felsefe ve Hikmet Kavramlarını Bir Hadis Bağlamında Müzakere Etmek
Felsefeyi bir 'hayat tarzı” olarak görüp, yaşadığımız sorunlara dair 'kaygılarımızı paylaşmak”, bunlara çözüm önerileri üretmek veya mevcut çözüm önerilerini tutarlılığını test etmeye yarayan hazır bulunuşluk sağlayarak...
“İslamcılık” diye diye …
Bu günlerde yeniden 'Dindar Nesil” tartışmaları bağlamında ortaya çıkan sorunlar ve gençlerin Deizme kaydığı konuşuluyor. İkdam eğitim Derneği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneğinin Konya İl Milli Eğitim müdürlüğü işbirliğiyle...
Tarihsiz Okumaların Talihsizliği: Hilafet, İlahiyat-Medrese
Bu sıralar "1980'den Günümüze İslamcılık Düşüncesi ve Dergiler Sempozyumu " ( İlem ve Üsküdar Belediyesi, 20-22 Nisan 2018 İstanbul) için dergileri oku/yorum. Bana göre 1789-1799 yıllarında Dünyanın eko-politik paradigması değişti,...
Yurtsever Meşruiyet
Bazı kitapların okunma zamanı olur derim hep. Bunlardan biri Remzi Oğuz Arık'ın Türk İnkılabı ve Milliyetçiliğimiz (Ankara.1958) diğeri de Emin Maluf'un Çivisi Çıkmış Dünya ( Uygarlıklarımız Tükendiğinde, Deneme, çev. Orçun...
15 HAZİRAN 1826 VE 15 TEMMUZ 2016 KALKIŞMALARINI MUKAYESELİ OKUMAK
Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olan Türkler, Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolundaki yerleri fethetmişler, yurt haline getirmişlerdir. Bulundukları...
Felsefe Öğretiminde Peygamberimizle Yolda/ş Olmak
Felsefe, varlık (Tanrı-evren) bilgi ve değer üzerine rasyonel/tutarlı ve eleştirel düşünceler üretir. Bu anlamda var olması için başka bir varlığa muhtaç olmayan varlık diye tanımlanan Tanrı, insanlara dünyada refah, ahrette felahlarını...
Türk İslâm Siyasi Düşüncesi Kongresi
Giriş: Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Kuruluş yılını Kütahya Dumlupınar üniversitesinde kutlamak bir lütuf oldu. Malumunuz olduğu üzere tarih boyunca hiç esir yaşamamış ve daima kendi bayrağı altında kendi değerleri (mahiyet) ile...
TÜRK İSLÂM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ
Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 94. Kuruluş yılını Kütahya Dumlupınar üniversitesinde kutlamak bir lütuf oldu. Malumunuz olduğu üzere tarih boyunca hiç esir yaşamamış ve daima kendi bayrağı altında kendi değerleri (mahiyet) ile özgür...
Uluslararası medeniyetler şurası
İbn Haldun Üniversitesi 20-200 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul ‘da Uluslararası Medeniyetler Şurası'nda düzenlemiştir. Dünyanın her tarafından bir çok aydın bilgi, bilim medeniyet ve medeniyetler arası ilişkileri müzakere etti....